תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אהרן מני
מוצגים פריטים 1 - 9 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התאחדות הדיירים בירושלים והוועד המשותף של הארגון להגנת ענייני הדיירים והשכנים בירושלים. רשימות ודו"חות סטטיסטיים בדבר שכר דירה בשנים 1934 - 1938 וחוזרים מאת ההתאחדות, החלטות וסיכומי האסיפות, התכתבות בין נציגי הסתדרות בעלי בתים בירושלים לבין משרדי עורכי הדין והוועד המשותף להגנת ענייני הדיירים והשכנים, קרל לזרוס בבנימינה, פייבל רובין, משה פרידמן, יוסף אלבלק, משה בכור, שם-טוב דוידוף, נסים מנחם ואליהו אברמוביץ' בירושלים; רשימות שמיות וכרוזים מאת התאחדות הדיירים. בין עורכי הדין בירושלים: חיים שמטרלינג, יוסף פרנק, יהושע ביתן, מורנו לוי, שניאור חשין, הלל מנקוביץ', בנציון בן-אהרן, דוד בן-ציון מזרחי, חיים רכב, ברוך גייכמן, משה יצחק לוי, משרד "מני את בקר", יצחק ירושלמי, משה גרוסמן, יהושע אייזנברג, נסים לוי, משה יהודה לוי 1937- 1938 AK880\23
מנהלים ופקידים. תיק אישי ע"ש אהרן מני 1924- 1924 L18\7064
התכתבות עם אהרן מני בעניין משא ומתן לרכישת קרקעות 1913- 1915 L18\6720
סוכנים וסוכנויות. תיק אישי ע"ש אהרן מני (מס' קודם: 171/2) 1923- 1923 L18\6528
התכתבות בין אהרן מני ו"חברה חדשה" בעניינים כספיים הנוגעים לתמיכה ביישובים 1913- 1914 L18\6721
משרד עורכי דין מני אהרן ורפאל. התכתבות בענייני הכשרת קרקע אמין נסיף, בין היתר עם מנהל המחלקה, נחום פפר 1925- 1925 L18\2746
חומר בענייני משפט. אדמות גדע וג'בור, התכתבות עם אהרן מני, בא כח החברה במשפט 1926- 1929 L18\2887
התכתבות בענייני משפט. התכתבות עם עורכי דין אהרן מני וד"ר אברהם וינשל 1926- 1926 L18\2915
התכתבות עם אהרן מני בעניין ייעוץ לרכישת קרקעות והעסקת עובדים (מס' קודם: 123/10) 1918- 1919 L18\6181