תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אחד העם
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית לוח חשמל בקומה א' KH4\14683-5m
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית לוח חשמל ראשי (שדה כוח) KH4\14683-3m
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית הקרקע והסביבה, ותכנית תאורת החוץ KH4\14680-1m
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית מערכת גילוי אש KH4\14683-6m
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית קומה א', ותכנית תאורה וחשמל KH4\14682-1m
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית הקרקע והסביבה KH4\14680-2m
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית קומה א' KH4\14682-2m
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית קומת הקרקע KH4\14681-2m
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית קומת הקרקע, ותכנית תאורה KH4\14681-1m
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית לוח חשמל בקומת קרקע KH4\14683-4m
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית לוח חשמל ראשי (שדה מאור) KH4\14683-2m
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית דלתות וחלונות KH4\14683-1m
תיאור:
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית לוח חשמל בקומה א'
סימול: KH4\14683-5m
תיאור:
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית לוח חשמל ראשי (שדה כוח)
סימול: KH4\14683-3m
תיאור:
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית הקרקע והסביבה, ותכנית תאורת החוץ
סימול: KH4\14680-1m
תיאור:
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית מערכת גילוי אש
סימול: KH4\14683-6m
תיאור:
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית קומה א', ותכנית תאורה וחשמל
סימול: KH4\14682-1m
תיאור:
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית הקרקע והסביבה
סימול: KH4\14680-2m
תיאור:
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית קומה א'
סימול: KH4\14682-2m
תיאור:
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית קומת הקרקע
סימול: KH4\14681-2m
תיאור:
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית קומת הקרקע, ותכנית תאורה
סימול: KH4\14681-1m
תיאור:
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית לוח חשמל בקומת קרקע
סימול: KH4\14683-4m
תיאור:
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית לוח חשמל ראשי (שדה מאור)
סימול: KH4\14683-2m
תיאור:
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית דלתות וחלונות
סימול: KH4\14683-1m
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית לוח חשמל בקומה א'
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית לוח חשמל ראשי (שדה כוח)
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית הקרקע והסביבה, ותכנית תאורת החוץ
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית מערכת גילוי אש
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית קומה א', ותכנית תאורה וחשמל
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית הקרקע והסביבה
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית קומה א'
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית קומת הקרקע
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית קומת הקרקע, ותכנית תאורה
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית לוח חשמל בקומת קרקע
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית לוח חשמל ראשי (שדה מאור)
בית שלום. רחוב אחד העם. ירושלים. תכנית דלתות וחלונות