תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158194813a</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A504\13</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>הצעתו של צבי לופט בדבר מלווה לאומי, סקורות והצעות כלכליות אחרות, בפרט על הקואופרציה החקלאית העברית בארץ ישראל (1936); פרוטוקול הישיבה - הצעות למנהל הפיתוח, בהשתתפות חיים ארלוזורוב, משה שרתוק, מנחם אוסישקין, יצחק בן צבי, ארתור רופין, אברהם גרנובסקי, לוי שקולניק (אשכול), בבלי, סמילנסקי, וילקנסקי ומדזיני (02.02.1932); מכתב אל צבי לופט מאת מנהל הטכניון העברי בחיפה (24.04.1936) וחוזר אל צבי לופט מאת ועדת הבחירות המרכזית של רשימת פועלי ארץ ישראל לקונגרס הציוני העשרים (05.07.1937)</description><from_year>1932</from_year><to_year>1937</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1</item_main_languge><original_number></original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: הצעתו של צבי לופט בדבר מלווה לאומי, סקורות והצעות כלכליות אחרות, בפרט על הקואופרציה החקלאית העברית בארץ ישראל (1936); פרוטוקול הישיבה - הצעות למנהל הפיתוח, בהשתתפות חיים ארלוזורוב, משה שרתוק, מנחם אוסישקין, יצחק בן צבי, ארתור רופין, אברהם גרנובסקי, לוי שקולניק (אשכול), בבלי, סמילנסקי, וילקנסקי ומדזיני (02.02.1932); מכתב אל צבי לופט מאת מנהל הטכניון העברי בחיפה (24.04.1936) וחוזר אל צבי לופט מאת ועדת הבחירות המרכזית של רשימת פועלי ארץ ישראל לקונגרס הציוני העשרים (05.07.1937)
סימול: A504\13

שנים: 1932- 1937

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע