תיאור הפריט

Documentum item: <CzaSearchDataReturnList><QueryString /><TotalCount>1</TotalCount><PropData><r_object_id>0b001e1581b3aa7b</r_object_id><r_object_type>cza_tik</r_object_type><close_web_scan>false</close_web_scan><close_web_data>false</close_web_data><purch_block>false</purch_block><purch_free>false</purch_free><object_name>A486\487</object_name><r_content_size>0</r_content_size><description>"אפיקי יהודה", ספר מאת ר' יהודה לייב בן משה עדיל (אדל) הלוי. בסדר אלפביתי, לפי פרשיות התורה. ליקוטים על תהילים ומשלי ואיוב, הועתקו על ידי בנימין בן אליעזר ריבלין, ירושלים (בכתב יד)</description><from_year>0</from_year><to_year>0</to_year><from_hebrew_date></from_hebrew_date><to_hebrew_date></to_hebrew_date><item_main_languge>1</item_main_languge><original_number></original_number><previous_number>0</previous_number><comments>המשך ראה בתיקים: A486\488, A486\489</comments><study_limitations></study_limitations></PropData></CzaSearchDataReturnList>
תאור: "אפיקי יהודה", ספר מאת ר' יהודה לייב בן משה עדיל (אדל) הלוי. בסדר אלפביתי, לפי פרשיות התורה. ליקוטים על תהילים ומשלי ואיוב, הועתקו על ידי בנימין בן אליעזר ריבלין, ירושלים (בכתב יד)
סימול: A486\487

רשימת פריטים סרוקים ותעודות
אין תוצאות כרגע