תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אוצר התיישבות היהודים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
סקירה מאת המחלקה הארגונית על מבנה המוסדות הכספיים - אוצר התיישבות היהודים, בנק אנגלו פלשתינה, קרן קימת לישראל, קרן היסוד ואוצר הכשרת הישוב - ושל הטכניון S43\60-1t
דין וחשבון על הפעילות הכלכלית של "אוצר התישבות היהודים" לשנת 1963 S80\89-1t
שטר העברות כספיות של "אוצר התישבות היהודים" S80\89-2t
9 שוברי קבלה על תשלומים בעד מניות אוצר התיישבות היהודים שניתנו ליונה דב בלומברג, על ידי אגודת "בני ציון" בדווינסק, 1902- 1905 A105\25-3t
גלויה מאת ז. יודלוביץ', נציג אגודת הציונים בתיאודוסיה, פלך טאבריה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין בקשה לשלוח פנקסי שקלים ומניות של "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 263) A24\643-47t
סקירת מבנה מוסדות והזיקה בינם להסתדרות הציונית. הסקירה מתייחסת למוסדות הבאים: "אוצר התישבות היהודים", בנק אנגלו-פלשתינה, קרן קימת לישראל, קרן קימת לישראל, קרן היסוד, חברת הכשרת הישוב והטכניון S115\315-1t
מכתב חוזר מאת י.[ישראל] ילסקי, מורשה גליל לודז', בעניין פעילות "אוצר התיישבות היהודים" בערי פולין, גרמנית, דצמבר 1901 (תעודה מס' 70) A24\666-68t
מכתב מאת יחיאל מיכל מיידנסקי, יקטרינוסלב, אל נציגות הבנק היהודי ("אוצר התיישבות היהודים") בעניין ברכה לפעילות של הבנק (תעודה מס' 9) A24\641-76t
מכתב מאת 3 נציגי אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 374) A24\639-39t
"אחים יקרים" - מכתב חוזר מאת יהודה לייב גורדון (תפוח, אפל, עפעל) בשם ציוני וילנה, בעניין הפצת מניות של "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 263) A24\630-56t
גלויה מאת אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 139) A24\633-40t
מכתב מאת משה זטולובסקי, נציג אגודת הציונים בבוריספול, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין משלוח שקלים ומניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 78) A24\632-18t
תיאור:
סקירה מאת המחלקה הארגונית על מבנה המוסדות הכספיים - אוצר התיישבות היהודים, בנק אנגלו פלשתינה, קרן קימת לישראל, קרן היסוד ואוצר הכשרת הישוב - ושל הטכניון
סימול: S43\60-1t
תיאור:
דין וחשבון על הפעילות הכלכלית של "אוצר התישבות היהודים" לשנת 1963
סימול: S80\89-1t
תיאור:
שטר העברות כספיות של "אוצר התישבות היהודים"
סימול: S80\89-2t
תיאור:
9 שוברי קבלה על תשלומים בעד מניות אוצר התיישבות היהודים שניתנו ליונה דב בלומברג, על ידי אגודת "בני ציון" בדווינסק, 1902- 1905
סימול: A105\25-3t
תיאור:
גלויה מאת ז. יודלוביץ', נציג אגודת הציונים בתיאודוסיה, פלך טאבריה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין בקשה לשלוח פנקסי שקלים ומניות של "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 263)
סימול: A24\643-47t
תיאור:
סקירת מבנה מוסדות והזיקה בינם להסתדרות הציונית. הסקירה מתייחסת למוסדות הבאים: "אוצר התישבות היהודים", בנק אנגלו-פלשתינה, קרן קימת לישראל, קרן קימת לישראל, קרן היסוד, חברת הכשרת הישוב והטכניון
סימול: S115\315-1t
תיאור:
מכתב חוזר מאת י.[ישראל] ילסקי, מורשה גליל לודז', בעניין פעילות "אוצר התיישבות היהודים" בערי פולין, גרמנית, דצמבר 1901 (תעודה מס' 70)
סימול: A24\666-68t
תיאור:
מכתב מאת יחיאל מיכל מיידנסקי, יקטרינוסלב, אל נציגות הבנק היהודי ("אוצר התיישבות היהודים") בעניין ברכה לפעילות של הבנק (תעודה מס' 9)
סימול: A24\641-76t
תיאור:
מכתב מאת 3 נציגי אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 374)
סימול: A24\639-39t
תיאור:
"אחים יקרים" - מכתב חוזר מאת יהודה לייב גורדון (תפוח, אפל, עפעל) בשם ציוני וילנה, בעניין הפצת מניות של "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 263)
סימול: A24\630-56t
תיאור:
גלויה מאת אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 139)
סימול: A24\633-40t
תיאור:
מכתב מאת משה זטולובסקי, נציג אגודת הציונים בבוריספול, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין משלוח שקלים ומניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 78)
סימול: A24\632-18t
סקירה מאת המחלקה הארגונית על מבנה המוסדות הכספיים - אוצר התיישבות היהודים, בנק אנגלו פלשתינה, קרן קימת לישראל, קרן היסוד ואוצר הכשרת הישוב - ושל הטכניון
דין וחשבון על הפעילות הכלכלית של "אוצר התישבות היהודים" לשנת 1963
שטר העברות כספיות של "אוצר התישבות היהודים"
9 שוברי קבלה על תשלומים בעד מניות אוצר התיישבות היהודים שניתנו ליונה דב בלומברג, על ידי אגודת "בני ציון" בדווינסק, 1902- 1905
גלויה מאת ז. יודלוביץ', נציג אגודת הציונים בתיאודוסיה, פלך טאבריה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין בקשה לשלוח פנקסי שקלים ומניות של "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 263)
סקירת מבנה מוסדות והזיקה בינם להסתדרות הציונית. הסקירה מתייחסת למוסדות הבאים: "אוצר התישבות היהודים", בנק אנגלו-פלשתינה, קרן קימת לישראל, קרן קימת לישראל, קרן היסוד, חברת הכשרת הישוב והטכניון
מכתב חוזר מאת י.[ישראל] ילסקי, מורשה גליל לודז', בעניין פעילות "אוצר התיישבות היהודים" בערי פולין, גרמנית, דצמבר 1901 (תעודה מס' 70)
מכתב מאת יחיאל מיכל מיידנסקי, יקטרינוסלב, אל נציגות הבנק היהודי ("אוצר התיישבות היהודים") בעניין ברכה לפעילות של הבנק (תעודה מס' 9)
מכתב מאת 3 נציגי אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 374)
"אחים יקרים" - מכתב חוזר מאת יהודה לייב גורדון (תפוח, אפל, עפעל) בשם ציוני וילנה, בעניין הפצת מניות של "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 263)
גלויה מאת אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 139)
מכתב מאת משה זטולובסקי, נציג אגודת הציונים בבוריספול, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין משלוח שקלים ומניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 78)