תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e1581862308</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH4\52105</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>שליחותו של משה שרת (שרתוק) לאירופה, ארצות הברית, קנדה, מקסיקו ואמריקה הדרומית. זכרון דברים, תכניות לביקוריו של משה שרת, דו"חות כספיים, סקירות, תזכירים, הזמנות והתכתבות (01.05.1944 - 08.11.1965)</description><from_year>1944</from_year><to_year>1965</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 3; 2</item_main_languge><original_number>159\10, 1\219\54, 2\13</original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: שליחותו של משה שרת (שרתוק) לאירופה, ארצות הברית, קנדה, מקסיקו ואמריקה הדרומית. זכרון דברים, תכניות לביקוריו של משה שרת, דו"חות כספיים, סקירות, תזכירים, הזמנות והתכתבות (01.05.1944 - 08.11.1965)
סימול: KH4\52105

מספר מקורי: 159\10, 1\219\54, 2\13

שנים: 1944- 1965

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע