תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אליעזר בן-יהודה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתבים אל יוסף נייגו, מנהל בית הספר "מקווה ישראל" ביפו, מאת אנשים שונים בארץ ישראל ובחוץ לארץ, בעיקר אישים ציוניים (מכתבים מסודרים לפי שמות). ביניהם: אליעזר בן-יהודה, רפאל רוזיו, יהושע אוסוביצקי (מביירות), בוריס אוסוביצקי (מראשון לציון), אפרים כהן, יעקב גולדמן, שמואל הוכברג, הרב יעקב שאול אלישר, י.[?] בנשימול, נתן קייזרמן, חיים מרגלית-קלווריסקי, הלל יפה, זאב גלוסקין, חיים יהושע גולדברג, אליהו זאב הלוי לוין אפשטיין, יצחק אלטראס, שמעון רוקח, יונה דב בלומברג (מדווינסק) 1898- 1898 J41\213
התכתבות בעניינים מקצועיים ותורת החינוך, ופעילותו הספרותית והפדגוגית של אליעזר כגן, מנהל בית הספר לילדי עובדים בעפולה (מכתבים, גלויות, הודעות וחוזרים מודפסים, קטעי עיתונים). בין המתכתבים: נציגי מחלקת החינוך של הוועד הלאומי בירושלים, אגף החינוך של משרד החינוך והתרבות בירושלים ובחיפה, מרכז החינוך בתל אביב שליד ההסתדרות כללית, המועצה המקומית של העיר יזרעאל (עפולה), חברי הנהלת בתי הספר; ברוך בן-יהודה, זאב ענברי מחיפה, רינה לבקוביץ' מגבעתיים, שרה רוזמן מתל אביב, מאיר יערי, יעקב הלפרן, אורי קיסרי, שלום קרמר, יוסף רוזנברג, רחל צבעוני, יערה כנעני, טוביה ברגר, יעקב בנארי 1943- 1993 A653\18
שלושה מכתבים מאת אליעזר בן-יהודה, ירושלים, אל שמואל הירש, מנהל בית הספר "מקווה ישראל": בקשה לעזרה (1885), תיאור פרשת Scherzer וטיפול בית הדין בירושלים בעניין (1884) ופרשת השוחט מראשון לציון וענייני השמיטה (1888) 1884- 1889 J41\62
מכתבים מאת אישים שונים בארץ ישראל ובחוץ לארץ אל יוסף נייגו וחברי הנהלת בית הספר "מקווה ישראל" ביפו בענייני חינוך ועסקים, התפתחות החקלאות ובעניינים פרטיים (חומר מסודר לפי שמות). בין הכותבים: אליעזר בן-יהודה, יהודה בוסקלה, אברהם בריל, י.[?] בנשימול, זאב גלוסקין, יעקב גולדמן, הלל יפה, אפרים כהן, אליהו זאב לוין אפשטיין, שמואל לופו, זלמן דוד לבונטין, מנשה מאירוביץ', שמעון רוקח, שמואל ליפשיץ הכהן, אליהו ספיר, נתן קייזרמן, רפאל רוזיו, יחזקאל סוכובולסקי, אליהו קראוזה 1903- 1903 J41\248
התכתבות עם אישים ומוסדות לפי סדר אלפביתי, אותיות בנ, בין היתר בעניינים הבאים: פניות מעולים חדשים, פעילות לזכרו של אליעזר בן יהודה במלאת ארבעים שנה למותו, הקמת "בית אליעזר בן יהודה", תמיכה כלכלית באהוד בן יהודה ועלייה מאלג'יריה, 1963 1963- 1963 S65\25\2
שני מכתבים אל הרב אהרן (ארמנד) קמינקה, פראג, מאת אליעזר בן-יהודה, ירושלים, מכילים הזמנה להשתתף בכתיבת מאמרים לעיתון "הצבי" של בן-יהודה ובעניין בואו של קמינקה לארץ ישראל והיחסים בארץ בין החרדים ובין המשכילים (העתקים בהדפסת צילום) 1889- 1894 A147\152
מכתבים וגלויות מאת אנשים שונים בארץ ישראל ובאירופה אל אליעזר בן-יהודה בעיקר בעניין העיתון "הצבי" בעריכתו של בן-יהודה בירושלים. בין היתר כרטיסי ביקור ועל גבם הודעות, ברכות ואיחולים 1885- 1886 A486\557
התכתבות בין רחה פרייאר, ירושלים, בשם המפעל להכשרת ילדי ארץ ישראל, לבין רוזה יעקובי, ניו יורק, בעניין פרסומים על תולדות עליית הנוער; בצירוף מכתבים אל רחה פרייאר מאת נציגי מוסדות שונים בעניין תפקידתה של פרייאר בארגון מפעלי עליית הנוער. בין הכותבים: לאה כהן בשם מזכירות המחלקה לעליית ילדים ונוער של הסוכנות היהודית בירושלים, ברוך בן-יהודה - מנהל אגף החינוך במשרד החינוך והתרבות, חנן סידור - שגריר ישראל בהאג, אליעזר ליבנה בירושלים, ואחרים (העתקים בהדפסת צילום) 1958- 1964 A256\144
"השושנה", שנה ראשונה, גליון מס' 5 (כתבי נעורים בעריכת נחום סוקולוב - ידיעון לענייני ספרות, פרויקט אליעזר בן יהודה, בכתב יד), ללא ציון תאריך A18\737
מכתבים מאת אנשים שונים (ביניהם מנהלי בתי הספר ומורים) אל שמואל הירש, מנהל בית הספר "מקווה ישראל" ביפו, בענייני בית הספר של חברת כי"ח ("כל ישראל חברים" - "אליאנס") בירושלים. בין היתר מכתבים מאת ד.[?] אריה מירושלים (1884 - 1889), מאת ה.[חיים?] קאלמי (H. Calmy) מירושלים (1884 - 1885), מאת אליעזר בן-יהודה (1885 - 1887) 1882- 1889 J41\99
מכתב אל העורך "הצפירה" נחום סוקולוב מאת נציגי ועד המוציא לאור את הספר "מילון הלשון העברית מאליעזר בן-יהודה", יפו, בעניין שיתוף פעולה (כ"ב שבט תר"ס) 1900- 1900 A18\1974
מאמרים מסדרת "אישים" מאת נחום סוקולוב "רב צבי הירש קאלישר" (קטעי העיתון "העולם", גיליון נ"א, 19.12.1924); "אליעזר בן יהודה" ("דבר", עיתון פועלי ארץ ישראל, מוסף לשבתות ולמועדים, גיליון מיום כ"ב טבת תרצ"ג); קטע העיתון "Ohio Jewish Chronicle" המכיל כתבה בעניין ראיון עם נחום סוקולוב בעניינים מדיניים (15.02.1924) 1924- 1933 A18\2674