תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אוצר התיישבות היהודים
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ישיבת הועד המפקח של " אוצר התיישבות היהודים " בבזל , 1903 , בשורה הראשונה : ( מימין לשמאל ) י. מוזר , ד. ןןלפסון , הרצל , אלכס מרמורק , איזידור מרמורק , ע. קוקש י. צלינוב, בשורה השניה , מ. אוסישקין , מ. רייכנפלד , ש. ברבש , נ. כצנלסון , צ. בר 1903 PHG\1002198
ישיבת הועד המפקח של " אוצר התיישבות היהודים " בבאזל , 1903 , בשורה הראשונה : ( מימין לשמאל ) י. מוזר , ד. וולפסון , הרצל , אלכס מרמורק , איזידור מרמורק , ע. קוקש י. צלינוב, בשורה השניה , מ. אוסישקין , מ. רייכנפלד , ש. ברבש, נ. כצנלסון , צ. בר 1903 PHG\1002200
אולי משפחת לבונטין - זלמן דוד אחיו, אחותו ואמם ? (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון PHAL\1624293
אחיו של זלמן דוד לבונטין???(בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון PHAL\1624291
מצאצאי משפחת לבונטין לדורותיה (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון PHAL\1624274
מצאצאי משפחת לבונטין לדורותיה (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון PHAL\1624273
מצאצאי משפחת לבונטין לדורותיה ספרד אוגוסט 1923(בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון 1923 PHAL\1624271
מילדי משפחת לבונטין לדורותיה ספרד חוף הים ספטמבר 1923 (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון 1923 PHAL\1624269
מבנות משפחת לבונטין לדורותיה (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון PHAL\1624267
על גב התצלום - לסבא וסבתא היקרים מנכדכם עזרא - "(בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון PHAL\1624265
לזיכרון טוב בר מצוה קייב, 1904-5 עמנואל קלבנובסקי - מצאצי משפחת לבונטין (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון 190 PHAL\1624288
משפחת אחיו של זלמן דוד לבונטין? (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון PHAL\1624284
תיאור:
ישיבת הועד המפקח של " אוצר התיישבות היהודים " בבזל , 1903 , בשורה הראשונה : ( מימין לשמאל ) י. מוזר , ד. ןןלפסון , הרצל , אלכס מרמורק , איזידור מרמורק , ע. קוקש י. צלינוב, בשורה השניה , מ. אוסישקין , מ. רייכנפלד , ש. ברבש , נ. כצנלסון , צ. בר
שנה: 1903 סימול: PHG\1002198
תיאור:
ישיבת הועד המפקח של " אוצר התיישבות היהודים " בבאזל , 1903 , בשורה הראשונה : ( מימין לשמאל ) י. מוזר , ד. וולפסון , הרצל , אלכס מרמורק , איזידור מרמורק , ע. קוקש י. צלינוב, בשורה השניה , מ. אוסישקין , מ. רייכנפלד , ש. ברבש, נ. כצנלסון , צ. בר
שנה: 1903 סימול: PHG\1002200
תיאור:
אולי משפחת לבונטין - זלמן דוד אחיו, אחותו ואמם ? (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
סימול: PHAL\1624293
תיאור:
אחיו של זלמן דוד לבונטין???(בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
סימול: PHAL\1624291
תיאור:
מצאצאי משפחת לבונטין לדורותיה (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
סימול: PHAL\1624274
תיאור:
מצאצאי משפחת לבונטין לדורותיה (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
סימול: PHAL\1624273
תיאור:
מצאצאי משפחת לבונטין לדורותיה ספרד אוגוסט 1923(בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
שנה: 1923 סימול: PHAL\1624271
תיאור:
מילדי משפחת לבונטין לדורותיה ספרד חוף הים ספטמבר 1923 (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
שנה: 1923 סימול: PHAL\1624269
תיאור:
מבנות משפחת לבונטין לדורותיה (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
סימול: PHAL\1624267
תיאור:
על גב התצלום - לסבא וסבתא היקרים מנכדכם עזרא - "(בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
סימול: PHAL\1624265
תיאור:
לזיכרון טוב בר מצוה קייב, 1904-5 עמנואל קלבנובסקי - מצאצי משפחת לבונטין (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
שנה: 190 סימול: PHAL\1624288
תיאור:
משפחת אחיו של זלמן דוד לבונטין? (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
סימול: PHAL\1624284
ישיבת הועד המפקח של " אוצר התיישבות היהודים " בבזל , 1903 , בשורה הראשונה : ( מימין לשמאל ) י. מוזר , ד. ןןלפסון , הרצל , אלכס מרמורק , איזידור מרמורק , ע. קוקש י. צלינוב, בשורה השניה , מ. אוסישקין , מ. רייכנפלד , ש. ברבש , נ. כצנלסון , צ. בר
ישיבת הועד המפקח של " אוצר התיישבות היהודים " בבאזל , 1903 , בשורה הראשונה : ( מימין לשמאל ) י. מוזר , ד. וולפסון , הרצל , אלכס מרמורק , איזידור מרמורק , ע. קוקש י. צלינוב, בשורה השניה , מ. אוסישקין , מ. רייכנפלד , ש. ברבש, נ. כצנלסון , צ. בר
אולי משפחת לבונטין - זלמן דוד אחיו, אחותו ואמם ? (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
אחיו של זלמן דוד לבונטין???(בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
מצאצאי משפחת לבונטין לדורותיה (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
מצאצאי משפחת לבונטין לדורותיה (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
מצאצאי משפחת לבונטין לדורותיה ספרד אוגוסט 1923(בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
מילדי משפחת לבונטין לדורותיה ספרד חוף הים ספטמבר 1923 (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
מבנות משפחת לבונטין לדורותיה (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
על גב התצלום - לסבא וסבתא היקרים מנכדכם עזרא - "(בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
לזיכרון טוב בר מצוה קייב, 1904-5 עמנואל קלבנובסקי - מצאצי משפחת לבונטין (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון
משפחת אחיו של זלמן דוד לבונטין? (בתוך אלבום המשפחה לשלוחותיה. בראש האלבום מכתב מאוצר התיישבות היהודים מדצמבר 1903 [א חנוכה תרס"ד] ליהודה וקריינה לאה מבניהם דוד, יחיאל, דוב ומרדכי ובתם פעסיה לבונטין על תרומה שהעלו בסך 250 פרנק לטובת "הקרן הלאומית", הקרן הקיימת, לרגל יום החמישים לנישואי הוריהם ורישומם ב"ספר הזהב" ) האלבום מארכיון זלמן יעקובזון