תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אליעזר בן יהודה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת דולה בן יהודה אל משה שרת בעניין הקמת "בית נכות אליעזר וחמדה בן יהודה" S65\25\2-1t
מכתב מאת איתמר בן-אב"י [איתמר (בן-ציון) בן-יהודה], פריס, אל יעקב טשרנוביץ (צ'רנוביץ, צור), הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים, בענייני הקרן הקיימת, בפרט בצרפת (13.04.1938) A326\5-1t
6 מכתבים אל יחיאל מיכל פינס מאת אליעזר בן יהודה (נכתבו בנסיעתו בערי רוסיה, ביניהן מוסקבה, מינסק, פינסק, מוהילב, סמולנסק) A109\158-2t
מכתב מאת יחיאל מיכל פינס אל [?] בעניין מאסר [?] אליעזר בן -יהודה (בכתב יד; יפו, שנת תרנ"...[?]) A109\25-1t
שאלון על שם חימסון [חיימסון] (Haimsohn) יהודה בן אליעזר, תאריך עלייה (מרומניה): אפריל 1932, גיל: 41 S25\11338-443
שאלון על שם חיימסון (Haimsohn) יהודה בן אליעזר, תאריך עלייה (מרומניה): אפריל 1932, גיל: 41 S25\11338-381
גלויה מאת אליעזר בן יהודה אל מנחם אוסישקין בענייני הזמנה לאסיפת חובבי ציון במוסקבה ומציאת כתב יד של שולמן, מוסקבה, אפריל 1888 (תעודה מס' 68) A24\603-25t
מכתב תודה מודפס מאת אליעזר בן יהודה אל יהושע אייזנשטדט, ניסן תרנ"ד (תעודה מס' 196) A25\41-3t
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט בעניין בית הספר "תורה ומלאכה" (תעודה מס' 4) A25\82-9t
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט בעניין מלחמת היישוב היישן בו בארץ ישראל, כ"ד חשון תרנ"ד (תעודה מס' 176) A25\80-2t
מכתב מודפס בעברית וגרמנית מאת שמואל קרויס (Samuel Krauss) מבודפשט אל אליעזר בן יהודה בעניין המילון A25\121-2t
הודעה מודפסת בעניין הפולמוס נגד אליעזר בן-יהודה (תעודה מס' 14) A25\82-8t
תיאור:
מכתב מאת דולה בן יהודה אל משה שרת בעניין הקמת "בית נכות אליעזר וחמדה בן יהודה"
סימול: S65\25\2-1t
תיאור:
מכתב מאת איתמר בן-אב"י [איתמר (בן-ציון) בן-יהודה], פריס, אל יעקב טשרנוביץ (צ'רנוביץ, צור), הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים, בענייני הקרן הקיימת, בפרט בצרפת (13.04.1938)
סימול: A326\5-1t
תיאור:
6 מכתבים אל יחיאל מיכל פינס מאת אליעזר בן יהודה (נכתבו בנסיעתו בערי רוסיה, ביניהן מוסקבה, מינסק, פינסק, מוהילב, סמולנסק)
סימול: A109\158-2t
תיאור:
מכתב מאת יחיאל מיכל פינס אל [?] בעניין מאסר [?] אליעזר בן -יהודה (בכתב יד; יפו, שנת תרנ"...[?])
סימול: A109\25-1t
תיאור:
שאלון על שם חימסון [חיימסון] (Haimsohn) יהודה בן אליעזר, תאריך עלייה (מרומניה): אפריל 1932, גיל: 41
סימול: S25\11338-443
תיאור:
שאלון על שם חיימסון (Haimsohn) יהודה בן אליעזר, תאריך עלייה (מרומניה): אפריל 1932, גיל: 41
סימול: S25\11338-381
תיאור:
גלויה מאת אליעזר בן יהודה אל מנחם אוסישקין בענייני הזמנה לאסיפת חובבי ציון במוסקבה ומציאת כתב יד של שולמן, מוסקבה, אפריל 1888 (תעודה מס' 68)
סימול: A24\603-25t
תיאור:
מכתב תודה מודפס מאת אליעזר בן יהודה אל יהושע אייזנשטדט, ניסן תרנ"ד (תעודה מס' 196)
סימול: A25\41-3t
תיאור:
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט בעניין בית הספר "תורה ומלאכה" (תעודה מס' 4)
סימול: A25\82-9t
תיאור:
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט בעניין מלחמת היישוב היישן בו בארץ ישראל, כ"ד חשון תרנ"ד (תעודה מס' 176)
סימול: A25\80-2t
תיאור:
מכתב מודפס בעברית וגרמנית מאת שמואל קרויס (Samuel Krauss) מבודפשט אל אליעזר בן יהודה בעניין המילון
סימול: A25\121-2t
תיאור:
הודעה מודפסת בעניין הפולמוס נגד אליעזר בן-יהודה (תעודה מס' 14)
סימול: A25\82-8t
מכתב מאת דולה בן יהודה אל משה שרת בעניין הקמת "בית נכות אליעזר וחמדה בן יהודה"
מכתב מאת איתמר בן-אב"י [איתמר (בן-ציון) בן-יהודה], פריס, אל יעקב טשרנוביץ (צ'רנוביץ, צור), הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים, בענייני הקרן הקיימת, בפרט בצרפת (13.04.1938)
6 מכתבים אל יחיאל מיכל פינס מאת אליעזר בן יהודה (נכתבו בנסיעתו בערי רוסיה, ביניהן מוסקבה, מינסק, פינסק, מוהילב, סמולנסק)
מכתב מאת יחיאל מיכל פינס אל [?] בעניין מאסר [?] אליעזר בן -יהודה (בכתב יד; יפו, שנת תרנ"...[?])
שאלון על שם חימסון [חיימסון] (Haimsohn) יהודה בן אליעזר, תאריך עלייה (מרומניה): אפריל 1932, גיל: 41
שאלון על שם חיימסון (Haimsohn) יהודה בן אליעזר, תאריך עלייה (מרומניה): אפריל 1932, גיל: 41
גלויה מאת אליעזר בן יהודה אל מנחם אוסישקין בענייני הזמנה לאסיפת חובבי ציון במוסקבה ומציאת כתב יד של שולמן, מוסקבה, אפריל 1888 (תעודה מס' 68)
מכתב תודה מודפס מאת אליעזר בן יהודה אל יהושע אייזנשטדט, ניסן תרנ"ד (תעודה מס' 196)
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט בעניין בית הספר "תורה ומלאכה" (תעודה מס' 4)
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט בעניין מלחמת היישוב היישן בו בארץ ישראל, כ"ד חשון תרנ"ד (תעודה מס' 176)
מכתב מודפס בעברית וגרמנית מאת שמואל קרויס (Samuel Krauss) מבודפשט אל אליעזר בן יהודה בעניין המילון
הודעה מודפסת בעניין הפולמוס נגד אליעזר בן-יהודה (תעודה מס' 14)