תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אליעזר בן יהודה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת עורך הדין ראובן ריבלין, ירושלים, אל יהודה בן-פורת, מנהל כללי של המכון "יד בן צבי" בירושלים, בעניין פרסום אגרות של פקוא"מ - ארגון הפקידים והאמרכלים של אמסטרדם (13.04.1983) A486\543-3t
העתק מכתב מאת בוריס שץ אל לייב יפה, המתאר את הפעילות ב"בצלאל" וטוען כי קיבל את הבטחותיהם של אליעזר בן יהודה לקבל את כתב היד של המילון, לקבל מחיים נחמן ביאליק את כתבי יצירותיו ודוד וולפסון הבטיח להעביר את כל כתבי הרצל לבית הנכות (עמודים 187-186) L42\39-1t
"האור" (לפנים "הצבי"-"השקפה"), עיתון יומי לחדשות ולספרות, ירושלים, שנה 31 להוצאה, גיליון ק"א (101), יום א' י"א שבט אתתמ"ד לחרבן (בעריכת אליעזר בן-יהודה) A486\381-1t
מכתב מאת בוריס שץ אל חמדה בן יהודה בעניין הצעתו להנציח את אליעזר בן יהודה באמצעות תבליט שכייר או קריאת ספרייה על שמו(עמוד 218) L42\5-1t
מאמר (בכתב יד) על אודות "בצלאל" מאת אליעזר בן יהודה: "צרי מרפא", שהתפרסם בעיתון "הצבי", שנה כ"ה, גיליון 82 L42\118-2t
העתק מכתב מאת קורט בלומנפלד, ברלין, אל מרטין מרדכי בובר, הפנהיים, בעניין אליעזר בן-יהודה (12.07.1929) A222\78-1t
מכתב מאת בוריס שץ, שהתפרסם כנראה בעיתון בתגובה למאמר מאת אליעזר בן יהודה, התוקף את ההתנהלות ואת הפסיקות של רבנים L42\23-1t
מכתב מאת חיים מ. י. גבריהו, יושב ראש החברה לחקר המקרא בישראל ומנהל החברה היהודית העולמית לתנ"ך אל זלמן שזר, ישראל מהלמן, אליהו קורן, אליעזר אלינור, בן-ציון לוריה, יהודה אליצור, פייבל מלצר ומרדכי שנהבי בעניין "תערוכת התנ"ך לאפריקה" S61\364-5t
העתק מכתב מאת בוריס שץ אל אליעזר בן יהודה במחאה על פרסום בעיתון "האור" בנוגע לשפת הדיבור ב"בצלאל" (עמוד 545) L42\27-2t
ארבעה מכתבים מאת נסים בכר בשם הנהלת בית הספר של חברת "כל ישראל חברים" (Alliance Israelite Universelle) בירושלים (École Israélite pour L'Instruction et le Travail) אל יוסף נייגו, מנהל בית הספר לחקלאות "מקווה ישראל" ביפו, בענייני החינוך ושיתוף הפעולה (פברואר 1891, מרץ - דצמבר 1895) J41\125-1t
מכתב מאת דולה בן יהודה אל משה שרת בעניין הקמת "בית נכות אליעזר וחמדה בן יהודה" S65\25\2-1t
מכתב מאת הרב נפתלי אדלר מלונדון אל "חובבי ציון" בוורשה בעניין מאסר אליעזר בן יהודה, שנת תרנ"ב A35\10-1t
תיאור:
מכתב מאת עורך הדין ראובן ריבלין, ירושלים, אל יהודה בן-פורת, מנהל כללי של המכון "יד בן צבי" בירושלים, בעניין פרסום אגרות של פקוא"מ - ארגון הפקידים והאמרכלים של אמסטרדם (13.04.1983)
סימול: A486\543-3t
תיאור:
העתק מכתב מאת בוריס שץ אל לייב יפה, המתאר את הפעילות ב"בצלאל" וטוען כי קיבל את הבטחותיהם של אליעזר בן יהודה לקבל את כתב היד של המילון, לקבל מחיים נחמן ביאליק את כתבי יצירותיו ודוד וולפסון הבטיח להעביר את כל כתבי הרצל לבית הנכות (עמודים 187-186)
סימול: L42\39-1t
תיאור:
"האור" (לפנים "הצבי"-"השקפה"), עיתון יומי לחדשות ולספרות, ירושלים, שנה 31 להוצאה, גיליון ק"א (101), יום א' י"א שבט אתתמ"ד לחרבן (בעריכת אליעזר בן-יהודה)
סימול: A486\381-1t
תיאור:
מכתב מאת בוריס שץ אל חמדה בן יהודה בעניין הצעתו להנציח את אליעזר בן יהודה באמצעות תבליט שכייר או קריאת ספרייה על שמו(עמוד 218)
סימול: L42\5-1t
תיאור:
מאמר (בכתב יד) על אודות "בצלאל" מאת אליעזר בן יהודה: "צרי מרפא", שהתפרסם בעיתון "הצבי", שנה כ"ה, גיליון 82
סימול: L42\118-2t
תיאור:
העתק מכתב מאת קורט בלומנפלד, ברלין, אל מרטין מרדכי בובר, הפנהיים, בעניין אליעזר בן-יהודה (12.07.1929)
סימול: A222\78-1t
תיאור:
מכתב מאת בוריס שץ, שהתפרסם כנראה בעיתון בתגובה למאמר מאת אליעזר בן יהודה, התוקף את ההתנהלות ואת הפסיקות של רבנים
סימול: L42\23-1t
תיאור:
מכתב מאת חיים מ. י. גבריהו, יושב ראש החברה לחקר המקרא בישראל ומנהל החברה היהודית העולמית לתנ"ך אל זלמן שזר, ישראל מהלמן, אליהו קורן, אליעזר אלינור, בן-ציון לוריה, יהודה אליצור, פייבל מלצר ומרדכי שנהבי בעניין "תערוכת התנ"ך לאפריקה"
סימול: S61\364-5t
תיאור:
העתק מכתב מאת בוריס שץ אל אליעזר בן יהודה במחאה על פרסום בעיתון "האור" בנוגע לשפת הדיבור ב"בצלאל" (עמוד 545)
סימול: L42\27-2t
תיאור:
ארבעה מכתבים מאת נסים בכר בשם הנהלת בית הספר של חברת "כל ישראל חברים" (Alliance Israelite Universelle) בירושלים (École Israélite pour L'Instruction et le Travail) אל יוסף נייגו, מנהל בית הספר לחקלאות "מקווה ישראל" ביפו, בענייני החינוך ושיתוף הפעולה (פברואר 1891, מרץ - דצמבר 1895)
סימול: J41\125-1t
תיאור:
מכתב מאת דולה בן יהודה אל משה שרת בעניין הקמת "בית נכות אליעזר וחמדה בן יהודה"
סימול: S65\25\2-1t
תיאור:
מכתב מאת הרב נפתלי אדלר מלונדון אל "חובבי ציון" בוורשה בעניין מאסר אליעזר בן יהודה, שנת תרנ"ב
סימול: A35\10-1t
מכתב מאת עורך הדין ראובן ריבלין, ירושלים, אל יהודה בן-פורת, מנהל כללי של המכון "יד בן צבי" בירושלים, בעניין פרסום אגרות של פקוא"מ - ארגון הפקידים והאמרכלים של אמסטרדם (13.04.1983)
העתק מכתב מאת בוריס שץ אל לייב יפה, המתאר את הפעילות ב"בצלאל" וטוען כי קיבל את הבטחותיהם של אליעזר בן יהודה לקבל את כתב היד של המילון, לקבל מחיים נחמן ביאליק את כתבי יצירותיו ודוד וולפסון הבטיח להעביר את כל כתבי הרצל לבית הנכות (עמודים 187-186)
"האור" (לפנים "הצבי"-"השקפה"), עיתון יומי לחדשות ולספרות, ירושלים, שנה 31 להוצאה, גיליון ק"א (101), יום א' י"א שבט אתתמ"ד לחרבן (בעריכת אליעזר בן-יהודה)
מכתב מאת בוריס שץ אל חמדה בן יהודה בעניין הצעתו להנציח את אליעזר בן יהודה באמצעות תבליט שכייר או קריאת ספרייה על שמו(עמוד 218)
מאמר (בכתב יד) על אודות "בצלאל" מאת אליעזר בן יהודה: "צרי מרפא", שהתפרסם בעיתון "הצבי", שנה כ"ה, גיליון 82
העתק מכתב מאת קורט בלומנפלד, ברלין, אל מרטין מרדכי בובר, הפנהיים, בעניין אליעזר בן-יהודה (12.07.1929)
מכתב מאת בוריס שץ, שהתפרסם כנראה בעיתון בתגובה למאמר מאת אליעזר בן יהודה, התוקף את ההתנהלות ואת הפסיקות של רבנים
מכתב מאת חיים מ. י. גבריהו, יושב ראש החברה לחקר המקרא בישראל ומנהל החברה היהודית העולמית לתנ"ך אל זלמן שזר, ישראל מהלמן, אליהו קורן, אליעזר אלינור, בן-ציון לוריה, יהודה אליצור, פייבל מלצר ומרדכי שנהבי בעניין "תערוכת התנ"ך לאפריקה"
העתק מכתב מאת בוריס שץ אל אליעזר בן יהודה במחאה על פרסום בעיתון "האור" בנוגע לשפת הדיבור ב"בצלאל" (עמוד 545)
ארבעה מכתבים מאת נסים בכר בשם הנהלת בית הספר של חברת "כל ישראל חברים" (Alliance Israelite Universelle) בירושלים (École Israélite pour L'Instruction et le Travail) אל יוסף נייגו, מנהל בית הספר לחקלאות "מקווה ישראל" ביפו, בענייני החינוך ושיתוף הפעולה (פברואר 1891, מרץ - דצמבר 1895)
מכתב מאת דולה בן יהודה אל משה שרת בעניין הקמת "בית נכות אליעזר וחמדה בן יהודה"
מכתב מאת הרב נפתלי אדלר מלונדון אל "חובבי ציון" בוורשה בעניין מאסר אליעזר בן יהודה, שנת תרנ"ב