תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך "אגודת ישראל"
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת יצחק מאיר לוין, ההסתדרות העולמית אגודת ישראל, אל שמעון ברוד A201\8-6t
העתק מכתב מאת מנחם פרוש, מרכז אגודת ישראל בארץ ישראל, ירושלים, אל קלמנוביץ', מנהל מחלקת מועצות דתיות של משרד הדתות בירושלים, בעניין תקציב נוסף לבתי העלמין ביבנאל (ט"ז תמוז תש"ם \ יוני 1980) A635\308-3t
Report by Aguas Israel World Organization (המרכז העולמי של אגודת ישראל) regarding the activity from 1924 to 1929 A399\113-2t
מכתב תנחומים מאת חבר הכנסת מנחם פרוש בשם מרכז "אגודת ישראל" בארץ ישראל, אל סנטה יוספטל, קיבוץ גל-עד, בקשר לפטירתו של בעלה גיורא יוספטל (ירושלים, כ"ד מנחם אב תשכ"ב) A344\23-9t
מכתב תנחומים מאת יצחק הילדסהיימר בשם מרכז ארצי של "עזרא", ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל שעל יד הסתדרות פועלי אגודת ישראל, אל סנטה יוספטל, קיבוץ גל-עד, בקשר לפטירתו של בעלה גיורא יוספטל (תל אביב, כ"ד מנחם אב תשכ"ב) A344\23-7t
מכתב מאת בן גוריון אל אגודת ישראל בנוגע למעמד הדת במדינה העתידית (מכתב הסטטוס קוו ) S25\1446-86
מכתב מאת בן גוריון אל אגודת ישראל בנוגע למעמד הדת במדינה העתידית (מכתב הסטטוס קוו ) S25\1446-87
"אגודת ישראל והסוכנות היהודית", העתק של סקירת סוכנות הידיעות היהודית - Jewish Telegraphic Agency (ברלין, 22.01.1929) KH4\6800-1t
ספרון "בין הרס לבניה בארץ ישראל" - רשמים מביקור בארץ ישראל עם אנשי אגודת ישראל, מאת ס. שחנוביץ (schachnowitz) J128\76-3t
מאמר על הרב והנשיא של אגודת ישראל Pinchas Kohn A325\37-23t
מכתב מאת אהרון אברהמסון, עוזר למנהל כללי של קרן היסוד, ירושלים, אל אגף התקציבים במשרד האוצר, ירושלים, בעניין "אגודת ישראל" באנטוורפן (י"ג כסלו תשכ"ט - 04.12.1968) KH4\51099-1t
מכתב מאת חיה מושס, הלשכה הראשית של קרן היסוד, ירושלים, אל מחלקת הכספים של קרן היסוד, בעניין הקצבת קרן היסוד ל"אגודת ישראל" בבלגיה (05.06.1974) KH4\53044-1t
תיאור:
מכתב מאת יצחק מאיר לוין, ההסתדרות העולמית אגודת ישראל, אל שמעון ברוד
סימול: A201\8-6t
תיאור:
העתק מכתב מאת מנחם פרוש, מרכז אגודת ישראל בארץ ישראל, ירושלים, אל קלמנוביץ', מנהל מחלקת מועצות דתיות של משרד הדתות בירושלים, בעניין תקציב נוסף לבתי העלמין ביבנאל (ט"ז תמוז תש"ם \ יוני 1980)
סימול: A635\308-3t
תיאור:
Report by Aguas Israel World Organization (המרכז העולמי של אגודת ישראל) regarding the activity from 1924 to 1929
סימול: A399\113-2t
תיאור:
מכתב תנחומים מאת חבר הכנסת מנחם פרוש בשם מרכז "אגודת ישראל" בארץ ישראל, אל סנטה יוספטל, קיבוץ גל-עד, בקשר לפטירתו של בעלה גיורא יוספטל (ירושלים, כ"ד מנחם אב תשכ"ב)
סימול: A344\23-9t
תיאור:
מכתב תנחומים מאת יצחק הילדסהיימר בשם מרכז ארצי של "עזרא", ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל שעל יד הסתדרות פועלי אגודת ישראל, אל סנטה יוספטל, קיבוץ גל-עד, בקשר לפטירתו של בעלה גיורא יוספטל (תל אביב, כ"ד מנחם אב תשכ"ב)
סימול: A344\23-7t
תיאור:
מכתב מאת בן גוריון אל אגודת ישראל בנוגע למעמד הדת במדינה העתידית (מכתב הסטטוס קוו )
סימול: S25\1446-86
תיאור:
מכתב מאת בן גוריון אל אגודת ישראל בנוגע למעמד הדת במדינה העתידית (מכתב הסטטוס קוו )
סימול: S25\1446-87
תיאור:
"אגודת ישראל והסוכנות היהודית", העתק של סקירת סוכנות הידיעות היהודית - Jewish Telegraphic Agency (ברלין, 22.01.1929)
סימול: KH4\6800-1t
תיאור:
ספרון "בין הרס לבניה בארץ ישראל" - רשמים מביקור בארץ ישראל עם אנשי אגודת ישראל, מאת ס. שחנוביץ (schachnowitz)
סימול: J128\76-3t
תיאור:
מאמר על הרב והנשיא של אגודת ישראל Pinchas Kohn
סימול: A325\37-23t
תיאור:
מכתב מאת אהרון אברהמסון, עוזר למנהל כללי של קרן היסוד, ירושלים, אל אגף התקציבים במשרד האוצר, ירושלים, בעניין "אגודת ישראל" באנטוורפן (י"ג כסלו תשכ"ט - 04.12.1968)
סימול: KH4\51099-1t
תיאור:
מכתב מאת חיה מושס, הלשכה הראשית של קרן היסוד, ירושלים, אל מחלקת הכספים של קרן היסוד, בעניין הקצבת קרן היסוד ל"אגודת ישראל" בבלגיה (05.06.1974)
סימול: KH4\53044-1t
מכתב מאת יצחק מאיר לוין, ההסתדרות העולמית אגודת ישראל, אל שמעון ברוד
העתק מכתב מאת מנחם פרוש, מרכז אגודת ישראל בארץ ישראל, ירושלים, אל קלמנוביץ', מנהל מחלקת מועצות דתיות של משרד הדתות בירושלים, בעניין תקציב נוסף לבתי העלמין ביבנאל (ט"ז תמוז תש"ם \ יוני 1980)
Report by Aguas Israel World Organization (המרכז העולמי של אגודת ישראל) regarding the activity from 1924 to 1929
מכתב תנחומים מאת חבר הכנסת מנחם פרוש בשם מרכז "אגודת ישראל" בארץ ישראל, אל סנטה יוספטל, קיבוץ גל-עד, בקשר לפטירתו של בעלה גיורא יוספטל (ירושלים, כ"ד מנחם אב תשכ"ב)
מכתב תנחומים מאת יצחק הילדסהיימר בשם מרכז ארצי של "עזרא", ארגון הנוער החרדי בארץ ישראל שעל יד הסתדרות פועלי אגודת ישראל, אל סנטה יוספטל, קיבוץ גל-עד, בקשר לפטירתו של בעלה גיורא יוספטל (תל אביב, כ"ד מנחם אב תשכ"ב)
מכתב מאת בן גוריון אל אגודת ישראל בנוגע למעמד הדת במדינה העתידית (מכתב הסטטוס קוו )
מכתב מאת בן גוריון אל אגודת ישראל בנוגע למעמד הדת במדינה העתידית (מכתב הסטטוס קוו )
"אגודת ישראל והסוכנות היהודית", העתק של סקירת סוכנות הידיעות היהודית - Jewish Telegraphic Agency (ברלין, 22.01.1929)
ספרון "בין הרס לבניה בארץ ישראל" - רשמים מביקור בארץ ישראל עם אנשי אגודת ישראל, מאת ס. שחנוביץ (schachnowitz)
מאמר על הרב והנשיא של אגודת ישראל Pinchas Kohn
מכתב מאת אהרון אברהמסון, עוזר למנהל כללי של קרן היסוד, ירושלים, אל אגף התקציבים במשרד האוצר, ירושלים, בעניין "אגודת ישראל" באנטוורפן (י"ג כסלו תשכ"ט - 04.12.1968)
מכתב מאת חיה מושס, הלשכה הראשית של קרן היסוד, ירושלים, אל מחלקת הכספים של קרן היסוד, בעניין הקצבת קרן היסוד ל"אגודת ישראל" בבלגיה (05.06.1974)