תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15818e1999</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A92\2</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>המשרד הראשי של מפלגת העבודה הציונית "התאחדות" ("הפועל הצעיר" - "צעירי ציון"), ברלין, בהנהלתו של אליעזר קפלן. מחברת העתקי מכתבים, כתובים בידי קפלן, אל פעילים ציוניים באירופה ובארץ ישראל (04-17.10.1922); תזכירים ורשימות מאת רוברט ולטש אל המשרד הראשי של "התאחדות" (1923); חוזרים ומכתבים, כולל טיוטות, בדבר השתתפות ה"התאחדות" בקונגרס של האינטרנציונל הסוציאליסטי בהמבורג (מאי 1923)</description><from_year>1922</from_year><to_year>1923</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 6; 2</item_main_languge><original_number></original_number><previous_number>0</previous_number><comments>בעיקר גרמנית</comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: המשרד הראשי של מפלגת העבודה הציונית "התאחדות" ("הפועל הצעיר" - "צעירי ציון"), ברלין, בהנהלתו של אליעזר קפלן. מחברת העתקי מכתבים, כתובים בידי קפלן, אל פעילים ציוניים באירופה ובארץ ישראל (04-17.10.1922); תזכירים ורשימות מאת רוברט ולטש אל המשרד הראשי של "התאחדות" (1923); חוזרים ומכתבים, כולל טיוטות, בדבר השתתפות ה"התאחדות" בקונגרס של האינטרנציונל הסוציאליסטי בהמבורג (מאי 1923)

שנים: 1922- 1923

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע