תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e1581975341</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A552\141</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>התכתבות בין יהודה דומיניץ לבין נציגי מוסדות שונים בעיקר בישראל ובארצות הברית בעניינים פוליטייים, כלכליים, עלייה מברית המועצות ובנושאי המגבית; חוזרים, דו"חות, חשבונות, הסכמים בין הסוכנות היהודית ובין מוסדות אחרים, הזמנות לטקסים ומפגשים, תכניות לביקורים בישראל של נציגי ארגוני אירופה, בצירוף מכתבי תודה וקטעי עיתונים. בין המתכתבים: מרכז ההסברה של משרד ראש הממשלה בירושלים, המגבית היהודית המאוחדת (UJA) - הפדרציה בניו יורק, "Gegi" - Committee for Economic Growth of Israel (משרד בתל אביב), "היאס" בישראל, "בית עדות" - המרכז להנחלת מורשת הציונות הדתית בניר גלים (בעיקר שנת 1994)</description><from_year>1976</from_year><to_year>1994</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 2; 6</item_main_languge><original_number>19 (קופסה)</original_number><previous_number>0</previous_number><comments>תוספת יוני 2005</comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: התכתבות בין יהודה דומיניץ לבין נציגי מוסדות שונים בעיקר בישראל ובארצות הברית בעניינים פוליטייים, כלכליים, עלייה מברית המועצות ובנושאי המגבית; חוזרים, דו"חות, חשבונות, הסכמים בין הסוכנות היהודית ובין מוסדות אחרים, הזמנות לטקסים ומפגשים, תכניות לביקורים בישראל של נציגי ארגוני אירופה, בצירוף מכתבי תודה וקטעי עיתונים. בין המתכתבים: מרכז ההסברה של משרד ראש הממשלה בירושלים, המגבית היהודית המאוחדת (UJA) - הפדרציה בניו יורק, "Gegi" - Committee for Economic Growth of Israel (משרד בתל אביב), "היאס" בישראל, "בית עדות" - המרכז להנחלת מורשת הציונות הדתית בניר גלים (בעיקר שנת 1994)
סימול: A552\141

מספר מקורי: 19 (קופסה)

שנים: 1976- 1994

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע