תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15818e63e2</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A60\4</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>המצב הכספי של מכון פסטר (Pasteur Institute) של אגודת הרופאים וחוקרי הטבע העבריים לענייני הבריאות בארץ ישראל, ירושלים, וענייני היחסים עם מוסדות שונים. תזכירים ודו"חות שונים, כולל טיוטות, רשימות שמיות ואישורים, סקירות על עבודת המכון, והתכתבות בין הנהלת המכון לבין נציגי מוסדות שונים בארץ ישראל ובחוץ לארץ. בין המתכתבים: הוועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל; ועד הצירים לארץ ישראל, ירושלים; המשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית; "מגן דוד אדום" בירושלים ומרכז הרפואה של השלטון בלתי תלוי הירושלמי; ועד המפקח על בתי הספר העבריים בירושלים; הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית, ברלין; הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל; קבוצת עזרה מדיצינית של ציוני אמריקה לארץ ישראל; ההסתדרות הציונית בארצות הברית; הנציב העליון הרברט סמואל</description><from_year>1913</from_year><to_year>1921</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 2; 6; 3</item_main_languge><original_number></original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: המצב הכספי של מכון פסטר (Pasteur Institute) של אגודת הרופאים וחוקרי הטבע העבריים לענייני הבריאות בארץ ישראל, ירושלים, וענייני היחסים עם מוסדות שונים. תזכירים ודו"חות שונים, כולל טיוטות, רשימות שמיות ואישורים, סקירות על עבודת המכון, והתכתבות בין הנהלת המכון לבין נציגי מוסדות שונים בארץ ישראל ובחוץ לארץ. בין המתכתבים: הוועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל; ועד הצירים לארץ ישראל, ירושלים; המשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית; "מגן דוד אדום" בירושלים ומרכז הרפואה של השלטון בלתי תלוי הירושלמי; ועד המפקח על בתי הספר העבריים בירושלים; הוועד הפועל של ההסתדרות הציונית, ברלין; הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל; קבוצת עזרה מדיצינית של ציוני אמריקה לארץ ישראל; ההסתדרות הציונית בארצות הברית; הנציב העליון הרברט סמואל

שנים: 1913- 1921

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע