תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך "צעירי ציון"
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פעילותו הציבורית של נתן גולדנברג ותנועת "צעירי ציון" באנגליה. מכתבים ותזכירים מאת אבא אבן אל גולדנברג בעניין Jewish Youth Institute ו"צעירי ציון" בלונדון; רוב המכתבים בשם "הציוני הצעיר \ The Young Zionist" - עיתונה הרשמי של תנועת "צעירי ציון", לונדון 1931- 1939 A295\4
פעילותו הציבורית של נתן גולדנברג ותנועת "צעירי ציון" באנגליה. תקנות, תזכירים ורשימות שונות בענייני "הכרם" (כנראה אגודות של "צעירי ציון" באנגליה), ו"עבודה עברית" (בכתב מכונה ובכתב יד, וקטעי עיתונים) A295\5
מכתבים, הזמנות, קבלות, חוזרים אל ישעיהו פיסרבסקי (ספריאל) בעניין פעילות אגודות ציוניות באנגליה: Anglo-Palestinian Club (המועדון האנגלי - ארץ ישראלי), אגודת בית ספר עברי יומי בלונדון, "Jewish National Club", "המכבי הצעיר", Association of Young Zionist Societies (הסתדרות הציונים הצעירים באנגליה), אגודת "צעירי ציון" בצפון לונדון, "הציוני הצעיר" (The Young Zionist), "עת לבנות" - אגודה לשרות הציונות (Zionist Service Group) 1928- 1931 A294\4
חוזרים ותזכירים בעניינים מדיניים מאת מוסדות שונים, בין היתר מאת הנהלת הסוכנות היהודית, הוועד הלאומי בירושלים, מנהיגי מפלגת הלייבור העצמאית (Independent Labour Party, National Administrative Council) בלונדון, הוועד המרכזי של התאחדות "צעירי ציון" בניו יורק, אשר נשלחו אל חיים ארלוזורוב ואל מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל בתל אביב 1929- 1931 A44\60
פעילותו הציונית והקהילתית של ליאון שיינהויז. התכתבות בין שיינהויז לבין נציגי מוסדות יהודיים שונים בליטא, אוסטריה וגרמניה, והודעות מודפסות מאת המוסדות. בין המתכתבים: גימנסיון ריאלי עברי בווילקובישקי שבליטא; לשכת הקונגרס הציוני החמישי בבזל; הסתדרות הציונים "צעירי ציון" בממל; הלשכה המרכזית בליטא של קרן קיימת לישראל בקובנה; הוועד הציוני המרכזי בליטא, קובנה; הוועד השקל הארצי בליטא, קובנה; לשכת התאחדות ציוני גרמניה (Zionistische Vereinigung fuer Deutschland) בקלן; קרן היסוד בליטא, קובנה; הוועד המרכזי של ההסתדרות לשפה ולתרבות העברית; "קרן תל חי" בממל, ומוסדות אחרים 1898- 1931 A29\21
התכתבות כללית בין נתן גולדנברג לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים (בסדר אלפביתי, אותיות A - NO). בין המתכתבים: ברנדן בראקן (Brendan Bracker, חבר הפרלמנט הבריטי, 1938 - 1940); לורד קראנברון (Lord Cranbourne, 1938); "הכרם" - אגודת "צעירי ציון"; "University Zionist Federation" - "ברית הסטודנטים הציוניים בבריטניה הגדולה" (1934 - 1935); תזכירים מאת ארגון החברים הצעירים הציוניים (יולי 1933); הנהלת הסוכנות היהודית בירושלים (1945); מכתבים אל נתן גולדנברג מאת סמי מילר (Sammy Mueller); לאוטרבך בשם הנהלת ההסתדרות הציונית (1947); מכתבי תנחומים מאת שונים אל גולדנברג בעניין מות אביו (1947); מכתבים אישיים 1933- 1947 A295\11
שני מכתבים (העתקים בכתב יד ומכונת כתיבה) מאת חיים ארלוזורוב בשם הוועד המרכזי של "הפועל הצעיר", ברלין (חתומה גם המזכירה גרדה גולדברג), אל Hoeflich (בן-גבריאל), בעניין מטרות "הפועל הצעיר" ופעילות "פועלי ציון" בארץ ישראל ו"צעירי ציון" ברוסיה (18.12.1918); בצירוף מכתב מאת גאורג הרליץ בשם הנהלת הארכיון הציוני המרכזי בירושלים אל סימה ארלוזורוב בתל אביב בעניין משלוח העתקי המכתב של ארלוזורוב (24.04.1951) 1918- 1951 A44\77
התאחדות צעירי ציון. התכתבות, בין היתר בעניין תקציב הפעילות בארצות השונות; סיכום ישיבת ועדת הכספים, 25/05/1922 1922- 1924 KH4\41728
המשרד הראשי של מפלגת העבודה הציונית "התאחדות" ("הפועל הצעיר" - "צעירי ציון"), ברלין, בהנהלתו של אליעזר קפלן. מחברת העתקי מכתבים, כתובים בידי קפלן, אל פעילים ציוניים באירופה ובארץ ישראל (04-17.10.1922); תזכירים ורשימות מאת רוברט ולטש אל המשרד הראשי של "התאחדות" (1923); חוזרים ומכתבים, כולל טיוטות, בדבר השתתפות ה"התאחדות" בקונגרס של האינטרנציונל הסוציאליסטי בהמבורג (מאי 1923) 1922- 1923 A92\2
"צעירי ציון" ברוסיה עד שנת 1917. מכתבים מאת דב מכליס, פתח תקווה ותל אביב, אל אריה רפאלי-צנציפר בתל אביב ואל ועד הקהילה העברית בירושלים, כרוזים לציבור ציוני מאת אגודות "צעירי ציון" בערי רוסיה שונות, העתקי מכתבים, הודעות והכרזות שפורסמו בעיתונים ובכתבי עת בעניין "צעירי ציון" ו"התחיה" (בכתב יד ובכתב מכונה) 1905- 1942 F30\16\1
קובץ תצלומים שונים, מסודרים לפי נושאים: תמונות משפחתיות של משה ישי; תקופת מילוי תפקידו כציר ביוגסלביה; בתי כנסת שונים באיטליה; עבודתו כשגריר ברומא; סגל האוניברסיטות תל אביב; שר החוץ משה שרת; גולדה מאיר; צירי "השומר" בפולין, 1917; "צעירי ציון" בקיילצה, פולין, 1919; "השומר הצעיר" בקולז'; סטודנטים בעיר צ'נסטוחוב, 1917; חבריו 1914 - 1915; ואחרים 1914 A421\16
מפלגה סוציאלית עממית עברית "צעירי-ציון"/יידישע סאציאליסטישע פאלקספארטיי "צעירי- ציון", י.ס.פ.פ., אנטוורפן, בלגיה. Parti Socialiste Populiste Juif "Zeïrê-Zion"/Joodsche socialistische volkspartij "Zeïrê-Zion". מכתבים מאת מרים ליפשיץ [לימים מרים קובובי, רעיית אריה ליאון קובובי] אל יהושע מנוח, שנת תרפ"ה (יידיש) 1925- 1925 A193\417