תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אוצר התיישבות היהודים
מוצגים פריטים 1 - 11 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
Bericht des Directoriums des Jewish Colonial Trust (Juedische Colonialbank) Ltd. BK\21\1
אוצר התיישבות היהודים; אוצר לדורות, הבנק שהוביל למדינה BK\69749\ג
אוצר התישבות היהודים בערבון מוגבל, דין וחשבון הדירקטורים, עבור השנה הנגמרת ב-30 ליוני 1937 BK\1142\bג2
אוצר התישבות היהודים, דין וחשבון, מאזן וחשבון ריוח והפסד עבור השנה שנסתימה ביום 30 ביוני 1940 BK\1142\bג4
אוצר התישבות היהודים, בערבון מוגבל, דין וחשבון הדירקטורים [מאזן וחשבון ריוח והפסד] עבור השנה הנגמרת ב-30 ליולי 1938ר BK\1142\bג3
אוצר התישבות היהודים בערבון מוגבל, דין וחשבון הדירקטורים עבור השנה הנגמרת ב-30 ליוני 1936 BK\1142\bג1
הבנק - יצירתו של בנימין זאב הרצל: סיפורו של אוצר התיישבות היהודים נקדימון, שלמה BK\65886\ג
Rede gehalten auf dem IV Zionisten-Congresse zu London, 13,14,15 und 16. August 1900 BK\31835
Bericht des Directoriums des Jewish Colonial Trust (Juedische Colonialbank) Ltd. BK\21
Annoucement BK\2403
Charter; istoriko-sravnitelnoe izsledovanie BK\2301