תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158188c7bf</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH4\52547</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>אוצר היישוב (Ozar Hajishuv Ltd.), ירושלים. דברי הסבר לקראת האספות הכלליות לסיכום, רשימות הלוואות לזמן ארוך, טפסי כתב העברה, יפויי כח, דו"חות המבקרים ומאזנים; התכתבות בין הנהלת קרן היסוד בירושלים לבין הנהלת החברה אוצר היישוב והמחלקה לכספים של הסוכנות היהודית (13.06.1950 - 30.05.1972)</description><from_year>1950</from_year><to_year>1972</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1</item_main_languge><original_number>11\19\150</original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: אוצר היישוב (Ozar Hajishuv Ltd.), ירושלים. דברי הסבר לקראת האספות הכלליות לסיכום, רשימות הלוואות לזמן ארוך, טפסי כתב העברה, יפויי כח, דו"חות המבקרים ומאזנים; התכתבות בין הנהלת קרן היסוד בירושלים לבין הנהלת החברה אוצר היישוב והמחלקה לכספים של הסוכנות היהודית (13.06.1950 - 30.05.1972)
סימול: KH4\52547


שנים: 1950- 1972

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע