תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158191a280</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A171\37</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>התכתבות בין צבי בלקובסקי, תל אביב, לבין אנשים שונים בעניינים ציוניים שונים, בפרט תולדות הציונות ברוסיה, הקונגרס הציוני הראשון, פרסומים ונושאים ספרותיים; סקירות, תכניות והצעות מאת בלקובסקי, הזמנות לטקסים, קטעי עיתונים. בין המתכתבים: אהרן זאב בן ישי, תל אביב (1925); חיים סולובייצ'יק, ניו יורק (1928 - 1929); צבי זית (1925 - 1934); זאב גלוסקין והלל יפה (1934); ארנולד גרוסמן, ברלין, חבר ותיק של בלקובסקי ללימודים באוניברסיטה (1936); יהושע בוכמיל (1936); צפורה ודוד יודלוביץ', ראשון לציון (1939); מנחם אוסישקין, יוסף קלויזנר, משה קליינמן (1934 - 1942); משה שרמן, תל אביב (1941); שלום בן-ברוך (שווארץ), בשם מערכת העיתון היומי "הבוקר", סניף ירושלים (1932), ועורך השבועון "הד ירושלים" (1941); משה מדזיני, ירושלים, בדבר פירסומים בעיתון "הארץ" (1941); לב צנציפר (אריה לייב רפאלי), תל אביב, בעניין הספר לנוער "הציונות ברוסיה" מאת צנציפר (1941 - 1942); משה נובומייסקי (1942); נתן מיכאל גלבר, ירושלים (1943); צבי שמשי, ירושלים (1943); יצחק אלישיב, תל אביב (1944); יהושע השל פרבשטיין, חבר הנשיאות של ועד קהילת ירושלים (1945); ש.[?] וייס בשם מערכת העיתון "הצפה" בתל אביב (1945); הוצאת ראובן מס (Rubin Mass, Publisher) בירושלים (1945); מנשה מאירוביץ', ראשון לציון (1941, 1945); לייב יפה ואחרים</description><from_year>1925</from_year><to_year>1945</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 5; 8; 6</item_main_languge><original_number></original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: התכתבות בין צבי בלקובסקי, תל אביב, לבין אנשים שונים בעניינים ציוניים שונים, בפרט תולדות הציונות ברוסיה, הקונגרס הציוני הראשון, פרסומים ונושאים ספרותיים; סקירות, תכניות והצעות מאת בלקובסקי, הזמנות לטקסים, קטעי עיתונים. בין המתכתבים: אהרן זאב בן ישי, תל אביב (1925); חיים סולובייצ'יק, ניו יורק (1928 - 1929); צבי זית (1925 - 1934); זאב גלוסקין והלל יפה (1934); ארנולד גרוסמן, ברלין, חבר ותיק של בלקובסקי ללימודים באוניברסיטה (1936); יהושע בוכמיל (1936); צפורה ודוד יודלוביץ', ראשון לציון (1939); מנחם אוסישקין, יוסף קלויזנר, משה קליינמן (1934 - 1942); משה שרמן, תל אביב (1941); שלום בן-ברוך (שווארץ), בשם מערכת העיתון היומי "הבוקר", סניף ירושלים (1932), ועורך השבועון "הד ירושלים" (1941); משה מדזיני, ירושלים, בדבר פירסומים בעיתון "הארץ" (1941); לב צנציפר (אריה לייב רפאלי), תל אביב, בעניין הספר לנוער "הציונות ברוסיה" מאת צנציפר (1941 - 1942); משה נובומייסקי (1942); נתן מיכאל גלבר, ירושלים (1943); צבי שמשי, ירושלים (1943); יצחק אלישיב, תל אביב (1944); יהושע השל פרבשטיין, חבר הנשיאות של ועד קהילת ירושלים (1945); ש.[?] וייס בשם מערכת העיתון "הצפה" בתל אביב (1945); הוצאת ראובן מס (Rubin Mass, Publisher) בירושלים (1945); מנשה מאירוביץ', ראשון לציון (1941, 1945); לייב יפה ואחרים
סימול: A171\37

שנים: 1925- 1945

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע