תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158197057f</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A633\326</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>מכתבים נכנסים, חוזרים, עלונים, הודעות מודפסות אל שלמה קודש, אשדוד, מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בישראל ובחוץ לארץ, בעניין חינוך מבוגרים בארץ ובגולה, פירסומי שלמה קודש והפצת מחקריו בדבר הנחלת הלשון, בלשנות שימושית יהודית-ציונית וחינוך מבוגרים. בין הכותבים: אריה לובה אליאב; נתן לס; מירי הורביץ - ראש החוג ללשון עברית במכללת לוינסקי לחינוך; גבריאל אלכסנדר - מרכז מדעי של המכון לחקר תולדות קרן קיימת לישראל; נציגי משרד החינוך והתרבות בירושלים, יד יצחק בן-צבי - המרכז ללימודי ארץ ישראל, מכון ספירו בלונדון, המועצה להנחלת הלשון, הסתדרות המורים בישראל, אוניברסיטאות בארצות הברית ובסין (יוני - דצמבר 1995)</description><from_year>1995</from_year><to_year>1995</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 2</item_main_languge><original_number></original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: מכתבים נכנסים, חוזרים, עלונים, הודעות מודפסות אל שלמה קודש, אשדוד, מאת אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בישראל ובחוץ לארץ, בעניין חינוך מבוגרים בארץ ובגולה, פירסומי שלמה קודש והפצת מחקריו בדבר הנחלת הלשון, בלשנות שימושית יהודית-ציונית וחינוך מבוגרים. בין הכותבים: אריה לובה אליאב; נתן לס; מירי הורביץ - ראש החוג ללשון עברית במכללת לוינסקי לחינוך; גבריאל אלכסנדר - מרכז מדעי של המכון לחקר תולדות קרן קיימת לישראל; נציגי משרד החינוך והתרבות בירושלים, יד יצחק בן-צבי - המרכז ללימודי ארץ ישראל, מכון ספירו בלונדון, המועצה להנחלת הלשון, הסתדרות המורים בישראל, אוניברסיטאות בארצות הברית ובסין (יוני - דצמבר 1995)
סימול: A633\326

שנים: 1995- 1995

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע