תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15818b7fbc</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>KH4\53980</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>חברת הכשרת היישוב בישראל, ירושלים. דו"חות שונים, בין היתר מאת דירקטוריון של החברה על דיבידנדים ממניות, הטבות ותמורות; החלטות מיוחדות, רשימות סטטיסטיות, יפויי כח, אישורי העברת כספים, הודעות וסדר היום של אסיפות כלליות, כתב העברה והתכתבות בעניין שיתוף פעולה עם קרן היסוד (12.03.1973 - 28.12.1977)</description><from_year>1973</from_year><to_year>1977</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1</item_main_languge><original_number>819, 3\59\150</original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: חברת הכשרת היישוב בישראל, ירושלים. דו"חות שונים, בין היתר מאת דירקטוריון של החברה על דיבידנדים ממניות, הטבות ותמורות; החלטות מיוחדות, רשימות סטטיסטיות, יפויי כח, אישורי העברת כספים, הודעות וסדר היום של אסיפות כלליות, כתב העברה והתכתבות בעניין שיתוף פעולה עם קרן היסוד (12.03.1973 - 28.12.1977)
סימול: KH4\53980

מספר מקורי: 819, 3\59\150

שנים: 1973- 1977

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע