תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך "אגודת ישראל"
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ירושלים, מסירת אדמה מעטפות א'-ס': ליפתא, חברה לפיתוח ירושלים, טלביה, בית הכרם, הפועל המזרחי, אגודת ישראל, גבעת שאול ב' (דיר יסין), ארנונה, בית איקסא, בית וגן, משכנות, משרד החינוך, מלחה, מי נפתוח, נווה שאנן, מקור חיים, יפה נוף, בקעה, גבעת אליהו 1953- 1955 KKL5\21614
ירושלים, מסירת אדמה מעטפות א'-ס': ליפתא, חברה לפיתוח ירושלים, טלביה, בית הכרם, הפועל המזרחי, אגודת ישראל, גבעת שאול ב' (דיר יסין), ארנונה, בית איקסא, בית וגן, משכנות, משרד החינוך, מלחה, מי נפתוח, נווה שאנן, מקור חיים, יפה נוף, בקעה, גבעת אליהו 1953- 1955 KKL5\21613
"אגודת ישראל". התכתבות, חוזרים, תזכירים, דו"חות, רשימות, סקירות, קטעי עיתונים, בולטינים, דברי הסבר בדפוס בעניין פעילותה של "אגודת ישראל" בארצות אירופה ובארץ ישראל ופעילות "פועלי אגודת ישראל" בארץ (01.01.1927 - 31.12.1950) 1927- 1950 KH4\6841
דבר דפוס בעניין תעשיית היהלומים בישראל ובאנטוורפן; דו"חות כספיים; התכתבות, בין היתר בעניין הקשר עם אגודת ישראל 1978- 1978 KH4\41652
אמיקא. הצעות לשינויים בנוסח זיכיון החולה והתכתבות בענייני זיכיון החולה, יישובים, ביקורים בארץ, אגודת ישראל וכספים 1946- 1946 J93\221
מאזן כספי והתכתבות עם קופת מלווה חיסכון של פועלי אגודת ישראל בעניין מתן הלוואות 1942- 1944 S8\379
הקצבות חד פעמיות. מכתב מאת מדור הכנסות של קרן היסוד אל הקופה בעניין הקצבה ל"אגודת ישראל" מכספי המגבית באנטוורפן, ומברק באמצעות משרד החוץ, מאת שמשון יעקב קרויטנר אל ועד קרן היסוד בקיטו, אקוודור, בענייני הקצבות חד פעמיות (01.01.1973 - 31.12.1973) 1973- 1973 KH4\53923
הסתדרות "פועלי אגודת ישראל", ההנהלה בירושלים. תזכיר, אישורים והתכתבות בעניינים שונים, בין היתר ביקור הרב אברמוביץ בגרמניה המערבית, הסכמים עם פצויים עבור אי עריכת מגביות, הקצבה מכספי המגבית (26.08.1973 - 31.08.1977) 1973- 1977 KH4\53921
הרצליה. בית הספר של "אגודת ישראל". דו"ח כספי על תמיכת תלמוד התורה של "אגודת ישראל" בהרצליה, מאת המזכיר הכללי של מחלקת החינוך בירושלים אל הרב אברהם דויטש, המפקח הראשי על בתי הספר של "אגודת ישראל" (י' תמוז תש"ט) 1949- 1949 J17\3165
לוד. הוצאות בית הספר של "אגודת ישראל". מכתבים מאת מנהל החשבונות הראשי של מחלקת החינוך אל ישראל פישמן, מנהל בית הספר של "אגודת ישראל" בלוד, ואל ברוך כהנא, בית הספר לילדי עולים של "אגודת ישראל" בלוד (ה' אלול תש"ט - ד' מרחשון תש"י) 1949- 1949 J17\3183
תל אביב. מורי בית הספר החרדי לבנות "בית יעקב החדש" של "אגודת ישראל". דו"ח מאת מזכיר זרם אגודת ישראל אל בן ציון לוריא, מזכיר מחלקת החינוך, ואל הרב אברהם דויטש, המפקח הראשי על בתי הספר של "אגודת ישראל", הסתדרות המורים החרדים וארגון מורות "בית יעקב" 1949- 1949 J17\2914
גרמניה. מגבית החירום על ידי משרדי Keren Hayessod - Vereinigte Israel Aktion בגרמניה, בעיקר המרכז בפרנקפורט ולשכת ברלין. התכתבות, דו"חות, תזכירים וסקירות בענייני תרומות, פעולות המגבית על ידי מוסדות יהודי גרמניה, וארגון של ביקורים שונים, בין היתר הצעות תכנית למשלחות מגרמניה וביקורו של הרב אברמוביץ' - נציג מרכז "אגודת ישראל" - בגרמניה המערבית; פרוטוקולים של ישיבות, הזמנות לטקסים וקטעי עיתונים (01.06.1977 - 31.08.1977) 1977- 1977 KH4\53146