תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e158197620b</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A552\226</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>מאמרים, הרצאות, עבודות מחקר ודו"חות מאת יהודה דומיניץ בענייני ציונות, עלייה, היסטוריה, חינוך ומדיניות, בין היתר בנושאי עליית יהודי ברית המועצות והגירת היהודים לארצות הברית, העלייה מארצות ערב ובעיות קליטת העולים במדינת ישראל; תכניות הסמינרים הבינלאומיים והתכתבות בין דומיניץ לבין מערכות עיתונים ומוסדות שונים בעניין פרסום מחקריו. בין המתכתבים: המכללה לבטחון לאומי, יד טבנקין, המגבית היהודית המאוחדת - הפדרציה בניו יורק (כתבי יד; חומר מודפס במכונת כתיבה; תדפיסים בסטנסיל ופרוספקטים)</description><from_year>1990</from_year><to_year>2005</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 2; 6</item_main_languge><original_number>29 (קופסה)</original_number><previous_number>0</previous_number><comments>תוספת נובמבר 2007</comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: מאמרים, הרצאות, עבודות מחקר ודו"חות מאת יהודה דומיניץ בענייני ציונות, עלייה, היסטוריה, חינוך ומדיניות, בין היתר בנושאי עליית יהודי ברית המועצות והגירת היהודים לארצות הברית, העלייה מארצות ערב ובעיות קליטת העולים במדינת ישראל; תכניות הסמינרים הבינלאומיים והתכתבות בין דומיניץ לבין מערכות עיתונים ומוסדות שונים בעניין פרסום מחקריו. בין המתכתבים: המכללה לבטחון לאומי, יד טבנקין, המגבית היהודית המאוחדת - הפדרציה בניו יורק (כתבי יד; חומר מודפס במכונת כתיבה; תדפיסים בסטנסיל ופרוספקטים)
סימול: A552\226

מספר מקורי: 29 (קופסה)

שנים: 1990- 2005

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע