תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15818e476e</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A44\49</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>תזכירים, סקירות ודו"חות, כולל טיוטות בכתב מכונה, מאת חיים ארלוזורוב בענייני ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ומצב הקרקעות וההתיישבות; התכתבותו עם הנהלת הסוכנות היהודית, ההנהלה התיונית בארץ ישראל והוועד הפועל של ההסתדרות הכללית; דו"חות סטטיסטיים ותזכירים בענייני תקציב ותעשייה בארץ ישראל (חוברות); פרוטוקולים של ישיבות; העתקי דו"חות מאת ועדות ממשלת פלשתינה בירושלים; קטעי השבועון "הפועל הצעיר" המכילים מאמרים מאת ארלוזורוב; הצעות תקציב הסוכנות היהודית לשנת תרצ"א</description><from_year>1928</from_year><to_year>1931</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 2; 6</item_main_languge><original_number></original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: תזכירים, סקירות ודו"חות, כולל טיוטות בכתב מכונה, מאת חיים ארלוזורוב בענייני ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ומצב הקרקעות וההתיישבות; התכתבותו עם הנהלת הסוכנות היהודית, ההנהלה התיונית בארץ ישראל והוועד הפועל של ההסתדרות הכללית; דו"חות סטטיסטיים ותזכירים בענייני תקציב ותעשייה בארץ ישראל (חוברות); פרוטוקולים של ישיבות; העתקי דו"חות מאת ועדות ממשלת פלשתינה בירושלים; קטעי השבועון "הפועל הצעיר" המכילים מאמרים מאת ארלוזורוב; הצעות תקציב הסוכנות היהודית לשנת תרצ"א

שנים: 1928- 1931

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע