תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15818ac11b</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH4\53048</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>בלגיה - בריסל. דו"חות, תכניות, סקירות והתכתבות, בעיקר בין הנהלת קרן היסוד בירושלים לבין ועד קרן היסוד בבריסל (Solidarite avec Israel, Keren Hayessod - Appel Unifie pour Israel), המחלקה לכספים של הסוכנות היהודית בירושלים, וארגון ''פיאנערן פרויען פארבאנד" (Union des Femmes Pionnieres) בבריסל (מאוחד עם "מועצת הפועלות" בישראל); אישורים וקבלות על העברת כספים. בין היתר התכתבות ואישורים בענייני מגבית באנטוורפן והעברת כספים והקצבות מקרן היסוד להסתדרות "אגודת ישראל" (01.01.1973 - 30.06.1973)</description><from_year>1973</from_year><to_year>1973</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 3; 2</item_main_languge><original_number>בלג 100.2</original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: בלגיה - בריסל. דו"חות, תכניות, סקירות והתכתבות, בעיקר בין הנהלת קרן היסוד בירושלים לבין ועד קרן היסוד בבריסל (Solidarite avec Israel, Keren Hayessod - Appel Unifie pour Israel), המחלקה לכספים של הסוכנות היהודית בירושלים, וארגון ''פיאנערן פרויען פארבאנד" (Union des Femmes Pionnieres) בבריסל (מאוחד עם "מועצת הפועלות" בישראל); אישורים וקבלות על העברת כספים. בין היתר התכתבות ואישורים בענייני מגבית באנטוורפן והעברת כספים והקצבות מקרן היסוד להסתדרות "אגודת ישראל" (01.01.1973 - 30.06.1973)
סימול: KH4\53048


שנים: 1973- 1973

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע