תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אוטה וליש
מוצגים פריטים 1 - 2 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
רפרודוקציה של סרטוט של חלוץ על רקע מפת ארץ ישראל, 1938 KRA\4500
קרן קימת לישראל. תצלומים המתארים את הפרוייקטים השונים של קרן קימת לישראל ומה גודלו של כל חלק במפעל כולו, באחוזים KRA\2587
תיאור:
רפרודוקציה של סרטוט של חלוץ על רקע מפת ארץ ישראל, 1938
סימול: KRA\4500
תיאור:
קרן קימת לישראל. תצלומים המתארים את הפרוייקטים השונים של קרן קימת לישראל ומה גודלו של כל חלק במפעל כולו, באחוזים
סימול: KRA\2587
רפרודוקציה של סרטוט של חלוץ על רקע מפת ארץ ישראל, 1938
קרן קימת לישראל. תצלומים המתארים את הפרוייקטים השונים של קרן קימת לישראל ומה גודלו של כל חלק במפעל כולו, באחוזים