תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e1581b0e522</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A18\2031</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>התכתבות של המחלקות לארגון ההנהלה הציונית בלונדון ובארץ ישראל, תזכירים, חוזרים, דו"חות, הודעות, ראיונות בעניינים כספיים, מצב היהודים בפולין, מרכז ציוני רוסיה, פעילות הסוכנות היהודית בלונדון ובירושלים. בין המתכתבים: דוד ורנר סנטור, ברל לוקר, אברהם אובדיו, ויקטור (אביגדור) יעקבסון, ישראל כהן, יצחק לייב גולדברג, זליג ברודצקי, ליאו לאוטרבך, ברנרד רוזנבליט, פליקס רוזנבליט, ארתור הנטקה, פריץ לוונשטיין, אהרן ברט</description><from_year>1921</from_year><to_year>1933</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1; 2; 6</item_main_languge><original_number></original_number><previous_number>0</previous_number><comments></comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: התכתבות של המחלקות לארגון ההנהלה הציונית בלונדון ובארץ ישראל, תזכירים, חוזרים, דו"חות, הודעות, ראיונות בעניינים כספיים, מצב היהודים בפולין, מרכז ציוני רוסיה, פעילות הסוכנות היהודית בלונדון ובירושלים. בין המתכתבים: דוד ורנר סנטור, ברל לוקר, אברהם אובדיו, ויקטור (אביגדור) יעקבסון, ישראל כהן, יצחק לייב גולדברג, זליג ברודצקי, ליאו לאוטרבך, ברנרד רוזנבליט, פליקס רוזנבליט, ארתור הנטקה, פריץ לוונשטיין, אהרן ברט
סימול: A18\2031

שנים: 1921- 1933

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע