תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15818097d3</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>AK865</symbol><object_name>AK865 - קלוורי-רוזן (פרלמן, רוזנבליט) הדסה</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1905</from_year><to_year>1975</to_year><description_eng></description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language></registration_language><items_total_meter>0.0</items_total_meter><access_restrictions>אין הגבלות עיון</access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
שם: AK865 - קלוורי-רוזן (פרלמן, רוזנבליט) הדסה


שנים: 1905- 1975

רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
מכתבים וגלויות מאת רבקה, קניגסברג, אל קרובי משפחתה, בעיקר אל הדסה ומשה קלוורי 1916- 1917 AK865\3
יומנים מאת הדסה רוזן על רבקה רוזן (הבת שלה ושל פנחס רוזן) 1937- 1941 AK865\1
מכתבים מאת פנחס ויוהנה רוזן אל גדעון קלוורי 1952- 1957 AK865\4
חוברות שונות 1913- 1975 AK865\6
אלבום תמונות משפחתיות של הדסה, פנחס ורבקה רוזן AK865\9
התכתבות בין רבקה רוזנבליט (רוזן) לבין אחיה גדעון קלוורי 1938- 1942 AK865\5
התכתבות משפחתית של רבקה רוזן (רוזנבליט), כולל בין היתר מכתביה אל הדסה ופנחס (פליקס) רוזן 1932- 1940 AK865\7
יומן מאת אלה פרלמן (Ella Perlmann) 1905- 1907 AK865\8
תיק רבקה רוזן (רבקה'לה יעל), בתם של הדסה ופנחס רוזן (פליקס רוזנבליט). התכתבות, סקירות, זכרונות ופרקי יומן בכתב מכונה, רשימות בקטב יד וקטעי עיתונים, כולל נקרולוגים ומודעות אבל על מותה של רבקה'לה בדצמבר 1942 1942- 1943 AK865\2
אלבום תמונות משפחתיות של הדסה ופנחס רוזן (בעיקר תצלומי הבת רבקה'לה) 1935- 1938 AK865\10