תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אוטה וליש
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות בעיקר עם אוטה וליש ואהרן מכנר בעניין תערוכת לנשק ולמשק 1942- 1944 KH4\8759
התכתבות עם ארנסט מכנר - אוטה וליש על הדפסת עלון השקל ופלקט השקל ואודות מאמרים וכרוזים על השקל 1938- 1939 S5\1921