תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך "אגודת ישראל"
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
קול קורא מאת מפלגת אגודת ישראל בעניין חיפוש מועמדים חדשים לרשימת המפלגה A399\501-22Kru
מודעה מאת העדה החרדית בעניין התנגדותם ליום השביתה של הועד הלאומי עקב הגבלות העלייה A399\499-8kru
Public appeal by the committee for "Tifaert Israel Yeshiva" (ישיבת תפארת ישראל) in Haifa regarding donations, signed by various rabbis, including Baruch Markus and Eliyahu Reina A399\113-1kru
מודעה מאת חברי הביד"צ למקהלות האשכנזים פרושים וחסידים בעניין החרמת העיתון "קול ישראל" מאת אגודת ישראל A399\499-5kru
גילוי דעת מאת הסתדרויות הפועל המזרחי ופועלי אגודת ישראל בכפר סבא בעניין חלקם בוועדת הביטחון והשמירה ביישוב S8\784-1kru
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים KRA\3559
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים. האותיות "גד" בתוך איור של לוחות הברית KRA\3687
מפלגות. פועלי אגודת ישראל. הודעה על פתיחה חגיגית של הועידה הארצית החמישית לתנועת פועלי אגודת ישראל. אולם "אהל שם", תל אביב KRU\2063
מפלגות. "ל" אגודת ישראל. מכתבו של נשיא הסתדרות אגודת ישראל העולמית לתושבי פתח תקוה הקורא לתמיכה במפלגה KRU\8816
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל. עצרת עם בפתח תקוה ליובל הכ"ה לייסוד פועלי אגודת ישראל KRU\2726
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל. הודעה על קיום אספת חברים ואוהדים בנושא: "פועלי אגודת ישראל במדינה העברית" ומחאה נגד פיצוץ בית כנסת ע"י חיילים אנגלים KRU\7963
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל בא"י, ד. מצע המפלגה. דאג לייצוג מתאים בכל המוסדות של האיגוד המקצועי על ידי נציגים המוכרים. קריאה להצביע בעד רשימת פועלי אגודת ישראל KRU\16417
תיאור:
קול קורא מאת מפלגת אגודת ישראל בעניין חיפוש מועמדים חדשים לרשימת המפלגה
סימול: A399\501-22Kru
תיאור:
מודעה מאת העדה החרדית בעניין התנגדותם ליום השביתה של הועד הלאומי עקב הגבלות העלייה
סימול: A399\499-8kru
תיאור:
Public appeal by the committee for "Tifaert Israel Yeshiva" (ישיבת תפארת ישראל) in Haifa regarding donations, signed by various rabbis, including Baruch Markus and Eliyahu Reina
סימול: A399\113-1kru
תיאור:
מודעה מאת חברי הביד"צ למקהלות האשכנזים פרושים וחסידים בעניין החרמת העיתון "קול ישראל" מאת אגודת ישראל
סימול: A399\499-5kru
תיאור:
גילוי דעת מאת הסתדרויות הפועל המזרחי ופועלי אגודת ישראל בכפר סבא בעניין חלקם בוועדת הביטחון והשמירה ביישוב
סימול: S8\784-1kru
תיאור:
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים
סימול: KRA\3559
תיאור:
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים. האותיות "גד" בתוך איור של לוחות הברית
סימול: KRA\3687
תיאור:
מפלגות. פועלי אגודת ישראל. הודעה על פתיחה חגיגית של הועידה הארצית החמישית לתנועת פועלי אגודת ישראל. אולם "אהל שם", תל אביב
סימול: KRU\2063
תיאור:
מפלגות. "ל" אגודת ישראל. מכתבו של נשיא הסתדרות אגודת ישראל העולמית לתושבי פתח תקוה הקורא לתמיכה במפלגה
סימול: KRU\8816
תיאור:
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל. עצרת עם בפתח תקוה ליובל הכ"ה לייסוד פועלי אגודת ישראל
סימול: KRU\2726
תיאור:
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל. הודעה על קיום אספת חברים ואוהדים בנושא: "פועלי אגודת ישראל במדינה העברית" ומחאה נגד פיצוץ בית כנסת ע"י חיילים אנגלים
סימול: KRU\7963
תיאור:
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל בא"י, ד. מצע המפלגה. דאג לייצוג מתאים בכל המוסדות של האיגוד המקצועי על ידי נציגים המוכרים. קריאה להצביע בעד רשימת פועלי אגודת ישראל
סימול: KRU\16417
קול קורא מאת מפלגת אגודת ישראל בעניין חיפוש מועמדים חדשים לרשימת המפלגה
מודעה מאת העדה החרדית בעניין התנגדותם ליום השביתה של הועד הלאומי עקב הגבלות העלייה
Public appeal by the committee for "Tifaert Israel Yeshiva" (ישיבת תפארת ישראל) in Haifa regarding donations, signed by various rabbis, including Baruch Markus and Eliyahu Reina
מודעה מאת חברי הביד"צ למקהלות האשכנזים פרושים וחסידים בעניין החרמת העיתון "קול ישראל" מאת אגודת ישראל
גילוי דעת מאת הסתדרויות הפועל המזרחי ופועלי אגודת ישראל בכפר סבא בעניין חלקם בוועדת הביטחון והשמירה ביישוב
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים. האותיות "גד" בתוך איור של לוחות הברית
מפלגות. פועלי אגודת ישראל. הודעה על פתיחה חגיגית של הועידה הארצית החמישית לתנועת פועלי אגודת ישראל. אולם "אהל שם", תל אביב
מפלגות. "ל" אגודת ישראל. מכתבו של נשיא הסתדרות אגודת ישראל העולמית לתושבי פתח תקוה הקורא לתמיכה במפלגה
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל. עצרת עם בפתח תקוה ליובל הכ"ה לייסוד פועלי אגודת ישראל
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל. הודעה על קיום אספת חברים ואוהדים בנושא: "פועלי אגודת ישראל במדינה העברית" ומחאה נגד פיצוץ בית כנסת ע"י חיילים אנגלים
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל בא"י, ד. מצע המפלגה. דאג לייצוג מתאים בכל המוסדות של האיגוד המקצועי על ידי נציגים המוכרים. קריאה להצביע בעד רשימת פועלי אגודת ישראל