תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e1581852a3f</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH4\51072</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>המגבית המאוחדת בישראל (קרן היסוד - קרן קיימת לישראל), תל אביב - ענייני תרומות (כללי). מאזני המגבית המאוחדת בישראל (חוברות), דו"חות כספיים חודשיים על תרומות, רשימות חברי נשיאותה של המגבית בישראל, קטעי עיתונים; התכתבות בעיקר בין הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים לבין משרד המגבית בתל אביב, הסוכנות היהודית והקרן הקיימת לישראל (ינואר - ספטמבר 1972)</description><from_year>1972</from_year><to_year>1972</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 2</item_main_languge><original_number>11\11</original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: המגבית המאוחדת בישראל (קרן היסוד - קרן קיימת לישראל), תל אביב - ענייני תרומות (כללי). מאזני המגבית המאוחדת בישראל (חוברות), דו"חות כספיים חודשיים על תרומות, רשימות חברי נשיאותה של המגבית בישראל, קטעי עיתונים; התכתבות בעיקר בין הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים לבין משרד המגבית בתל אביב, הסוכנות היהודית והקרן הקיימת לישראל (ינואר - ספטמבר 1972)
רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע