תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אליעזר בן יהודה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים וגלויות מאת אנשים שונים בארץ ישראל ובאירופה אל אליעזר בן-יהודה בעיקר בעניין העיתון "הצבי" בעריכתו של בן-יהודה בירושלים. בין היתר כרטיסי ביקור ועל גבם הודעות, ברכות ואיחולים 1885- 1886 A486\557
"אפיקי יהודה", ספר מאת ר' יהודה ליב עדיל (אדל) הלוי (אדל, יהודה לייב בן משה, 1757 - 1828). ליקוטים, הועתקו על ידי בנימין בן אליעזר ריבלין, ירושלים, בצירוף סקירה ביוגרפית "לתולדות הרב יהודה אדל" (בכתב יד) A486\498
התכתבות בעניינים מקצועיים ותורת החינוך, ופעילותו הספרותית והפדגוגית של אליעזר כגן, מנהל בית הספר לילדי עובדים בעפולה (מכתבים, גלויות, הודעות וחוזרים מודפסים, קטעי עיתונים). בין המתכתבים: נציגי מחלקת החינוך של הוועד הלאומי בירושלים, אגף החינוך של משרד החינוך והתרבות בירושלים ובחיפה, מרכז החינוך בתל אביב שליד ההסתדרות כללית, המועצה המקומית של העיר יזרעאל (עפולה), חברי הנהלת בתי הספר; ברוך בן-יהודה, זאב ענברי מחיפה, רינה לבקוביץ' מגבעתיים, שרה רוזמן מתל אביב, מאיר יערי, יעקב הלפרן, אורי קיסרי, שלום קרמר, יוסף רוזנברג, רחל צבעוני, יערה כנעני, טוביה ברגר, יעקב בנארי 1943- 1993 A653\18
"אפיקי יהודה", ספר מאת ר' יהודה ליב עדיל (אדל) הלוי (אדל, יהודה לייב בן משה, 1757 - 1828). ליקוטים, הועתקו על ידי בנימין בן אליעזר ריבלין, ירושלים (בכתב יד; המשך) A486\499
"אפיקי יהודה", ספר מאת ר' יהודה לייב בן משה עדיל (אדל) הלוי. בסדר אלפביתי, לפי פרשיות התורה. ליקוטים על נביאים ראשונים ואחרונים, הועתקו על ידי בנימין בן אליעזר ריבלין, ירושלים (בכתב יד) A486\485
שני מכתבים אל הרב אהרן (ארמנד) קמינקה, פראג, מאת אליעזר בן-יהודה, ירושלים, מכילים הזמנה להשתתף בכתיבת מאמרים לעיתון "הצבי" של בן-יהודה ובעניין בואו של קמינקה לארץ ישראל והיחסים בארץ בין החרדים ובין המשכילים (העתקים בהדפסת צילום) 1889- 1894 A147\152
"אפיקי יהודה", ספר מאת ר' יהודה לייב בן משה עדיל (אדל) הלוי. בסדר אלפביתי, לפי פרשיות התורה. ליקוטים על חמש מגילות, הועתקו על ידי בנימין בן אליעזר ריבלין, ירושלים (בכתב יד) A486\505
"אפיקי יהודה", ספר מאת ר' יהודה לייב בן משה עדיל (אדל) הלוי. בסדר אלפביתי, לפי פרשיות התורה. ליקוטים על הש"ס, הועתקו על ידי בנימין בן אליעזר ריבלין, ירושלים (בכתב יד) A486\484
"אפיקי יהודה", ספר מאת ר' יהודה לייב בן משה עדיל (אדל) הלוי. בסדר אלפביתי, לפי פרשיות התורה. ליקוטים על תהילים ומשלי ואיוב, הועתקו על ידי בנימין בן אליעזר ריבלין, ירושלים (בכתב יד) A486\487
"אפיקי יהודה", ספר מאת ר' יהודה לייב בן משה עדיל (אדל) הלוי. בסדר אלפביתי, לפי פרשיות התורה. ליקוטים על תהילים ומשלי ואיוב, הועתקו על ידי בנימין בן אליעזר ריבלין, ירושלים (בכתב יד; המשך) A486\489
"אפיקי יהודה", ספר מאת ר' יהודה לייב בן משה עדיל (אדל) הלוי. בסדר אלפביתי, לפי פרשיות התורה. ליקוטים על חמש מגילות, הועתקו על ידי בנימין בן אליעזר ריבלין, ירושלים (בכתב יד; המשך) A486\506
התכתבות בין בנימין בן אליעזר ריבלין בירושלים לבין אנשים שונים בירושלים ובתל אביב בעניין איסוף חומר היסטורי על תולדות משפחת ריבלין ובדבר הוצאת אגרות הפקוא"מ (ארגון הפקידים והאמרכלים של אמסטרדם) משנת תקפ"ט . בין המתכתבים: נציג מחלקת כתבי יד בספרייה הלאומית; נציג האגודה לתולדות היישוב הישן בארץ ישראל; יהודה בן-פורת, נציג "ד יצחק בן-צבי" בירושלים; אמנון מיכלין; נתן שטיינר בתל אביב; ואחרים 1961- 1975 A486\543