תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אחד העם
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
רשימות וזיכרונות מאת יהושע אייזנשטדט-ברזילי אודות אחד העם (אשר גינצברג) ואגודות "בני משה" ו"יובלו של בן-יהודה" (טיוטות בכתב יד, ללא תאריכים מסוימים) A25\202
מכתבים אל יהושע אייזנשטדט-ברזילי, ירושלים, בעיקר מאת אחד העם (אשר גינצברג), וטיוטות מכתבי תשובה מאת אייזנשטדט בעניין פיטוריו מחברת אפ"ק; בצירוף חשבוניות, קבלות, שטרות 1910- 1911 A25\167
מכתבים, חוזרים, גלויות ומברקים אל מנחם אוסישקין מאת נציגי מוסדות ציוניים בארץ ישראל, אנגליה, ארצות הברית, גרמניה, יון, בינייהם י. גרינברג, א. ניידיץ', מ. סולובייצ'יק, נ. שטראוס, מ. גליקסון, אשר גינצברג (אחד העם), מ. קליינמן, א. בן-ציון (בגדד), הלל יפה, י. גרינבוים (גרינבאום), ק.פ. קיש, א. פודלישבסקי ואחרים, בעניינים ציוניים כלליים (עברית, רוסית, גרמנית, צרפתית) 1923- 1924 A24\1135
מכתבים, תזכירים, דו"חות אל מנחם אוסישקין בענייני חינוך ותרבות עברי בארץ ישראל ובתפוצות, כולל הטכניון העברי בחיפה, בית הספר הריאלי, קרן אחד העם, התיישבות חקלאי של יהודים ספרדיים, "הלוואה וחסכון" - תולדות האגודה ומצבה (תל-אביב - ירושלים), אגודת הסופרים בירושלים, הוועד המרכזי של "תרבות" בליטא, קאונאס (קובנה), פרוטוקולים הישיבות של ועד החינוך והחלטותיהן (עברית, אנגלית, גרמנית, רוסית) 1926- 1926 A24\1143
מכתבים, דו"חות, תזכירים אל מנחם אוסישקין מאת פעילי תרבות וחינוך, בינייהם א. דרויאנוב, מ. נסטיסין, י.א. קאתאווי, מ. מבש, הלל זלטופולסקי, מ. גולינקין - על מצבה הקשה של האופרה הארץ ישראלית, זלמן אפשטיין, י.ק. גולדבלום, הרמן ברנשטיין, גדליה וילבושביץ' - בעניין בית הספר העממי בחיפה, ומכתבים מאת הסתדרות ישורון, ירושלים, הוועד לזכרו של אחד העם, חבר הלאומים, התאחדות עולמית של היהודים הספרדיים, בית מדרש בירושלים, המכון למדעי היהדות, ועד החינוך ואגודת "מכבי" - בעניין התפתחותה התרבותית של ארץ ישראל (עברית, אנגלית, גרמנית, רוסית) 1926- 1927 A24\1144
34 מכתבים וגלויות בעברית ומברק ברוסית מאת אשר גינצברג (אחד העם) אל מנחם אוסישקין בעניין נסיעתו לארץ ישראל בשליחות, עמדתו בשאלת אוגנדה, ביקורו ביקטרינוסלב, ועל התכניון בחיפה 1901- 1914 A24\964
מכתבים מאת פעילים ציוניים, בינייהם אשר גינצברג (אחד העם) - בעיקר בעניינים אישיים, 1920, א. בוחמיל, 1917, יצחק גרינבוים, 1917, יצחק לייב גולדברג, 1915 - 1917, ארתור הנטקה, 1916, בצלאל ולייב יפה בענינים ציוניים ומצב בארץ ישראל, 1914 - 1917 , ואחרים, אותיות א' - כ' (בעיקר עברית, גרמנית, רוסית) 1914- 1917 A24\1105
העתקי מכתבים מאת יהושע אייזנשטדט-ברזילי ומכתבים, גלויות ומברקים אליו נכנסים מאת מוסדות ואישים שונים, בעיקר בעניין פיטורי אייזנשטדט מבנק אפ"ק. בין הכותבים: ר' בנימין ויעקב טהון בשם משרד ארץ ישראלי ביפו, אחד העם (אשר גינצברג), מנחם מנדל אוסישקין 1910- 1911 A25\166
אלבום בולים. אישים: תיאודור הרצל, חיים נחמן ביאליק, מכס נורדאו, צבי הרמן שפירא, בנימין רוטשילד, יצחק לייב גולדברג, יונה קרמנצקי, מנחם אוסישקין, ליאו (יהודה אריה לייב) מוצקין, דוד וולפסון, מכס בודנהיימר, נ. דה-לימה, משה מונטיפיורי, שמואל מוהליבר, משה הס, יהודה לייב פינסקר, יחיאל צ'לנוב, אחד העם, חיים ארלוזורוב, יוסף טרומפלדור, אהרון דוד גורדון, יהודה לב מגנס, מרתין בובר, פרץ סמולנסקי, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, ריצ'רד גוטהייל, אליעזר בן יהודה, צבי הירש קלישר, ה"מ קאלק, ב'. לאזר, ר"י אלקלעי, ש"מ לנדאו, אדמונד פלג, ברל כצנלסון, יחיאל מיכל פינס, יעקב קלצקין, יוסף חיים ברנר, מ"מ קפלן, ל. לואיסון KKL11\1
התכתבות בין יהושע אייזנשטדט-ברזילי לבין אחד העם (אשר גינצברג) בהיותו בלונדון בעניין מחלת אייזנשטדט ותמיכה כספית בו 1914- 1917 A25\182
התכתבות בין יהושע אייזנשטדט-ברזילי, ירושלים, לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים, ביניהם בנו משה אייזנשטדט, אחד העם (אשר גינצברג), מנחם אוסישקין, אפרים כהן, שמחה נובובולסקי, בעיקר בעניין פיטורי אייזנשטדט מחברת אפ"ק, בצירוף חשבונות וקבלות 1911- 1911 A25\169
יומנו האישי בצרפתית של שמואל טולקובסקי, 29.08.1917 - 26.12.1917, ו-06.01.1918 - 10.07.1918, בדבר הוועדה ההפוליטית, המכיל דעותיהם של טולקובסקי, נחום סוקולוב, יחיאל צ'לנוב, אלכסנדר אהרנסון, קסלר, בנטביץ', אחד העם, אליהו זאב לוין אפשטיין, זאב ז'בוטינסקי 1917- 1918 A248\3