תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e1581afeecd</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A18\765</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>כרטיסי ביקור של סופרים, משוררים, עיתונאים, עורכים, אמנים, מדענים, מחנכים, אנשי ציבור בארצות אירופה, ארץ ישראל, טורקיה. ביניהם: אליעזר בן-יהודה, חמדה בן-יהודה, שלום עליכם (שלום בן מנחם נחום רבינוביץ'), מרק שאגאל, פטר פנחס רוטנברג, בן-ציון דינבורג, יצחק אליה נבון, יעקב פיכמן, מרדכי עהרנפרייז, שמואל פרסוב, דויס טריטש, איגנץ צולשאן (Ignaz Zollschtein), אברהם שמואל הלוי בטלהיים, נחום תשבי, שלום אש, מאיר בלבן, יעקב קופלוביץ', אברהם משה לונץ, ישעיה וסילבסקי (בן אמוץ), חיים יהודה (ליאון) רוֹת, מנחם מנדל בראונשטיין (מבש"ן), יהודה לייב לוין (יהל"ל), איסידור ישראל אליַשֵב (בעל-מחשבות)</description><from_year>0</from_year><to_year>1936</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date>תרצ"ו</to_hebrew_date><item_main_languge>1; 2; 6; 5; 3; פולנית</item_main_languge><original_number></original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: כרטיסי ביקור של סופרים, משוררים, עיתונאים, עורכים, אמנים, מדענים, מחנכים, אנשי ציבור בארצות אירופה, ארץ ישראל, טורקיה. ביניהם: אליעזר בן-יהודה, חמדה בן-יהודה, שלום עליכם (שלום בן מנחם נחום רבינוביץ'), מרק שאגאל, פטר פנחס רוטנברג, בן-ציון דינבורג, יצחק אליה נבון, יעקב פיכמן, מרדכי עהרנפרייז, שמואל פרסוב, דויס טריטש, איגנץ צולשאן (Ignaz Zollschtein), אברהם שמואל הלוי בטלהיים, נחום תשבי, שלום אש, מאיר בלבן, יעקב קופלוביץ', אברהם משה לונץ, ישעיה וסילבסקי (בן אמוץ), חיים יהודה (ליאון) רוֹת, מנחם מנדל בראונשטיין (מבש"ן), יהודה לייב לוין (יהל"ל), איסידור ישראל אליַשֵב (בעל-מחשבות)
סימול: A18\765

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע