תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e1581a55568</r_object_id><r_object_type>cza_division</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><symbol>J130</symbol><object_name>J130 - הגימנסיה העברית "הרצליה"</object_name><r_content_size>0</r_content_size><from_year>1905</from_year><to_year>0</to_year><description_eng>Gymnasia Herzliya</description_eng><original_division_name></original_division_name><registration_language>עברית</registration_language><items_total_meter>130.0</items_total_meter><access_restrictions>אין הגבלות עיון</access_restrictions><registration_method></registration_method><copyright></copyright><copies_locations></copies_locations><scanning_status_info></scanning_status_info></PropData></CzaSearchDataReturnList>
רשימת פריטי אוסף/חטיבה
תיאורשנהסימול
בקשות למניה אל הנהלת חברת הגמנסיה "הרצליה" מאת הורי תלמידים לשנת תשל"ב (מרץ - ספטמבר 1972) 1972- 1972 J130\4336
בקשות למניה אל הנהלת חברת הגמנסיה "הרצליה" מאת הורי תלמידים לשנת תשל"ד (מרץ - יוני 1974) 1974- 1974 J130\4338
רשימת שמות התלמידים לפי כיתות בשנת הלימודים תשל"ו, 1975/1976 1975- 1976 J130\2262
בקשות למניה אל הנהלת חברת הגמנסיה "הרצליה" מאת הורי תלמידים לשנת תשל"ה (מרץ - יולי 1975) 1975- 1975 J130\4339
בקשות למניה אל הנהלת חברת הגמנסיה "הרצליה" מאת הורי תלמידים לשנת תשל"ג (אפריל - אוגוסט 1973) 1973- 1973 J130\4337
רשימת שמות התלמידים לפי כיתות בשנות הלימודים תשל"ח, 1978/1977 1977- 1978 J130\2264
בקשות למניה אל הנהלת חברת הגמנסיה "הרצליה" מאת הורי תלמידים לשנת הלימודים תשל"א \ תשל"ב 1971- 1972 J130\4335
אישורים בענייני רפואיים, היעדרויות וחיסורים ותעודות מחלה לעובדי משרד החינוך - מורי הגמנסיה "הרצליה" (שנת הלימודים תשנ"ה, אוקטובר 1994 - מאי 1995) 1994- 1995 J130\4330
אישורים בעניינים רפואיים, היעדרויות וחיסורים ותעודות מחלה לעובדי משרד החינוך - מורי הגמנסיה "הרצליה" (שנת הלימודים תשנ"ג, אוקטובר 1992 - יוני 1993) 1992- 1993 J130\4328
פנקס כרוך המכיל פרוטוקולים של ישיבות הוועד הפדגוגי של הגמנסיה "הרצליה" (י"ד תשרי תרפ"ט - כ"ו אלול תרפ"ט) 1928- 1929 J130\4334
פנקס המכיל יומן משרדי של חנה וולפסון, עובדת הגמנסיה "הרצליה", שנת תשל"ט (1978 - 1979) 1978- 1979 J130\4331
פנקס כרוך המכיל ספר חשבונות - תשלומי תלמידים, שנת תרע"ח (1917 - 1918) 1917- 1918 J130\4333