תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך "אגודת ישראל"
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
גילוי דעת מאת הסתדרויות הפועל המזרחי ופועלי אגודת ישראל בכפר סבא בעניין חלקם בוועדת הביטחון והשמירה ביישוב S8\784-1kru
הודעה על הצטרפות הסתדרות פועלי אגודת ישראל ללשכת העבודה הכללית בירושלים S9\1362-1kru
מפלגות. אגודת ישראל. עצרת עם לכבוד 35 שנות אגודת ישראל, ולזכר הרב משה בלויא, מטעם מרכז אגודת ישראל בתל אביב KRU\2673
מרכז "אגודת ישראל" בארץ ישראל. כרוז הקורא לתרום לקופות העזרה לחייל העברי J12\43-1kru
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים KRA\3559
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים. האותיות "גד" בתוך איור של לוחות הברית KRA\3687
מפלגות. פועלי אגודת ישראל. הודעה על פתיחה חגיגית של הועידה הארצית החמישית לתנועת פועלי אגודת ישראל. אולם "אהל שם", תל אביב KRU\2063
מפלגות. "ל" אגודת ישראל. מכתבו של נשיא הסתדרות אגודת ישראל העולמית לתושבי פתח תקוה הקורא לתמיכה במפלגה KRU\8816
מדינת ישראל. בחירות לכנסת ה - 2. עצרת עם של אגודת ישראל בפתח תקוה בנושא: עם התורה במבחן, בהשתתפות ראשי אגודת ישראל KRU\2656
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל. עצרת עם בפתח תקוה ליובל הכ"ה לייסוד פועלי אגודת ישראל KRU\2726
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל. הודעה על קיום אספת חברים ואוהדים בנושא: "פועלי אגודת ישראל במדינה העברית" ומחאה נגד פיצוץ בית כנסת ע"י חיילים אנגלים KRU\7963
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל בא"י, ד. מצע המפלגה. דאג לייצוג מתאים בכל המוסדות של האיגוד המקצועי על ידי נציגים המוכרים. קריאה להצביע בעד רשימת פועלי אגודת ישראל KRU\16417
תיאור:
גילוי דעת מאת הסתדרויות הפועל המזרחי ופועלי אגודת ישראל בכפר סבא בעניין חלקם בוועדת הביטחון והשמירה ביישוב
סימול: S8\784-1kru
תיאור:
הודעה על הצטרפות הסתדרות פועלי אגודת ישראל ללשכת העבודה הכללית בירושלים
סימול: S9\1362-1kru
תיאור:
מפלגות. אגודת ישראל. עצרת עם לכבוד 35 שנות אגודת ישראל, ולזכר הרב משה בלויא, מטעם מרכז אגודת ישראל בתל אביב
סימול: KRU\2673
תיאור:
מרכז "אגודת ישראל" בארץ ישראל. כרוז הקורא לתרום לקופות העזרה לחייל העברי
סימול: J12\43-1kru
תיאור:
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים
סימול: KRA\3559
תיאור:
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים. האותיות "גד" בתוך איור של לוחות הברית
סימול: KRA\3687
תיאור:
מפלגות. פועלי אגודת ישראל. הודעה על פתיחה חגיגית של הועידה הארצית החמישית לתנועת פועלי אגודת ישראל. אולם "אהל שם", תל אביב
סימול: KRU\2063
תיאור:
מפלגות. "ל" אגודת ישראל. מכתבו של נשיא הסתדרות אגודת ישראל העולמית לתושבי פתח תקוה הקורא לתמיכה במפלגה
סימול: KRU\8816
תיאור:
מדינת ישראל. בחירות לכנסת ה - 2. עצרת עם של אגודת ישראל בפתח תקוה בנושא: עם התורה במבחן, בהשתתפות ראשי אגודת ישראל
סימול: KRU\2656
תיאור:
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל. עצרת עם בפתח תקוה ליובל הכ"ה לייסוד פועלי אגודת ישראל
סימול: KRU\2726
תיאור:
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל. הודעה על קיום אספת חברים ואוהדים בנושא: "פועלי אגודת ישראל במדינה העברית" ומחאה נגד פיצוץ בית כנסת ע"י חיילים אנגלים
סימול: KRU\7963
תיאור:
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל בא"י, ד. מצע המפלגה. דאג לייצוג מתאים בכל המוסדות של האיגוד המקצועי על ידי נציגים המוכרים. קריאה להצביע בעד רשימת פועלי אגודת ישראל
סימול: KRU\16417
גילוי דעת מאת הסתדרויות הפועל המזרחי ופועלי אגודת ישראל בכפר סבא בעניין חלקם בוועדת הביטחון והשמירה ביישוב
הודעה על הצטרפות הסתדרות פועלי אגודת ישראל ללשכת העבודה הכללית בירושלים
מפלגות. אגודת ישראל. עצרת עם לכבוד 35 שנות אגודת ישראל, ולזכר הרב משה בלויא, מטעם מרכז אגודת ישראל בתל אביב
מרכז "אגודת ישראל" בארץ ישראל. כרוז הקורא לתרום לקופות העזרה לחייל העברי
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים. האותיות "גד" בתוך איור של לוחות הברית
מפלגות. פועלי אגודת ישראל. הודעה על פתיחה חגיגית של הועידה הארצית החמישית לתנועת פועלי אגודת ישראל. אולם "אהל שם", תל אביב
מפלגות. "ל" אגודת ישראל. מכתבו של נשיא הסתדרות אגודת ישראל העולמית לתושבי פתח תקוה הקורא לתמיכה במפלגה
מדינת ישראל. בחירות לכנסת ה - 2. עצרת עם של אגודת ישראל בפתח תקוה בנושא: עם התורה במבחן, בהשתתפות ראשי אגודת ישראל
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל. עצרת עם בפתח תקוה ליובל הכ"ה לייסוד פועלי אגודת ישראל
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל. הודעה על קיום אספת חברים ואוהדים בנושא: "פועלי אגודת ישראל במדינה העברית" ומחאה נגד פיצוץ בית כנסת ע"י חיילים אנגלים
מפלגות. הסתדרות פועלי אגודת ישראל בא"י, ד. מצע המפלגה. דאג לייצוג מתאים בכל המוסדות של האיגוד המקצועי על ידי נציגים המוכרים. קריאה להצביע בעד רשימת פועלי אגודת ישראל