תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אוצר התיישבות היהודים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
סקירת מבנה מוסדות והזיקה בינם להסתדרות הציונית. הסקירה מתייחסת למוסדות הבאים: "אוצר התישבות היהודים", בנק אנגלו-פלשתינה, קרן קימת לישראל, קרן קימת לישראל, קרן היסוד, חברת הכשרת הישוב והטכניון S115\315-1t
גלויה מאת ז. יודלוביץ', נציג אגודת הציונים בתיאודוסיה, פלך טאבריה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין בקשה לשלוח פנקסי שקלים ומניות של "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 263) A24\643-47t
גלויה מאת ל. רוזנבלום, מזכיר אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 195) A24\627-41t
מכתב חוזר מס' 2 מאת [ישראל] ילסקי אל גליל לודז' בעניין איסוף כספים למען "אוצר התיישבות היהודים", סוף 1899 - 1900 (תעודה מס' 338) A24\639-10t
2 עותקים של מכתב חוזר כ"ג [23] מאת ההסתדרות הציונית ברוסיה בעניין פעילות אגודות ציוניות ופעילות סניפי "אוצר התיישבות היהודים" בשטח רוסי (תעודה מס' 23) A24\651-7t
גלויה מאת י. [יהושע?] אייזנשטדט, סימפרופול, אל מנחם אוסישקין בעניין מניות של "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 36) A24\626-9t
מכתב חוזר מאת יהודה לייב אפל (עפעל, "תפוח"), וילנה, בעניין הפצת מניות של "אוצר התיישבות היהודים" ומחאה של ציוני וילנה, שנת תרנ"ט (תעודה מס' 201) A24\628-51t
מכתב חוזר מאת י.[ישראל] ילסקי, מורשה גליל לודז', בעניין פעילות "אוצר התיישבות היהודים" בערי פולין, גרמנית, דצמבר 1901 (תעודה מס' 70) A24\666-68t
מכתב מאת יחיאל מיכל מיידנסקי, יקטרינוסלב, אל נציגות הבנק היהודי ("אוצר התיישבות היהודים") בעניין ברכה לפעילות של הבנק (תעודה מס' 9) A24\641-76t
מכתב מאת 3 נציגי אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 374) A24\639-39t
"אחים יקרים" - מכתב חוזר מאת יהודה לייב גורדון (תפוח, אפל, עפעל) בשם ציוני וילנה, בעניין הפצת מניות של "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 263) A24\630-56t
גלויה מאת ל. רוזנבלום, מזכיר אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 262) A24\628-41t
תיאור:
סקירת מבנה מוסדות והזיקה בינם להסתדרות הציונית. הסקירה מתייחסת למוסדות הבאים: "אוצר התישבות היהודים", בנק אנגלו-פלשתינה, קרן קימת לישראל, קרן קימת לישראל, קרן היסוד, חברת הכשרת הישוב והטכניון
סימול: S115\315-1t
תיאור:
גלויה מאת ז. יודלוביץ', נציג אגודת הציונים בתיאודוסיה, פלך טאבריה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין בקשה לשלוח פנקסי שקלים ומניות של "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 263)
סימול: A24\643-47t
תיאור:
גלויה מאת ל. רוזנבלום, מזכיר אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 195)
סימול: A24\627-41t
תיאור:
מכתב חוזר מס' 2 מאת [ישראל] ילסקי אל גליל לודז' בעניין איסוף כספים למען "אוצר התיישבות היהודים", סוף 1899 - 1900 (תעודה מס' 338)
סימול: A24\639-10t
תיאור:
2 עותקים של מכתב חוזר כ"ג [23] מאת ההסתדרות הציונית ברוסיה בעניין פעילות אגודות ציוניות ופעילות סניפי "אוצר התיישבות היהודים" בשטח רוסי (תעודה מס' 23)
סימול: A24\651-7t
תיאור:
גלויה מאת י. [יהושע?] אייזנשטדט, סימפרופול, אל מנחם אוסישקין בעניין מניות של "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 36)
סימול: A24\626-9t
תיאור:
מכתב חוזר מאת יהודה לייב אפל (עפעל, "תפוח"), וילנה, בעניין הפצת מניות של "אוצר התיישבות היהודים" ומחאה של ציוני וילנה, שנת תרנ"ט (תעודה מס' 201)
סימול: A24\628-51t
תיאור:
מכתב חוזר מאת י.[ישראל] ילסקי, מורשה גליל לודז', בעניין פעילות "אוצר התיישבות היהודים" בערי פולין, גרמנית, דצמבר 1901 (תעודה מס' 70)
סימול: A24\666-68t
תיאור:
מכתב מאת יחיאל מיכל מיידנסקי, יקטרינוסלב, אל נציגות הבנק היהודי ("אוצר התיישבות היהודים") בעניין ברכה לפעילות של הבנק (תעודה מס' 9)
סימול: A24\641-76t
תיאור:
מכתב מאת 3 נציגי אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 374)
סימול: A24\639-39t
תיאור:
"אחים יקרים" - מכתב חוזר מאת יהודה לייב גורדון (תפוח, אפל, עפעל) בשם ציוני וילנה, בעניין הפצת מניות של "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 263)
סימול: A24\630-56t
תיאור:
גלויה מאת ל. רוזנבלום, מזכיר אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 262)
סימול: A24\628-41t
סקירת מבנה מוסדות והזיקה בינם להסתדרות הציונית. הסקירה מתייחסת למוסדות הבאים: "אוצר התישבות היהודים", בנק אנגלו-פלשתינה, קרן קימת לישראל, קרן קימת לישראל, קרן היסוד, חברת הכשרת הישוב והטכניון
גלויה מאת ז. יודלוביץ', נציג אגודת הציונים בתיאודוסיה, פלך טאבריה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין בקשה לשלוח פנקסי שקלים ומניות של "אוצר התיישבות היהודים", רוסית (תעודה מס' 263)
גלויה מאת ל. רוזנבלום, מזכיר אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 195)
מכתב חוזר מס' 2 מאת [ישראל] ילסקי אל גליל לודז' בעניין איסוף כספים למען "אוצר התיישבות היהודים", סוף 1899 - 1900 (תעודה מס' 338)
2 עותקים של מכתב חוזר כ"ג [23] מאת ההסתדרות הציונית ברוסיה בעניין פעילות אגודות ציוניות ופעילות סניפי "אוצר התיישבות היהודים" בשטח רוסי (תעודה מס' 23)
גלויה מאת י. [יהושע?] אייזנשטדט, סימפרופול, אל מנחם אוסישקין בעניין מניות של "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 36)
מכתב חוזר מאת יהודה לייב אפל (עפעל, "תפוח"), וילנה, בעניין הפצת מניות של "אוצר התיישבות היהודים" ומחאה של ציוני וילנה, שנת תרנ"ט (תעודה מס' 201)
מכתב חוזר מאת י.[ישראל] ילסקי, מורשה גליל לודז', בעניין פעילות "אוצר התיישבות היהודים" בערי פולין, גרמנית, דצמבר 1901 (תעודה מס' 70)
מכתב מאת יחיאל מיכל מיידנסקי, יקטרינוסלב, אל נציגות הבנק היהודי ("אוצר התיישבות היהודים") בעניין ברכה לפעילות של הבנק (תעודה מס' 9)
מכתב מאת 3 נציגי אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 374)
"אחים יקרים" - מכתב חוזר מאת יהודה לייב גורדון (תפוח, אפל, עפעל) בשם ציוני וילנה, בעניין הפצת מניות של "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 263)
גלויה מאת ל. רוזנבלום, מזכיר אגודת הציונים בפריאסלב, פלך פולטבה, אל מנחם אוסישקין, יקטרינוסלב, בעניין הפצת מניות "אוצר התיישבות היהודים" (תעודה מס' 262)