תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך "אגודת ישראל"
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
Correspondence and memoranda with the Council "Waad Hair" of the Ashkenazi Jewish Community (העדה החרדית) and the "Central Agudath Israel” (אגודת ישראל) 1922- 1935 A399\507
Memoranda, agreements, other printed materials and correspondence with the Council "Waad Hair" of the Ashkenazi Jewish Community (העדה החרדית) and the "Central Agudath Israel” (אגודת ישראל) 1919- 1939 A399\503
Correspondence and memoranda with the Council "Waad Hair" of the Ashkenazi Jewish Community (העדה החרדית) and the "Central Agudath Israel” (אגודת ישראל) 1935- 1939 A399\502
אגודת ישראל 1949- 1952 S43\32
התכתבות על א.ה. גרלינג בעניין עזיבתו את מפלגת פועלי אגודת ישראל, על עבודתו בסוכנות היהודית. התכתבות על התרגנות עובדי המייניקה שטראסה בברלין בנוסף מכתבים עם לנדואר על פרוייקט באוניברסיטת Cincinatti. 1952- 1954 A376\306
Protocols, correspondence and contracts of the Central Agudath Israel in Eretz Israel (מרכז אגודת ישראל) mainly regarding Machne Israel 1925- 1926 A399\398
דו"ח מאת יו"ר הוועד הפועל של אגודת ישראל בארץ ישראל שנשלח אל הסניף האמריקני של הסוכנות היהודית בעניין השימוש בהקצאת המגבית הארץ-ישראלית המאוחדת לשנת 1948 1949- 1949 S20\35
ענייני משרד הסעד ועבודתה של פני אולנדורף בבית הספר לשירות סוציאלי בירושלים. הצעות שונות, בפרט של חוזרים בדבר ארגון הטיפול בילד, בנוער ובזקנים; הצעות ההסכם בין ועד הקהילה בירושלים לבין אגודת ישראל; רשימות וסקירות קצרות, תזכירים ומאמרים; סיכומי פגישות; מכתבים אל פני אולנדורף מאת נציגי משרד הסעד; מכתבים מאת פני אולנדורף אל הרב יצחק מאיר לוין - שר הסעד בתל אביב 1948- 1949 A70\45
Correspondence with the "Palaestina-Centrale der Agudat Israel in Frankfurt" (מרכז אגודת ישראל לענייני ארץ ישראל בפרנקפורט), Habayith" Home Building Society (הבית – חברה לבניין מעונות), and Daniel Auster mainly regarding rental of apartments in Mahane Israel, Jerusalem 1926- 1926 A399\117
Reports and Correspondence with the "Palaestina-Centrale der Agudat Israel in Frankfurt" (מרכז אגודת ישראל לענייני ארץ ישראל בפרנקפורט) regarding financial matters, land, and other matters; financial statements of donations 1924- 1924 A399\114
Reports, correspondence, invitations and circulars from Aguas Israel World Organization (המרכז העולמי של אגודת ישראל) 1929- 1937 A399\113
מכתב של "אגודת ישראל" אל דוד בן גוריון בעניין עיכוב בכינוס ועדת הקשר בין הסוכנות היהודית עם המפלגה 1948- 1948 S44\620