תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e15818f0768</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A148\42</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>התכתבות בין יעקב טהון לבין אנשים ומוסדות שונים, תזכירים, הודעות והזמנות. בין היתר מכתבים מאת טהון אל דוד בן-גוריון והתכתבות בין טהון להין משה שרתוק, ארתור הנטקה, שמואל דיין, ורנר סנטור ויצחק וילקנסקי; המשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית העולמית, הנהלת הסוכנות היהודית, הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, המרכז בירושלים של הליגה להתקרבות ושיתוף יהודי - ערבי, הסתדרות הפועלים החקלאים, ועד המושבה עין גנים, חברת "מגן" (מסודר לפי שמות ונושאים)</description><from_year>1907</from_year><to_year>1950</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 6; 2</item_main_languge><original_number></original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: התכתבות בין יעקב טהון לבין אנשים ומוסדות שונים, תזכירים, הודעות והזמנות. בין היתר מכתבים מאת טהון אל דוד בן-גוריון והתכתבות בין טהון להין משה שרתוק, ארתור הנטקה, שמואל דיין, ורנר סנטור ויצחק וילקנסקי; המשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית העולמית, הנהלת הסוכנות היהודית, הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, המרכז בירושלים של הליגה להתקרבות ושיתוף יהודי - ערבי, הסתדרות הפועלים החקלאים, ועד המושבה עין גנים, חברת "מגן" (מסודר לפי שמות ונושאים)
סימול: A148\42

שנים: 1907- 1950

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע