תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך "אגודת ישראל"
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
הלכה מאת אלחנן בונם ווסרמן בעניין התנגדותו למשא ומתן של אגודת ישראל עם הוועד הלאומי A399\678-5kru
מודעה בעניין התנגדות לריצה המשותפת של אגודת ישראל והמזרחי למועצה המכוננת במסגרת מפלגת "החזית הדתית המאוחדת" וקריאה להקים מפלגה חרדית נפרדת A399\678-1kru
Public appeal for ultraorthodox youth from Central to join a religious youth movement of Agudath Israel A399\676-1kru
קול קורא מאת מפלגת אגודת ישראל בעניין חיפוש מועמדים חדשים לרשימת המפלגה A399\501-22Kru
מודעה מאת יוסף צב"י דושינסקיא בעניין התנגדותו לאיחוד של אגודת ישראל עם המזרחי לרשימה אחת A399\588-4kru
מודעה מאת חברי הביד"צ למקהלות האשכנזים פרושים וחסידים בעניין החרמת העיתון "קול ישראל" מאת אגודת ישראל A399\499-5kru
מודעה מאת העדה החרדית בעניין התנגדותם ליום השביתה של הועד הלאומי עקב הגבלות העלייה A399\499-8kru
Public appeal by the committee for "Tifaert Israel Yeshiva" (ישיבת תפארת ישראל) in Haifa regarding donations, signed by various rabbis, including Baruch Markus and Eliyahu Reina A399\113-1kru
גילוי דעת מאת הסתדרויות הפועל המזרחי ופועלי אגודת ישראל בכפר סבא בעניין חלקם בוועדת הביטחון והשמירה ביישוב S8\784-1kru
מפלגות. אגודת ישראל. עצרת עם לכבוד 35 שנות אגודת ישראל, ולזכר הרב משה בלויא, מטעם מרכז אגודת ישראל בתל אביב KRU\2673
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים KRA\3559
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים. האותיות "גד" בתוך איור של לוחות הברית KRA\3687
תיאור:
הלכה מאת אלחנן בונם ווסרמן בעניין התנגדותו למשא ומתן של אגודת ישראל עם הוועד הלאומי
סימול: A399\678-5kru
תיאור:
מודעה בעניין התנגדות לריצה המשותפת של אגודת ישראל והמזרחי למועצה המכוננת במסגרת מפלגת "החזית הדתית המאוחדת" וקריאה להקים מפלגה חרדית נפרדת
סימול: A399\678-1kru
תיאור:
Public appeal for ultraorthodox youth from Central to join a religious youth movement of Agudath Israel
סימול: A399\676-1kru
תיאור:
קול קורא מאת מפלגת אגודת ישראל בעניין חיפוש מועמדים חדשים לרשימת המפלגה
סימול: A399\501-22Kru
תיאור:
מודעה מאת יוסף צב"י דושינסקיא בעניין התנגדותו לאיחוד של אגודת ישראל עם המזרחי לרשימה אחת
סימול: A399\588-4kru
תיאור:
מודעה מאת חברי הביד"צ למקהלות האשכנזים פרושים וחסידים בעניין החרמת העיתון "קול ישראל" מאת אגודת ישראל
סימול: A399\499-5kru
תיאור:
מודעה מאת העדה החרדית בעניין התנגדותם ליום השביתה של הועד הלאומי עקב הגבלות העלייה
סימול: A399\499-8kru
תיאור:
Public appeal by the committee for "Tifaert Israel Yeshiva" (ישיבת תפארת ישראל) in Haifa regarding donations, signed by various rabbis, including Baruch Markus and Eliyahu Reina
סימול: A399\113-1kru
תיאור:
גילוי דעת מאת הסתדרויות הפועל המזרחי ופועלי אגודת ישראל בכפר סבא בעניין חלקם בוועדת הביטחון והשמירה ביישוב
סימול: S8\784-1kru
תיאור:
מפלגות. אגודת ישראל. עצרת עם לכבוד 35 שנות אגודת ישראל, ולזכר הרב משה בלויא, מטעם מרכז אגודת ישראל בתל אביב
סימול: KRU\2673
תיאור:
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים
סימול: KRA\3559
תיאור:
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים. האותיות "גד" בתוך איור של לוחות הברית
סימול: KRA\3687
הלכה מאת אלחנן בונם ווסרמן בעניין התנגדותו למשא ומתן של אגודת ישראל עם הוועד הלאומי
מודעה בעניין התנגדות לריצה המשותפת של אגודת ישראל והמזרחי למועצה המכוננת במסגרת מפלגת "החזית הדתית המאוחדת" וקריאה להקים מפלגה חרדית נפרדת
Public appeal for ultraorthodox youth from Central to join a religious youth movement of Agudath Israel
קול קורא מאת מפלגת אגודת ישראל בעניין חיפוש מועמדים חדשים לרשימת המפלגה
מודעה מאת יוסף צב"י דושינסקיא בעניין התנגדותו לאיחוד של אגודת ישראל עם המזרחי לרשימה אחת
מודעה מאת חברי הביד"צ למקהלות האשכנזים פרושים וחסידים בעניין החרמת העיתון "קול ישראל" מאת אגודת ישראל
מודעה מאת העדה החרדית בעניין התנגדותם ליום השביתה של הועד הלאומי עקב הגבלות העלייה
Public appeal by the committee for "Tifaert Israel Yeshiva" (ישיבת תפארת ישראל) in Haifa regarding donations, signed by various rabbis, including Baruch Markus and Eliyahu Reina
גילוי דעת מאת הסתדרויות הפועל המזרחי ופועלי אגודת ישראל בכפר סבא בעניין חלקם בוועדת הביטחון והשמירה ביישוב
מפלגות. אגודת ישראל. עצרת עם לכבוד 35 שנות אגודת ישראל, ולזכר הרב משה בלויא, מטעם מרכז אגודת ישראל בתל אביב
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים
מפלגות. "גד" חזית דתית תורתית. אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים. האותיות "גד" בתוך איור של לוחות הברית