תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e1581852a42</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH4\51074</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>המגבית המאוחדת בישראל (קרן היסוד - קרן קיימת לישראל), תל אביב - עניינים כלליים. פרוטוקולים של ישיבות המגבית, דו"חות של הכנסות וסיכומי פגישות; התכתבות בין שמשון יעקב קרויטנר בשם הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים לבין שמעון בכר, מנהל המגבית המאוחדת בישראל, תל אביב, רענן וייץ, חבר הנהלת הסוכנות היהודית, ירושלים (01.11.1968 - 30.01.1970)</description><from_year>1968</from_year><to_year>1970</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 2</item_main_languge><original_number>11\11</original_number><previous_number>0</previous_number><comments>בעיקר עברית</comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: המגבית המאוחדת בישראל (קרן היסוד - קרן קיימת לישראל), תל אביב - עניינים כלליים. פרוטוקולים של ישיבות המגבית, דו"חות של הכנסות וסיכומי פגישות; התכתבות בין שמשון יעקב קרויטנר בשם הלשכה הראשית של קרן היסוד בירושלים לבין שמעון בכר, מנהל המגבית המאוחדת בישראל, תל אביב, רענן וייץ, חבר הנהלת הסוכנות היהודית, ירושלים (01.11.1968 - 30.01.1970)
רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע