תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אליעזר בן-יהודה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות עם אישים ומוסדות שונים בין היתר בעניין פעילות ארגון הסטודנטים והמשתלמים הישראלים בארה"ב ובקנדה (Israel students' organization in the United States and Canada), פניות אישיות, תכנון יום זיכרון לאורד וינגייט ופלוגות הלילה ובית אליעזר בן יהודה 1961- 1964 S65\31\2
כתב יד המכיל טיוטת ביוגרפיה של יעקב שרתוק (צ'רטוק), כתובה על ידי בנו משה שרת (בתור תחילת הקדמה לספר; מכיל הערה על תפקידו של אליעזר בן-יהודה בנתינת שם "שרת" למשפחת שרתוק (טשרטוק, צ'רטוק), 1953 [?] A268\51
טיוטות של מכתבים מאת יעקב שרתוק אל אליעזר בן יהודה (בכתב יד, בעיקר בעברית, תוספות ברוסית; ללא תאריכים) A268\16
התכתבות עם אישים ומוסדות מסודרת לפי סדר א'-ב' אותיות בנ' בין היתר בעניינים הבאים: פניות מעולים חדשים, פעילות לזכרו של אליעזר בן יהודה במלאת ארבעים שנה למותו, הקמת "בית אליעזר בן יהודה", תמיכה כלכלית באהוד בן יהודה ועלייה מאלג'ריה 1963- 1963 S65\25\2
מכתבים מאת ישעיהו אורנשטיין אל אליעזר בן-יהודה, משה גאטשלאק ויחיאל מיכל פינס בעניין בית היתומים על שם דיסקין, שימוש בשפה העברית, ופעילות אורנשטיין בוורשה למען יישוב ארץ ישראל בשליחות מהרב חיים אלעזר ואקס (כסלו תרל"ט, אדר תרמ"א) 1879- 1881 A109\68
[העתקה?] של מכתבים מאת חמדה בן יהודה אל אליעזר בן יהודה 1909 A43\188
קטעי עיתונים וגליונות בודדים המכילים מאמרים מאת יהושע אייזנשטדט ואודותיו. בין העיתונים: "הצבי" ["האור"], עיתון יומי בעריכת אליעזר בן-יהודה; השבועון "השקפה" בעריכת אליעזר בן-יהודה; "החרות", ירושלים; "הצפירה", ורשה; "הד הזמן", וילנה; "Altneuland", ברלין 1884- 1914 A25\262
העתקי מכתבים יוצאים בין היתר בעניינים הבאים: מגבית עבור "חבל ימי לישראל", פניות מעולים חדשים, עליית יהודי אלג'יריה,"המועצה למען היהדות" באמריקה, פעילות ציונית בדרום אפריקה, אתונה ודרום אמריקה; בניית בית אליעזר בן יהודה ומצבת קברו של הרצל, אוגוסט-אוקטובר 1963 1963- 1963 S65\9
סדרת תיקים הכוללים רשימות שהועברו מאוסף התצלומים (PHZPR): מידע שאסף צנציפר על אישים ואירועים המופיעים בתצלומים (הערות לתמונות של אישים ציוניים וסופרים עבריים - יהודי רוסיה). כרך כ"ב, מס' 2801 - 2979. בין האישים: חיים נחמן ביאליק, אהרן דוד גורדון, אלחנן ליב לוינסקי, בער בורוכוב, אליעזר בן-יהודה, אליעזר קפלן, נחום סוקולוב, הלל יפה, שמואל ינובסקי, יהודה לייב פינסקר, מרדכי צבי מאנה, צבי שפירא, מנחם מנדל אוסישקין, עמנואל כהן, אלכסנדר גולדשטיין, משה גליקסון, יעקב זרובבל, מנחם שיינקין, בן ציון מוסינזון, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (בן גריון), דוד סוכובולסקי, זלמן אפשטיין, הרב שלמה הכהן אהרנסון, ליאו מוצקין, משה נובומייסקי, יחיאל צ'לנוב, הרב יצחק יעקב ריינס, יהודה לייב ברגר, ואחרים (חומר בכתב יד) F30\1434
העתקי מכתבים יוצאים בין היתר בעניינים הבאים: פניות מעולים חדשים, המועצה העולמית לחינוך יהודי, קידום עניינים שונים עם ראש ממשלת דנמרק, הבאת עצמות נספי אוניית סן סלבדור, בית אליעזר בן יהודה, עלייה מברזיל, העלאת יהודי אלג'יריה, הפדרציה הציונית בצרפת, יוני -אוגוסט 1964 1964- 1964 S65\13
מכתב מאת דבורה בן יהודה [על ערש הדווי] אל אביה ואל אחותה חמדה, בצירוף תצלום של מכתב מאת אליעזר בן יהודה אל חותנו שלמה יונס במוסקווה A43\178
רשימות טיוטה בעניין הוריהם ושאר בני המשפחה, בין היתר מילים למילון, שרשמו דולה ואהוד בן יהודה [?] ילדיהם של חמדה ואליעזר בן יהודה, ותעודות שונות [לקראת הוצאת "ספר חמדה" ב"הוצאת הספרים ביאליק"?] A43\200