תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך "צעירי ציון"
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חוברת: תנועת צעירי ציון דרור בצפון אפריקה, יובל שנים, 1943-1993 S111\38-1t
הודעת איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה אל הנהלת הסוכנות בירושלים, על בחירתם של משה קאסטרינסקי (Kostrynski) ואריה ליב שוסהיים (Schusheim) לסגני חברים במועצת הסוכנות S29\45-2t
מכתב מאת ראש סניף הסוכנות בארגנטינה, משה קאסטרינסקי (Kastrynski) אל חברי איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה, סביב הקמת סניף הסוכנות שם S29\45-7t
עלון מס' 1 של איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה אודות פעילותם S29\45-6t
תעודה של יהודה לייב בן חיים שלמה קום, חבר הסניף הרציצאי של הפרקציה העממית "צעירי ציון" משנת 1917, מהיום הראשון של קיום ההסתדרות (ניתן מידי נציגי הוועד הרציצאי של הפרקציה העממית בהסתדרות הציונית ברוסיה "צעירי ציון"), כ"ב כסלו תרפ"ב F30\129-16t
חוזר מאת מפלגת הפועלים היהודית הסוציאליסטית המאוחדת ("פועלי ציון" ו"צעירי ציון"), בצירוף מכתב מאת מאיר בראון אל יוסף הסטרין (1932) AK451\2-3t
כרטיס ציר לאספת קרן היסוד בוילקומיר, ליטא, מטעם הסתדרות "צעירי ציון" בוילקומיר, תרפ"א (של צפורה דנין-פלץ) A377\113-1t
סקירה בעניין ביוגרפיה של שלמה כהן (נולד באדר תר"ס - פברואר 1900), פעיל ב"הגנה עצמית" ובארגוני "החלוץ", "צעירי ציון" והסתדרות הנוער הציוני ברוסיה (טיוטה בכתב מכונה) F30\1295-2t
העתק של דו"ח בעניין ועידת "צעירי ציון" בקייב שהתקיימה ב- 27.06.1921 (בכתב ידו של אריה רפאלי-צנציפר, תל אביב, 23.10.1936) F30\73-2t
העתק של דו"ח מאת הלשכה החוץ-לארצית של הוועד המכרזי של מפלגת "צעירי ציון" - "התאחדות" ברוסיה על ועידה בריגה שהתקיימה ב- 27.10.1926 (בכתב ידו של אריה רפאלי-צנציפר) F30\73\-1t
"ליובלו של משפט ציוני", מאמר מאת אליהו רזניק בעניין משפט פומבי נגד צעירי הוועידה השלישית של "צעירי ציון" בקייב בימים 26 - 28 לאוגוסט 1922 ("הפועל הצעיר", ספטמבר 1952) F30\140\2-1t
כרטיס מודפס של חבר "צעירי ציון", סניף בטום (בתומי) F30\114-4t
תיאור:
חוברת: תנועת צעירי ציון דרור בצפון אפריקה, יובל שנים, 1943-1993
סימול: S111\38-1t
תיאור:
הודעת איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה אל הנהלת הסוכנות בירושלים, על בחירתם של משה קאסטרינסקי (Kostrynski) ואריה ליב שוסהיים (Schusheim) לסגני חברים במועצת הסוכנות
סימול: S29\45-2t
תיאור:
מכתב מאת ראש סניף הסוכנות בארגנטינה, משה קאסטרינסקי (Kastrynski) אל חברי איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה, סביב הקמת סניף הסוכנות שם
סימול: S29\45-7t
תיאור:
עלון מס' 1 של איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה אודות פעילותם
סימול: S29\45-6t
תיאור:
תעודה של יהודה לייב בן חיים שלמה קום, חבר הסניף הרציצאי של הפרקציה העממית "צעירי ציון" משנת 1917, מהיום הראשון של קיום ההסתדרות (ניתן מידי נציגי הוועד הרציצאי של הפרקציה העממית בהסתדרות הציונית ברוסיה "צעירי ציון"), כ"ב כסלו תרפ"ב
סימול: F30\129-16t
תיאור:
חוזר מאת מפלגת הפועלים היהודית הסוציאליסטית המאוחדת ("פועלי ציון" ו"צעירי ציון"), בצירוף מכתב מאת מאיר בראון אל יוסף הסטרין (1932)
סימול: AK451\2-3t
תיאור:
כרטיס ציר לאספת קרן היסוד בוילקומיר, ליטא, מטעם הסתדרות "צעירי ציון" בוילקומיר, תרפ"א (של צפורה דנין-פלץ)
סימול: A377\113-1t
תיאור:
סקירה בעניין ביוגרפיה של שלמה כהן (נולד באדר תר"ס - פברואר 1900), פעיל ב"הגנה עצמית" ובארגוני "החלוץ", "צעירי ציון" והסתדרות הנוער הציוני ברוסיה (טיוטה בכתב מכונה)
סימול: F30\1295-2t
תיאור:
העתק של דו"ח בעניין ועידת "צעירי ציון" בקייב שהתקיימה ב- 27.06.1921 (בכתב ידו של אריה רפאלי-צנציפר, תל אביב, 23.10.1936)
סימול: F30\73-2t
תיאור:
העתק של דו"ח מאת הלשכה החוץ-לארצית של הוועד המכרזי של מפלגת "צעירי ציון" - "התאחדות" ברוסיה על ועידה בריגה שהתקיימה ב- 27.10.1926 (בכתב ידו של אריה רפאלי-צנציפר)
סימול: F30\73\-1t
תיאור:
"ליובלו של משפט ציוני", מאמר מאת אליהו רזניק בעניין משפט פומבי נגד צעירי הוועידה השלישית של "צעירי ציון" בקייב בימים 26 - 28 לאוגוסט 1922 ("הפועל הצעיר", ספטמבר 1952)
סימול: F30\140\2-1t
תיאור:
כרטיס מודפס של חבר "צעירי ציון", סניף בטום (בתומי)
סימול: F30\114-4t
חוברת: תנועת צעירי ציון דרור בצפון אפריקה, יובל שנים, 1943-1993
הודעת איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה אל הנהלת הסוכנות בירושלים, על בחירתם של משה קאסטרינסקי (Kostrynski) ואריה ליב שוסהיים (Schusheim) לסגני חברים במועצת הסוכנות
מכתב מאת ראש סניף הסוכנות בארגנטינה, משה קאסטרינסקי (Kastrynski) אל חברי איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה, סביב הקמת סניף הסוכנות שם
עלון מס' 1 של איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה אודות פעילותם
תעודה של יהודה לייב בן חיים שלמה קום, חבר הסניף הרציצאי של הפרקציה העממית "צעירי ציון" משנת 1917, מהיום הראשון של קיום ההסתדרות (ניתן מידי נציגי הוועד הרציצאי של הפרקציה העממית בהסתדרות הציונית ברוסיה "צעירי ציון"), כ"ב כסלו תרפ"ב
חוזר מאת מפלגת הפועלים היהודית הסוציאליסטית המאוחדת ("פועלי ציון" ו"צעירי ציון"), בצירוף מכתב מאת מאיר בראון אל יוסף הסטרין (1932)
כרטיס ציר לאספת קרן היסוד בוילקומיר, ליטא, מטעם הסתדרות "צעירי ציון" בוילקומיר, תרפ"א (של צפורה דנין-פלץ)
סקירה בעניין ביוגרפיה של שלמה כהן (נולד באדר תר"ס - פברואר 1900), פעיל ב"הגנה עצמית" ובארגוני "החלוץ", "צעירי ציון" והסתדרות הנוער הציוני ברוסיה (טיוטה בכתב מכונה)
העתק של דו"ח בעניין ועידת "צעירי ציון" בקייב שהתקיימה ב- 27.06.1921 (בכתב ידו של אריה רפאלי-צנציפר, תל אביב, 23.10.1936)
העתק של דו"ח מאת הלשכה החוץ-לארצית של הוועד המכרזי של מפלגת "צעירי ציון" - "התאחדות" ברוסיה על ועידה בריגה שהתקיימה ב- 27.10.1926 (בכתב ידו של אריה רפאלי-צנציפר)
"ליובלו של משפט ציוני", מאמר מאת אליהו רזניק בעניין משפט פומבי נגד צעירי הוועידה השלישית של "צעירי ציון" בקייב בימים 26 - 28 לאוגוסט 1922 ("הפועל הצעיר", ספטמבר 1952)
כרטיס מודפס של חבר "צעירי ציון", סניף בטום (בתומי)