תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך איתמר בן אבי
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
אגודת "חובבי שפת עבר" ברובנה, עם איתמר בן אבי ואשתו, קיץ 1911? 1912? הערת תמר ליפשיץ: הביקור היה בשנת 1913 על פי רובנה ספר זיכרון, עמוד 133. בשורה האמצעית בצד שמאל, מרכיב משקפיים, יושב רבי יהודה מוטיוק סבא רבא של תמר ליפשיץ 1911 PHZPR\1250156
אורון נושאים: חברי מערכת " דאר היום" ופועלי הדפוס, בחברת העורך איתמר בן אב"י, אשתו ואורי קיסר. PHO\1350693
אורון נושאים: חברי מערכת " דאר היום" ופועלי הדפוס, בחברת העורך איתמר בן אב"י, אשתו ואורי קיסר. PHO\1350691
אורון נושאים: חברי מערכת " דאר היום" ופועלי הדפוס, בחברת העורך איתמר בן אב"י, אשתו ואורי קיסר. PHO\1350692
אורון נושאים: חברי מערכת " דאר היום" ופועלי הדפוס, בחברת העורך איתמר בן אב"י, אשתו ואורי קיסר. PHO\1350694
בן אבי איתמר PHG\1092097
בן אבי איתמר PHG\1092098
בן אבי איתמר PHG\1092096
איתמר בן אבי PHG\1092579
בן אבי איתמר PHG\1092099
אגודת סטודנטים ציוניים לומדי עברית, עם מורם משה רזנבלט, קייב, ( 1912, י"ז תמוז תרע"ב ) , ( על גב התמונה הקדשה לבן ציון בן אליעזר בן - יהודה = איתמר בן - אבי) . 1912 PHG\1023681
איתמר בן אבי, בספריה בבית בן-יהודה, ביום הוצאת הכרך העשירי של המילון. בין הנוכחים: משה שרת, דוד יודילוביץ',ירושלים, שנות הארבעים? PHG\1092581.1
תיאור:
אגודת "חובבי שפת עבר" ברובנה, עם איתמר בן אבי ואשתו, קיץ 1911? 1912? הערת תמר ליפשיץ: הביקור היה בשנת 1913 על פי רובנה ספר זיכרון, עמוד 133. בשורה האמצעית בצד שמאל, מרכיב משקפיים, יושב רבי יהודה מוטיוק סבא רבא של תמר ליפשיץ
שנה: 1911 סימול: PHZPR\1250156
תיאור:
אורון נושאים: חברי מערכת " דאר היום" ופועלי הדפוס, בחברת העורך איתמר בן אב"י, אשתו ואורי קיסר.
סימול: PHO\1350693
תיאור:
אורון נושאים: חברי מערכת " דאר היום" ופועלי הדפוס, בחברת העורך איתמר בן אב"י, אשתו ואורי קיסר.
סימול: PHO\1350691
תיאור:
אורון נושאים: חברי מערכת " דאר היום" ופועלי הדפוס, בחברת העורך איתמר בן אב"י, אשתו ואורי קיסר.
סימול: PHO\1350692
תיאור:
אורון נושאים: חברי מערכת " דאר היום" ופועלי הדפוס, בחברת העורך איתמר בן אב"י, אשתו ואורי קיסר.
סימול: PHO\1350694
תיאור:
בן אבי איתמר
סימול: PHG\1092097
תיאור:
בן אבי איתמר
סימול: PHG\1092098
תיאור:
בן אבי איתמר
סימול: PHG\1092096
תיאור:
איתמר בן אבי
סימול: PHG\1092579
תיאור:
בן אבי איתמר
סימול: PHG\1092099
תיאור:
אגודת סטודנטים ציוניים לומדי עברית, עם מורם משה רזנבלט, קייב, ( 1912, י"ז תמוז תרע"ב ) , ( על גב התמונה הקדשה לבן ציון בן אליעזר בן - יהודה = איתמר בן - אבי) .
שנה: 1912 סימול: PHG\1023681
תיאור:
איתמר בן אבי, בספריה בבית בן-יהודה, ביום הוצאת הכרך העשירי של המילון. בין הנוכחים: משה שרת, דוד יודילוביץ',ירושלים, שנות הארבעים?
סימול: PHG\1092581.1
אגודת "חובבי שפת עבר" ברובנה, עם איתמר בן אבי ואשתו, קיץ 1911? 1912? הערת תמר ליפשיץ: הביקור היה בשנת 1913 על פי רובנה ספר זיכרון, עמוד 133. בשורה האמצעית בצד שמאל, מרכיב משקפיים, יושב רבי יהודה מוטיוק סבא רבא של תמר ליפשיץ
אורון נושאים: חברי מערכת " דאר היום" ופועלי הדפוס, בחברת העורך איתמר בן אב"י, אשתו ואורי קיסר.
אורון נושאים: חברי מערכת " דאר היום" ופועלי הדפוס, בחברת העורך איתמר בן אב"י, אשתו ואורי קיסר.
אורון נושאים: חברי מערכת " דאר היום" ופועלי הדפוס, בחברת העורך איתמר בן אב"י, אשתו ואורי קיסר.
אורון נושאים: חברי מערכת " דאר היום" ופועלי הדפוס, בחברת העורך איתמר בן אב"י, אשתו ואורי קיסר.
בן אבי איתמר
בן אבי איתמר
בן אבי איתמר
איתמר בן אבי
בן אבי איתמר
אגודת סטודנטים ציוניים לומדי עברית, עם מורם משה רזנבלט, קייב, ( 1912, י"ז תמוז תרע"ב ) , ( על גב התמונה הקדשה לבן ציון בן אליעזר בן - יהודה = איתמר בן - אבי) .
איתמר בן אבי, בספריה בבית בן-יהודה, ביום הוצאת הכרך העשירי של המילון. בין הנוכחים: משה שרת, דוד יודילוביץ',ירושלים, שנות הארבעים?