תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15818ef741</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A95\17</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>ועד העיר ליהודי ירושלים (Council of the Jerusalem Jews). התכתבות בין אליעזר זיגפריד הופיין, ירושלים, לבין נציגי השלטונות הבריטיים ומוסדות יהודיים בעיקר בארץ ישראל, בעניין ייסוד ועד העיר ליהודי ירושלים; מכתבי המלצה מאת רונלד סטורס על הופיין אל ראשי הממשלה בבריטניה (1918); תזכירים, דו"חות שונים (בין היתר תוצאות סטטיסטיות של הבחירות לוועד העיר לפי העדות: האשכנזית והספרדית), רשימות בעניין פעילות הוועד, החלטות שהתקבלו בישיבות הוועד. בין המתכתבים: המושל הצבאי בירושלים; הרב אברהם צבי שור, ירושלים; יעקב טהון, יפו; אייזיק האבער; הוועד בניו יורק של מושב זקנים המאוחד בירושלים; בית מדרש למורים העברי בירושלים; בית דין צדק לקהילת האשכנזים, ירושלים; חברת אנגליה - פלשתינה; סניף ירושלים של המשרד הארץ ישראלי; מרכז האגודות הציוניות בירושלים</description><from_year>1918</from_year><to_year>1918</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 2; 3</item_main_languge><original_number></original_number><previous_number>0</previous_number><comments>23 תצלומים מימי הכיבוש הבריטי הועברו לאוסף התצלומים</comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: ועד העיר ליהודי ירושלים (Council of the Jerusalem Jews). התכתבות בין אליעזר זיגפריד הופיין, ירושלים, לבין נציגי השלטונות הבריטיים ומוסדות יהודיים בעיקר בארץ ישראל, בעניין ייסוד ועד העיר ליהודי ירושלים; מכתבי המלצה מאת רונלד סטורס על הופיין אל ראשי הממשלה בבריטניה (1918); תזכירים, דו"חות שונים (בין היתר תוצאות סטטיסטיות של הבחירות לוועד העיר לפי העדות: האשכנזית והספרדית), רשימות בעניין פעילות הוועד, החלטות שהתקבלו בישיבות הוועד. בין המתכתבים: המושל הצבאי בירושלים; הרב אברהם צבי שור, ירושלים; יעקב טהון, יפו; אייזיק האבער; הוועד בניו יורק של מושב זקנים המאוחד בירושלים; בית מדרש למורים העברי בירושלים; בית דין צדק לקהילת האשכנזים, ירושלים; חברת אנגליה - פלשתינה; סניף ירושלים של המשרד הארץ ישראלי; מרכז האגודות הציוניות בירושלים

שנים: 1918- 1918

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע