תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e1581695784</r_object_id><r_object_type>cza_newspaper</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>PR\22085</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>אידישע ביילאגע צו דער פיערטעל-יארשריפט "פאלעסטינע"</description><publisher_country>בריטניה</publisher_country><description_eng>Supplement to "Palestina"</description_eng><sub_title_heb></sub_title_heb><sub_title_eng></sub_title_eng><publisher_city>לונדון</publisher_city><publisher_name>חברת "חובבי ציון" בלונדון</publisher_name><registration_language></registration_language><publishing_frequency></publishing_frequency><first_date_of_publishing>תרנ"ג 1893</first_date_of_publishing><comments></comments></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת הכרכים
תיאורשנים
PR\22085\1
1893