תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e1581423efa</r_object_id><r_object_type>cza_map_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>MK10</symbol><object_name>MK10 - אוסף מפות ותוכניות לתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל ולשלטון המנדט</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1940</from_year><to_year>1940</to_year><description_eng></description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions>אין הגבלות עיון</access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info>לא נסרקה</scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
שם: MK10 - אוסף מפות ותוכניות לתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל ולשלטון המנדט


שנים: 1940- 1940


רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
תחנות משטרה. לוד. (2nd class police station, Lydda). תוכנית מערכת סניטציה בקומת קרקע ובקומה ראשונה של המבנה. אנגלית MK10\13
ירושלים, האוניברסיטה העברית, הר הצופים. בניין רוזנבלום, תכנית קומה עליונה MK10\12\16
ירושלים, האוניברסיטה העברית, הר הצופים. בניין רוזנבלום, חתכים מבט מצפון MK10\12\11
ירושלים, האוניברסיטה העברית, הר הצופים. בניין רוזנבלום, תרשים מבט על חזית כניסה ראשית MK10\12\15
ירושלים, האוניברסיטה העברית, הר הצופים. בניין רוזנבלום, תכנית קומה ראשונה MK10\12\14
ירושלים, האוניברסיטה העברית, הר הצופים. בניין רוזנבלום, תכנית קומה שנייה MK10\12\13
ירושלים, האוניברסיטה העברית, הר הצופים. בניין רוזנבלום, מבט ממזרח MK10\12\12
ירושלים, האוניברסיטה העברית, הר הצופים. תרשים בניין רוזנבלום, מבט מדרום MK10\12\10
ירושלים, האוניברסיטה העברית, הר הצופים. רישום פנים האולם הראשי, בניין רוזנבלום MK10\12\9
ירושלים, האוניברסיטה העברית, הר הצופים. תכנית קומת קרקע, בניין רוזנבלום MK10\12\8
ירושלים, האוניברסיטה העברית, תכנית אב קמפוס הר הצופים MK10\12\7
ירושלים, האוניברסיטה העברית, תצלום קמפוס הר הצופים, מבט ממערב MK10\12\6