תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אליעזר בן יהודה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: תאור בסדר א' ב'
תיאורשנהסימול
תל אביב, רחוב אליעזר בן יהודה, בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה, פרספקטיבה A175M\281\35
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חלוקה לחללים קומת קרקע והמרתף A175M\281\3
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חזית מהרחוב A175M\281\8
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. תוכנית מדידות חללי הבניין A175M\281\11
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חלוקה לחללים קומת הגג A175M\281\28
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חזית הבניין A175M\281\25
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חתך כולל חדרי מדרגות ועמודי בסיס של הבנייו A175M\281\18
תל נורדוי. תכנית שינוי חלוקת מגרשים 258, 261 כתוצאה משינוי נטיית רחוב אליעזר בן יהודה. התכנית כולל את סימון השינוי והסכמה חתומה על ידי בעלי המגרשים L18\8050-3m
בנימין. מפה כללית, סימון סימון אזורי התיישבות יהודית[?] ותחום מועצה אזורית מטה בנימין. צו בדבר ניהול מועצות אזוריות, חתימת מפקד יהודה ושומרון בנימין בן אליעזר S130M\2706\3
ים המלח. מפה כללית, סימון סימון תחום מועצה אזורית מגילות. צו בדבר ניהול מועצות אזוריות, חתימת מפקד יהודה ושומרון בנימין בן אליעזר S130M\2706\6
שומרון. מפה כללית, סימון סימון אזורי התיישבות יהודית[?] ותחום מועצה אזורית שומרון. צו בדבר ניהול מועצות אזוריות, חתימת מפקד יהודה ושומרון בנימין בן אליעזר S130M\2706\1
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. תוכנית מדידות חללי הבניין A175M\281\10
תיאור:
תל אביב, רחוב אליעזר בן יהודה, בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה, פרספקטיבה
סימול: A175M\281\35
תיאור:
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חלוקה לחללים קומת קרקע והמרתף
סימול: A175M\281\3
תיאור:
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חזית מהרחוב
סימול: A175M\281\8
תיאור:
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. תוכנית מדידות חללי הבניין
סימול: A175M\281\11
תיאור:
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חלוקה לחללים קומת הגג
סימול: A175M\281\28
תיאור:
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חזית הבניין
סימול: A175M\281\25
תיאור:
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חתך כולל חדרי מדרגות ועמודי בסיס של הבנייו
סימול: A175M\281\18
תיאור:
תל נורדוי. תכנית שינוי חלוקת מגרשים 258, 261 כתוצאה משינוי נטיית רחוב אליעזר בן יהודה. התכנית כולל את סימון השינוי והסכמה חתומה על ידי בעלי המגרשים
סימול: L18\8050-3m
תיאור:
בנימין. מפה כללית, סימון סימון אזורי התיישבות יהודית[?] ותחום מועצה אזורית מטה בנימין. צו בדבר ניהול מועצות אזוריות, חתימת מפקד יהודה ושומרון בנימין בן אליעזר
סימול: S130M\2706\3
תיאור:
ים המלח. מפה כללית, סימון סימון תחום מועצה אזורית מגילות. צו בדבר ניהול מועצות אזוריות, חתימת מפקד יהודה ושומרון בנימין בן אליעזר
סימול: S130M\2706\6
תיאור:
שומרון. מפה כללית, סימון סימון אזורי התיישבות יהודית[?] ותחום מועצה אזורית שומרון. צו בדבר ניהול מועצות אזוריות, חתימת מפקד יהודה ושומרון בנימין בן אליעזר
סימול: S130M\2706\1
תיאור:
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. תוכנית מדידות חללי הבניין
סימול: A175M\281\10
תל אביב, רחוב אליעזר בן יהודה, בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה, פרספקטיבה
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חלוקה לחללים קומת קרקע והמרתף
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חזית מהרחוב
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. תוכנית מדידות חללי הבניין
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חלוקה לחללים קומת הגג
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חזית הבניין
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. חתך כולל חדרי מדרגות ועמודי בסיס של הבנייו
תל נורדוי. תכנית שינוי חלוקת מגרשים 258, 261 כתוצאה משינוי נטיית רחוב אליעזר בן יהודה. התכנית כולל את סימון השינוי והסכמה חתומה על ידי בעלי המגרשים
בנימין. מפה כללית, סימון סימון אזורי התיישבות יהודית[?] ותחום מועצה אזורית מטה בנימין. צו בדבר ניהול מועצות אזוריות, חתימת מפקד יהודה ושומרון בנימין בן אליעזר
ים המלח. מפה כללית, סימון סימון תחום מועצה אזורית מגילות. צו בדבר ניהול מועצות אזוריות, חתימת מפקד יהודה ושומרון בנימין בן אליעזר
שומרון. מפה כללית, סימון סימון אזורי התיישבות יהודית[?] ותחום מועצה אזורית שומרון. צו בדבר ניהול מועצות אזוריות, חתימת מפקד יהודה ושומרון בנימין בן אליעזר
תל אביב. רחוב אליעזר בן יהודה. בית דירות בן שלש קומות של חברת יבנה. תוכנית מדידות חללי הבניין