תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אליעזר בן-יהודה
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
מכתב מאת דולה בן יהודה אל משה שרת בעניין הקמת "בית נכות אליעזר וחמדה בן יהודה" S65\25\2-1t
מכתב מאת יחיאל מיכל פינס אל [?] בעניין מאסר [?] אליעזר בן -יהודה (בכתב יד; יפו, שנת תרנ"...[?]) A109\25-1t
מכתב מאת איתמר בן-אב"י [איתמר (בן-ציון) בן-יהודה], פריס, אל יעקב טשרנוביץ (צ'רנוביץ, צור), הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים, בענייני הקרן הקיימת, בפרט בצרפת (13.04.1938) A326\5-1t
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט בעניין בית הספר "תורה ומלאכה" (תעודה מס' 4) A25\82-9t
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט בעניין מלחמת היישוב היישן בו בארץ ישראל, כ"ד חשון תרנ"ד (תעודה מס' 176) A25\80-2t
מכתב מודפס בעברית וגרמנית מאת שמואל קרויס (Samuel Krauss) מבודפשט אל אליעזר בן יהודה בעניין המילון A25\121-2t
הודעה מודפסת בעניין הפולמוס נגד אליעזר בן-יהודה (תעודה מס' 14) A25\82-8t
מכתב מאת אברהם יעקב סלוצקי אל יהושע אייזנשטדט בעניין מאסרו של אליעזר בן יהודה, ב' שבט תרנ"ד (תעודה מס' 11) A25\78-10t
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט, ב' שבט תרנ"ה (תעודה מס' 14) A25\78-4t
"מי לה' אלי" - כרוז מאת היישוב הישן נגד אליעזר בן-יהודה (תעודה מס' 13; ראה גם תעודות מס' 14; 56) A25\78-2t
מכתב מאת אליעזר בן יהודה אל יהושע אייזנשטדט, בין השאר, בעניין עיתון "הצבי", כ"ד ניסן תרנ"ד (תעודה מס' 221) A25\77-10t
גלויה מאת אליעזר בן יהודה אל מנחם אוסישקין בענייני הזמנה לאסיפת חובבי ציון במוסקבה ומציאת כתב יד של שולמן, מוסקבה, אפריל 1888 (תעודה מס' 68) A24\603-25t
תיאור:
מכתב מאת דולה בן יהודה אל משה שרת בעניין הקמת "בית נכות אליעזר וחמדה בן יהודה"
סימול: S65\25\2-1t
תיאור:
מכתב מאת יחיאל מיכל פינס אל [?] בעניין מאסר [?] אליעזר בן -יהודה (בכתב יד; יפו, שנת תרנ"...[?])
סימול: A109\25-1t
תיאור:
מכתב מאת איתמר בן-אב"י [איתמר (בן-ציון) בן-יהודה], פריס, אל יעקב טשרנוביץ (צ'רנוביץ, צור), הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים, בענייני הקרן הקיימת, בפרט בצרפת (13.04.1938)
סימול: A326\5-1t
תיאור:
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט בעניין בית הספר "תורה ומלאכה" (תעודה מס' 4)
סימול: A25\82-9t
תיאור:
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט בעניין מלחמת היישוב היישן בו בארץ ישראל, כ"ד חשון תרנ"ד (תעודה מס' 176)
סימול: A25\80-2t
תיאור:
מכתב מודפס בעברית וגרמנית מאת שמואל קרויס (Samuel Krauss) מבודפשט אל אליעזר בן יהודה בעניין המילון
סימול: A25\121-2t
תיאור:
הודעה מודפסת בעניין הפולמוס נגד אליעזר בן-יהודה (תעודה מס' 14)
סימול: A25\82-8t
תיאור:
מכתב מאת אברהם יעקב סלוצקי אל יהושע אייזנשטדט בעניין מאסרו של אליעזר בן יהודה, ב' שבט תרנ"ד (תעודה מס' 11)
סימול: A25\78-10t
תיאור:
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט, ב' שבט תרנ"ה (תעודה מס' 14)
סימול: A25\78-4t
תיאור:
"מי לה' אלי" - כרוז מאת היישוב הישן נגד אליעזר בן-יהודה (תעודה מס' 13; ראה גם תעודות מס' 14; 56)
סימול: A25\78-2t
תיאור:
מכתב מאת אליעזר בן יהודה אל יהושע אייזנשטדט, בין השאר, בעניין עיתון "הצבי", כ"ד ניסן תרנ"ד (תעודה מס' 221)
סימול: A25\77-10t
תיאור:
גלויה מאת אליעזר בן יהודה אל מנחם אוסישקין בענייני הזמנה לאסיפת חובבי ציון במוסקבה ומציאת כתב יד של שולמן, מוסקבה, אפריל 1888 (תעודה מס' 68)
סימול: A24\603-25t
מכתב מאת דולה בן יהודה אל משה שרת בעניין הקמת "בית נכות אליעזר וחמדה בן יהודה"
מכתב מאת יחיאל מיכל פינס אל [?] בעניין מאסר [?] אליעזר בן -יהודה (בכתב יד; יפו, שנת תרנ"...[?])
מכתב מאת איתמר בן-אב"י [איתמר (בן-ציון) בן-יהודה], פריס, אל יעקב טשרנוביץ (צ'רנוביץ, צור), הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים, בענייני הקרן הקיימת, בפרט בצרפת (13.04.1938)
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט בעניין בית הספר "תורה ומלאכה" (תעודה מס' 4)
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט בעניין מלחמת היישוב היישן בו בארץ ישראל, כ"ד חשון תרנ"ד (תעודה מס' 176)
מכתב מודפס בעברית וגרמנית מאת שמואל קרויס (Samuel Krauss) מבודפשט אל אליעזר בן יהודה בעניין המילון
הודעה מודפסת בעניין הפולמוס נגד אליעזר בן-יהודה (תעודה מס' 14)
מכתב מאת אברהם יעקב סלוצקי אל יהושע אייזנשטדט בעניין מאסרו של אליעזר בן יהודה, ב' שבט תרנ"ד (תעודה מס' 11)
מכתב מאת אליעזר בן-יהודה אל יהושע אייזנשטדט, ב' שבט תרנ"ה (תעודה מס' 14)
"מי לה' אלי" - כרוז מאת היישוב הישן נגד אליעזר בן-יהודה (תעודה מס' 13; ראה גם תעודות מס' 14; 56)
מכתב מאת אליעזר בן יהודה אל יהושע אייזנשטדט, בין השאר, בעניין עיתון "הצבי", כ"ד ניסן תרנ"ד (תעודה מס' 221)
גלויה מאת אליעזר בן יהודה אל מנחם אוסישקין בענייני הזמנה לאסיפת חובבי ציון במוסקבה ומציאת כתב יד של שולמן, מוסקבה, אפריל 1888 (תעודה מס' 68)