תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך "אגודת ישראל"
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
מחנה ישראל. תוכנית המושבה של אגודת ישראל. חלוקה לגושים ולמגרשים וציון מספריהם. סימון מיקום בית כנסת ומבני ציבור נוספים. אבחנה בצבע בין שטחי גנים לשטחים חקלאיים. סימון תוואי רשת הדרכים: כביש עפולה - כפר תבור. חותמת: הסתדרות עולמית אגודת ישראל, המשרד הכלכלי בארץ ישראל J15\13081-9m
מחנה ישראל. מושבה של "אגודת ישראל". סימון חלקות, גנים ושטחי חקלאות S8\2553-4m
עמק יזרעאל. מפת יישובים של "אגודת ישראל" S8\2553-1m
ירושלים. מפת סימון גושים. גוש 30088. מסומנות חלקות עבור שיכון חברי אגודת ישראל. מסומנים שער מנדלבוים והגבול הבין לאומי. KKL5\19975-1m
עמק יזרעאל. מפת אדמות "אגודת ישראל": אולם, מעדר ואיכסל A104\67-2m
עמק יזרעאל. מפת אזור המושבה "עולם מחר" של "אגודת ישראל" A104\67-1m
עמק יזרעאל. תחומים של חברת אגודת ישראל בעמק יזרעאל ותחומים של כפרים הערביים. MM\863
עמק יזרעאל. מפת מדידה של אדמות "אגודת ישראל", בעמק. ציון שמות בעלי הקרקע הסמוכים. נתוני מדידה KL5M\5808
מחנה ישראל. "מחנה ישראל, מושבה של אגודת ישראל". תוכנית המושבה כולל השטחים מסביב. מרכז המושבה, שטחים בנויים ושטחים ירוקים. MM\579
עמק יזרעאל. מפת מדידה של אדמות "אגודת ישראל", בעמק. הדגשה בצבע על תחומי חלקות מסוימות וציון גודל שטחן בדונמים. ציון שמות בעלי הקרקע הסמוכים. נתוני מדידה KL5M\5807
טבריה. קטע ארבל, לוביה מתוך סדרת מפות בקנ"מ 1:20,000. מפת סימון שטחי בעלות יישובים, ציון מספריהם, גודלם וגודל שטחי העיבוד שלהם. סימון על פי צבע שטחים בבעלות פיק"א, פרטיים, אגודת ישראל וחאג'ז. סימון שטחים שאינם ראויים לעיבוד KKL9\188-2m
עולם (Ulam). מפת סימון גושים, חלוקה לחלקות וציון מספריהם. סימון והדגשת קרקעות בצבע על פי מקרא מפרט. סימון שטח בנוי. סימון קרקעות בבעלות אגודת ישראל. בטבלה: מספר הגוש ושמו KKL9\332-7m
תיאור:
מחנה ישראל. תוכנית המושבה של אגודת ישראל. חלוקה לגושים ולמגרשים וציון מספריהם. סימון מיקום בית כנסת ומבני ציבור נוספים. אבחנה בצבע בין שטחי גנים לשטחים חקלאיים. סימון תוואי רשת הדרכים: כביש עפולה - כפר תבור. חותמת: הסתדרות עולמית אגודת ישראל, המשרד הכלכלי בארץ ישראל
סימול: J15\13081-9m
תיאור:
מחנה ישראל. מושבה של "אגודת ישראל". סימון חלקות, גנים ושטחי חקלאות
סימול: S8\2553-4m
תיאור:
עמק יזרעאל. מפת יישובים של "אגודת ישראל"
סימול: S8\2553-1m
תיאור:
ירושלים. מפת סימון גושים. גוש 30088. מסומנות חלקות עבור שיכון חברי אגודת ישראל. מסומנים שער מנדלבוים והגבול הבין לאומי.
סימול: KKL5\19975-1m
תיאור:
עמק יזרעאל. מפת אדמות "אגודת ישראל": אולם, מעדר ואיכסל
סימול: A104\67-2m
תיאור:
עמק יזרעאל. מפת אזור המושבה "עולם מחר" של "אגודת ישראל"
סימול: A104\67-1m
תיאור:
עמק יזרעאל. תחומים של חברת אגודת ישראל בעמק יזרעאל ותחומים של כפרים הערביים.
סימול: MM\863
תיאור:
עמק יזרעאל. מפת מדידה של אדמות "אגודת ישראל", בעמק. ציון שמות בעלי הקרקע הסמוכים. נתוני מדידה
סימול: KL5M\5808
תיאור:
מחנה ישראל. "מחנה ישראל, מושבה של אגודת ישראל". תוכנית המושבה כולל השטחים מסביב. מרכז המושבה, שטחים בנויים ושטחים ירוקים.
סימול: MM\579
תיאור:
עמק יזרעאל. מפת מדידה של אדמות "אגודת ישראל", בעמק. הדגשה בצבע על תחומי חלקות מסוימות וציון גודל שטחן בדונמים. ציון שמות בעלי הקרקע הסמוכים. נתוני מדידה
סימול: KL5M\5807
תיאור:
טבריה. קטע ארבל, לוביה מתוך סדרת מפות בקנ"מ 1:20,000. מפת סימון שטחי בעלות יישובים, ציון מספריהם, גודלם וגודל שטחי העיבוד שלהם. סימון על פי צבע שטחים בבעלות פיק"א, פרטיים, אגודת ישראל וחאג'ז. סימון שטחים שאינם ראויים לעיבוד
סימול: KKL9\188-2m
תיאור:
עולם (Ulam). מפת סימון גושים, חלוקה לחלקות וציון מספריהם. סימון והדגשת קרקעות בצבע על פי מקרא מפרט. סימון שטח בנוי. סימון קרקעות בבעלות אגודת ישראל. בטבלה: מספר הגוש ושמו
סימול: KKL9\332-7m
מחנה ישראל. תוכנית המושבה של אגודת ישראל. חלוקה לגושים ולמגרשים וציון מספריהם. סימון מיקום בית כנסת ומבני ציבור נוספים. אבחנה בצבע בין שטחי גנים לשטחים חקלאיים. סימון תוואי רשת הדרכים: כביש עפולה - כפר תבור. חותמת: הסתדרות עולמית אגודת ישראל, המשרד הכלכלי בארץ ישראל
מחנה ישראל. מושבה של "אגודת ישראל". סימון חלקות, גנים ושטחי חקלאות
עמק יזרעאל. מפת יישובים של "אגודת ישראל"
ירושלים. מפת סימון גושים. גוש 30088. מסומנות חלקות עבור שיכון חברי אגודת ישראל. מסומנים שער מנדלבוים והגבול הבין לאומי.
עמק יזרעאל. מפת אדמות "אגודת ישראל": אולם, מעדר ואיכסל
עמק יזרעאל. מפת אזור המושבה "עולם מחר" של "אגודת ישראל"
עמק יזרעאל. תחומים של חברת אגודת ישראל בעמק יזרעאל ותחומים של כפרים הערביים.
עמק יזרעאל. מפת מדידה של אדמות "אגודת ישראל", בעמק. ציון שמות בעלי הקרקע הסמוכים. נתוני מדידה
מחנה ישראל. "מחנה ישראל, מושבה של אגודת ישראל". תוכנית המושבה כולל השטחים מסביב. מרכז המושבה, שטחים בנויים ושטחים ירוקים.
עמק יזרעאל. מפת מדידה של אדמות "אגודת ישראל", בעמק. הדגשה בצבע על תחומי חלקות מסוימות וציון גודל שטחן בדונמים. ציון שמות בעלי הקרקע הסמוכים. נתוני מדידה
טבריה. קטע ארבל, לוביה מתוך סדרת מפות בקנ"מ 1:20,000. מפת סימון שטחי בעלות יישובים, ציון מספריהם, גודלם וגודל שטחי העיבוד שלהם. סימון על פי צבע שטחים בבעלות פיק"א, פרטיים, אגודת ישראל וחאג'ז. סימון שטחים שאינם ראויים לעיבוד
עולם (Ulam). מפת סימון גושים, חלוקה לחלקות וציון מספריהם. סימון והדגשת קרקעות בצבע על פי מקרא מפרט. סימון שטח בנוי. סימון קרקעות בבעלות אגודת ישראל. בטבלה: מספר הגוש ושמו