תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך "צעירי ציון"
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת הוועד הגלילי של המפלגה הציונית-סוציאליסטית "צעירי ציון" באודיסה, אל אלתר דרויאנוב, בצירוף כרטיס המכיל ברכה לעלייתו לארץ ישראל (ט"ו תשרי תרפ"א \ 1920) A10\26-5t
מכתב מאת אברהם גורוויץ, יקטרינוסלב, אל מערכת עיתון [?] בעניין החלטת אגודת "צעירי ציון" בעיר להפיץ את הירחון "השלוח", ובקשה לשלוח להם חומר מודפס למטרה זו (כ' טבת שנת תרע"ה) A10\6\6-2t
אוטוביוגרפיה ("רשימה אוטוביוגרפית") מאת שלום שוורץ וזיכרונותיו ("צעירי ציון ו"התחיה") בצירוף מכתבו אל הוועדה ההיסטורית ("סקציה היסטורית לתולדות הציונות ברוסיה") שליד חברת "קיבוץ גלויות" בתל אביב, לצורך הפרסום ב"לקסיקון ביוגרפי של עסקנים ציוניים מרוסיה" (ירושלים, כ"ו תמוז תר"ץ) A9\169-17t
שובר קבלה (מס' 856) מאת הגזבר של הסתדרות "צעירי ציון" בווילנה על תשלום דמי חבר בעד חודש ינואר, על שם שוקיאן פנחס (וילנה, יום 1 לחודש ינואר שנת תרע"ז) A9\111-6t
"וואס מוז וויסן דער וויילער, גייענדיק צו די סיים-וואלן?", חוברת ביידיש בהוצאת הוועד המרכזי של "צעירי ציון" ("התאחדות"), ריגה, 1928 A388\3-2t
כרטיס ביקור מודפס של אברהם וייס (Avroum Weiss), מזכיר כללי של המפלגה הסוציאליסטית "צעירי ציון" בבלגיה A385\27-1t
חוברת: תנועת צעירי ציון דרור בצפון אפריקה, יובל שנים, 1943-1993 S111\38-1t
הודעת איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה אל הנהלת הסוכנות בירושלים, על בחירתם של משה קאסטרינסקי (Kostrynski) ואריה ליב שוסהיים (Schusheim) לסגני חברים במועצת הסוכנות S29\45-2t
מכתב מאת ראש סניף הסוכנות בארגנטינה, משה קאסטרינסקי (Kastrynski) אל חברי איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה, סביב הקמת סניף הסוכנות שם S29\45-7t
עלון מס' 1 של איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה אודות פעילותם S29\45-6t
תעודה של יהודה לייב בן חיים שלמה קום, חבר הסניף הרציצאי של הפרקציה העממית "צעירי ציון" משנת 1917, מהיום הראשון של קיום ההסתדרות (ניתן מידי נציגי הוועד הרציצאי של הפרקציה העממית בהסתדרות הציונית ברוסיה "צעירי ציון"), כ"ב כסלו תרפ"ב F30\129-16t
חוזר מאת מפלגת הפועלים היהודית הסוציאליסטית המאוחדת ("פועלי ציון" ו"צעירי ציון"), בצירוף מכתב מאת מאיר בראון אל יוסף הסטרין (1932) AK451\2-3t
תיאור:
מכתב מאת הוועד הגלילי של המפלגה הציונית-סוציאליסטית "צעירי ציון" באודיסה, אל אלתר דרויאנוב, בצירוף כרטיס המכיל ברכה לעלייתו לארץ ישראל (ט"ו תשרי תרפ"א \ 1920)
סימול: A10\26-5t
תיאור:
מכתב מאת אברהם גורוויץ, יקטרינוסלב, אל מערכת עיתון [?] בעניין החלטת אגודת "צעירי ציון" בעיר להפיץ את הירחון "השלוח", ובקשה לשלוח להם חומר מודפס למטרה זו (כ' טבת שנת תרע"ה)
סימול: A10\6\6-2t
תיאור:
אוטוביוגרפיה ("רשימה אוטוביוגרפית") מאת שלום שוורץ וזיכרונותיו ("צעירי ציון ו"התחיה") בצירוף מכתבו אל הוועדה ההיסטורית ("סקציה היסטורית לתולדות הציונות ברוסיה") שליד חברת "קיבוץ גלויות" בתל אביב, לצורך הפרסום ב"לקסיקון ביוגרפי של עסקנים ציוניים מרוסיה" (ירושלים, כ"ו תמוז תר"ץ)
סימול: A9\169-17t
תיאור:
שובר קבלה (מס' 856) מאת הגזבר של הסתדרות "צעירי ציון" בווילנה על תשלום דמי חבר בעד חודש ינואר, על שם שוקיאן פנחס (וילנה, יום 1 לחודש ינואר שנת תרע"ז)
סימול: A9\111-6t
תיאור:
"וואס מוז וויסן דער וויילער, גייענדיק צו די סיים-וואלן?", חוברת ביידיש בהוצאת הוועד המרכזי של "צעירי ציון" ("התאחדות"), ריגה, 1928
סימול: A388\3-2t
תיאור:
כרטיס ביקור מודפס של אברהם וייס (Avroum Weiss), מזכיר כללי של המפלגה הסוציאליסטית "צעירי ציון" בבלגיה
סימול: A385\27-1t
תיאור:
חוברת: תנועת צעירי ציון דרור בצפון אפריקה, יובל שנים, 1943-1993
סימול: S111\38-1t
תיאור:
הודעת איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה אל הנהלת הסוכנות בירושלים, על בחירתם של משה קאסטרינסקי (Kostrynski) ואריה ליב שוסהיים (Schusheim) לסגני חברים במועצת הסוכנות
סימול: S29\45-2t
תיאור:
מכתב מאת ראש סניף הסוכנות בארגנטינה, משה קאסטרינסקי (Kastrynski) אל חברי איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה, סביב הקמת סניף הסוכנות שם
סימול: S29\45-7t
תיאור:
עלון מס' 1 של איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה אודות פעילותם
סימול: S29\45-6t
תיאור:
תעודה של יהודה לייב בן חיים שלמה קום, חבר הסניף הרציצאי של הפרקציה העממית "צעירי ציון" משנת 1917, מהיום הראשון של קיום ההסתדרות (ניתן מידי נציגי הוועד הרציצאי של הפרקציה העממית בהסתדרות הציונית ברוסיה "צעירי ציון"), כ"ב כסלו תרפ"ב
סימול: F30\129-16t
תיאור:
חוזר מאת מפלגת הפועלים היהודית הסוציאליסטית המאוחדת ("פועלי ציון" ו"צעירי ציון"), בצירוף מכתב מאת מאיר בראון אל יוסף הסטרין (1932)
סימול: AK451\2-3t
מכתב מאת הוועד הגלילי של המפלגה הציונית-סוציאליסטית "צעירי ציון" באודיסה, אל אלתר דרויאנוב, בצירוף כרטיס המכיל ברכה לעלייתו לארץ ישראל (ט"ו תשרי תרפ"א \ 1920)
מכתב מאת אברהם גורוויץ, יקטרינוסלב, אל מערכת עיתון [?] בעניין החלטת אגודת "צעירי ציון" בעיר להפיץ את הירחון "השלוח", ובקשה לשלוח להם חומר מודפס למטרה זו (כ' טבת שנת תרע"ה)
אוטוביוגרפיה ("רשימה אוטוביוגרפית") מאת שלום שוורץ וזיכרונותיו ("צעירי ציון ו"התחיה") בצירוף מכתבו אל הוועדה ההיסטורית ("סקציה היסטורית לתולדות הציונות ברוסיה") שליד חברת "קיבוץ גלויות" בתל אביב, לצורך הפרסום ב"לקסיקון ביוגרפי של עסקנים ציוניים מרוסיה" (ירושלים, כ"ו תמוז תר"ץ)
שובר קבלה (מס' 856) מאת הגזבר של הסתדרות "צעירי ציון" בווילנה על תשלום דמי חבר בעד חודש ינואר, על שם שוקיאן פנחס (וילנה, יום 1 לחודש ינואר שנת תרע"ז)
"וואס מוז וויסן דער וויילער, גייענדיק צו די סיים-וואלן?", חוברת ביידיש בהוצאת הוועד המרכזי של "צעירי ציון" ("התאחדות"), ריגה, 1928
כרטיס ביקור מודפס של אברהם וייס (Avroum Weiss), מזכיר כללי של המפלגה הסוציאליסטית "צעירי ציון" בבלגיה
חוברת: תנועת צעירי ציון דרור בצפון אפריקה, יובל שנים, 1943-1993
הודעת איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה אל הנהלת הסוכנות בירושלים, על בחירתם של משה קאסטרינסקי (Kostrynski) ואריה ליב שוסהיים (Schusheim) לסגני חברים במועצת הסוכנות
מכתב מאת ראש סניף הסוכנות בארגנטינה, משה קאסטרינסקי (Kastrynski) אל חברי איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה, סביב הקמת סניף הסוכנות שם
עלון מס' 1 של איחוד "פועלי ציון-צעירי ציון" בארגנטינה אודות פעילותם
תעודה של יהודה לייב בן חיים שלמה קום, חבר הסניף הרציצאי של הפרקציה העממית "צעירי ציון" משנת 1917, מהיום הראשון של קיום ההסתדרות (ניתן מידי נציגי הוועד הרציצאי של הפרקציה העממית בהסתדרות הציונית ברוסיה "צעירי ציון"), כ"ב כסלו תרפ"ב
חוזר מאת מפלגת הפועלים היהודית הסוציאליסטית המאוחדת ("פועלי ציון" ו"צעירי ציון"), בצירוף מכתב מאת מאיר בראון אל יוסף הסטרין (1932)