תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך "אגודת ישראל"
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב תנחומים מאת חבר הכנסת מנחם פרוש בשם מרכז "אגודת ישראל" בארץ ישראל, אל סנטה יוספטל, קיבוץ גל-עד, בקשר לפטירתו של בעלה גיורא יוספטל (ירושלים, כ"ד מנחם אב תשכ"ב) A344\23-9t
מכתב תנחומים מאת יצחק הילדסהיימר בשם מרכז ארצי של "עזרא", ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל שעל יד הסתדרות פועלי אגודת ישראל, אל סנטה יוספטל, קיבוץ גל-עד, בקשר לפטירתו של בעלה גיורא יוספטל (תל אביב, כ"ד מנחם אב תשכ"ב) A344\23-7t
מכתב מאת בן גוריון אל אגודת ישראל בנוגע למעמד הדת במדינה העתידית (מכתב הסטטוס קוו ) S25\1446-86
מכתב מאת בן גוריון אל אגודת ישראל בנוגע למעמד הדת במדינה העתידית (מכתב הסטטוס קוו ) S25\1446-87
"אגודת ישראל והסוכנות היהודית", העתק של סקירת סוכנות הידיעות היהודית - Jewish Telegraphic Agency (ברלין, 22.01.1929) KH4\6800-1t
מכתב מאת חיה מושס, הלשכה הראשית של קרן היסוד, ירושלים, אל מחלקת הכספים של קרן היסוד, בעניין הקצבת קרן היסוד ל"אגודת ישראל" בבלגיה (05.06.1974) KH4\53044-1t
ספרון "בין הרס לבניה בארץ ישראל" - רשמים מביקור בארץ ישראל עם אנשי אגודת ישראל, מאת ס. שחנוביץ (schachnowitz) J128\76-3t
מאמר על הרב והנשיא של אגודת ישראל Pinchas Kohn A325\37-23t
"גלוי דעת" מאת מרכז "אגודת ישראל" בארץ ישראל, ירושלים, לרגל ההצהרה השנייה של הוועד הלאומי בקשר ל"ספר הלבן" (כסלו תרצ"א), בצירוף מכתב מאת נציג מרכז "אגודת ישראל" אל יהודה לייב מאגנס (ד' כסלו תרצ"א) A187\45-1t
מכתב מאת אהרון אברהמסון, עוזר למנהל כללי של קרן היסוד, ירושלים, אל אגף התקציבים במשרד האוצר, ירושלים, בעניין "אגודת ישראל" באנטוורפן (י"ג כסלו תשכ"ט - 04.12.1968) KH4\51099-1t
מכתבו של ורנר סנטור אל דוד בן גוריון בנושא יצוג הבלתי ציונים בקרן היסוד, תמיכה בשירות האינפורמציה של הסוכנות אל הארגונים הבלתי ציוניים ברחבי העולם, שילובם של פעילים בלתי-ציוניים במוסדות הסוכנות, מעורבותה יוצאת הדופן של אגודת ישראל בפעילות הבלתי ציוניים בפולין ורצונו של סנטור לשלב את אגודת ישראל בסוכנות היהודית S29\26-1t
"אמת מארץ: על "אגודת ישראל" ו"מעשיה" בארץ ישראל", טיוטת כתב יד מאת משה שקדיאל (העתק בכתב מכונה, 42 דפים) A315\5-1t
תיאור:
מכתב תנחומים מאת חבר הכנסת מנחם פרוש בשם מרכז "אגודת ישראל" בארץ ישראל, אל סנטה יוספטל, קיבוץ גל-עד, בקשר לפטירתו של בעלה גיורא יוספטל (ירושלים, כ"ד מנחם אב תשכ"ב)
סימול: A344\23-9t
תיאור:
מכתב תנחומים מאת יצחק הילדסהיימר בשם מרכז ארצי של "עזרא", ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל שעל יד הסתדרות פועלי אגודת ישראל, אל סנטה יוספטל, קיבוץ גל-עד, בקשר לפטירתו של בעלה גיורא יוספטל (תל אביב, כ"ד מנחם אב תשכ"ב)
סימול: A344\23-7t
תיאור:
מכתב מאת בן גוריון אל אגודת ישראל בנוגע למעמד הדת במדינה העתידית (מכתב הסטטוס קוו )
סימול: S25\1446-86
תיאור:
מכתב מאת בן גוריון אל אגודת ישראל בנוגע למעמד הדת במדינה העתידית (מכתב הסטטוס קוו )
סימול: S25\1446-87
תיאור:
"אגודת ישראל והסוכנות היהודית", העתק של סקירת סוכנות הידיעות היהודית - Jewish Telegraphic Agency (ברלין, 22.01.1929)
סימול: KH4\6800-1t
תיאור:
מכתב מאת חיה מושס, הלשכה הראשית של קרן היסוד, ירושלים, אל מחלקת הכספים של קרן היסוד, בעניין הקצבת קרן היסוד ל"אגודת ישראל" בבלגיה (05.06.1974)
סימול: KH4\53044-1t
תיאור:
ספרון "בין הרס לבניה בארץ ישראל" - רשמים מביקור בארץ ישראל עם אנשי אגודת ישראל, מאת ס. שחנוביץ (schachnowitz)
סימול: J128\76-3t
תיאור:
מאמר על הרב והנשיא של אגודת ישראל Pinchas Kohn
סימול: A325\37-23t
תיאור:
"גלוי דעת" מאת מרכז "אגודת ישראל" בארץ ישראל, ירושלים, לרגל ההצהרה השנייה של הוועד הלאומי בקשר ל"ספר הלבן" (כסלו תרצ"א), בצירוף מכתב מאת נציג מרכז "אגודת ישראל" אל יהודה לייב מאגנס (ד' כסלו תרצ"א)
סימול: A187\45-1t
תיאור:
מכתב מאת אהרון אברהמסון, עוזר למנהל כללי של קרן היסוד, ירושלים, אל אגף התקציבים במשרד האוצר, ירושלים, בעניין "אגודת ישראל" באנטוורפן (י"ג כסלו תשכ"ט - 04.12.1968)
סימול: KH4\51099-1t
תיאור:
מכתבו של ורנר סנטור אל דוד בן גוריון בנושא יצוג הבלתי ציונים בקרן היסוד, תמיכה בשירות האינפורמציה של הסוכנות אל הארגונים הבלתי ציוניים ברחבי העולם, שילובם של פעילים בלתי-ציוניים במוסדות הסוכנות, מעורבותה יוצאת הדופן של אגודת ישראל בפעילות הבלתי ציוניים בפולין ורצונו של סנטור לשלב את אגודת ישראל בסוכנות היהודית
סימול: S29\26-1t
תיאור:
"אמת מארץ: על "אגודת ישראל" ו"מעשיה" בארץ ישראל", טיוטת כתב יד מאת משה שקדיאל (העתק בכתב מכונה, 42 דפים)
סימול: A315\5-1t
מכתב תנחומים מאת חבר הכנסת מנחם פרוש בשם מרכז "אגודת ישראל" בארץ ישראל, אל סנטה יוספטל, קיבוץ גל-עד, בקשר לפטירתו של בעלה גיורא יוספטל (ירושלים, כ"ד מנחם אב תשכ"ב)
מכתב תנחומים מאת יצחק הילדסהיימר בשם מרכז ארצי של "עזרא", ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל שעל יד הסתדרות פועלי אגודת ישראל, אל סנטה יוספטל, קיבוץ גל-עד, בקשר לפטירתו של בעלה גיורא יוספטל (תל אביב, כ"ד מנחם אב תשכ"ב)
מכתב מאת בן גוריון אל אגודת ישראל בנוגע למעמד הדת במדינה העתידית (מכתב הסטטוס קוו )
מכתב מאת בן גוריון אל אגודת ישראל בנוגע למעמד הדת במדינה העתידית (מכתב הסטטוס קוו )
"אגודת ישראל והסוכנות היהודית", העתק של סקירת סוכנות הידיעות היהודית - Jewish Telegraphic Agency (ברלין, 22.01.1929)
מכתב מאת חיה מושס, הלשכה הראשית של קרן היסוד, ירושלים, אל מחלקת הכספים של קרן היסוד, בעניין הקצבת קרן היסוד ל"אגודת ישראל" בבלגיה (05.06.1974)
ספרון "בין הרס לבניה בארץ ישראל" - רשמים מביקור בארץ ישראל עם אנשי אגודת ישראל, מאת ס. שחנוביץ (schachnowitz)
מאמר על הרב והנשיא של אגודת ישראל Pinchas Kohn
"גלוי דעת" מאת מרכז "אגודת ישראל" בארץ ישראל, ירושלים, לרגל ההצהרה השנייה של הוועד הלאומי בקשר ל"ספר הלבן" (כסלו תרצ"א), בצירוף מכתב מאת נציג מרכז "אגודת ישראל" אל יהודה לייב מאגנס (ד' כסלו תרצ"א)
מכתב מאת אהרון אברהמסון, עוזר למנהל כללי של קרן היסוד, ירושלים, אל אגף התקציבים במשרד האוצר, ירושלים, בעניין "אגודת ישראל" באנטוורפן (י"ג כסלו תשכ"ט - 04.12.1968)
מכתבו של ורנר סנטור אל דוד בן גוריון בנושא יצוג הבלתי ציונים בקרן היסוד, תמיכה בשירות האינפורמציה של הסוכנות אל הארגונים הבלתי ציוניים ברחבי העולם, שילובם של פעילים בלתי-ציוניים במוסדות הסוכנות, מעורבותה יוצאת הדופן של אגודת ישראל בפעילות הבלתי ציוניים בפולין ורצונו של סנטור לשלב את אגודת ישראל בסוכנות היהודית
"אמת מארץ: על "אגודת ישראל" ו"מעשיה" בארץ ישראל", טיוטת כתב יד מאת משה שקדיאל (העתק בכתב מכונה, 42 דפים)