תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15818e9347</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>AK85\1</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>חוזרים מאת הליגה הארץ ישראלית לאספרנטו, ירושלים, בעניין הקונגרס האספרנטי העולמי בברן שבשווייץ, והנסיעה לקונגרס (חוזרים מס' 1 - 5, 18.05.1947 - 26.06.1947); חוזר א' מאת המהנדס פנחס לכוביצקי, גזבר הליגה והציר הראשי של המרכז האספרנטי, בעניין דו"ח כספי אשר מוגש לחברים האספרנטיסטים בארץ ישראל בדבר הכנות לקונגרס האספרנטי ה-32 בברן (20.10.1947); גלויה וכרוזים בענייני אספרנטו ואגודת הצמחונים העבריים בארץ ישראל (1926 - 1930)</description><from_year>1926</from_year><to_year>1947</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 6</item_main_languge><original_number></original_number><previous_number>0</previous_number><comments>נתן בן ציון חבקין (1874 - 1959) - צינקוגרף, צמחוני, אספרנטיסט, ציוני פעיל, עלה לארץ ישראל ב-1921. הביוגרפיה מופיעה באנציקלופדיה לחלוצי היישוב, כרך ה'</comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: חוזרים מאת הליגה הארץ ישראלית לאספרנטו, ירושלים, בעניין הקונגרס האספרנטי העולמי בברן שבשווייץ, והנסיעה לקונגרס (חוזרים מס' 1 - 5, 18.05.1947 - 26.06.1947); חוזר א' מאת המהנדס פנחס לכוביצקי, גזבר הליגה והציר הראשי של המרכז האספרנטי, בעניין דו"ח כספי אשר מוגש לחברים האספרנטיסטים בארץ ישראל בדבר הכנות לקונגרס האספרנטי ה-32 בברן (20.10.1947); גלויה וכרוזים בענייני אספרנטו ואגודת הצמחונים העבריים בארץ ישראל (1926 - 1930)

שנים: 1926- 1947

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע