תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אליעזר קפלן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
חוברות, עלונים, בולטינים, דו"חות מודפסים, קטעי עיתונים גרמניים ויהודיים המכילים מאמרים, תזכירים, נאומים בענייני מדיניות גרמניה הנאצית, פוליטיקה של היטלר לגבי היהודים, חיי יוצאי גרמניה ועולי מרכז אירופה בארץ ישראל, מצב במזרח התיכון ומצב הציונות. בין המחברים: דוד בן-גוריון, אליעזר קפלן, גאורג לנדאואר, פרנץ אליעזר מאיר, זיגפריד מוזס, יהודה לייב מאגנס 1911- 1945 A313\41
"הכנסה, מחירים ומלחמה באינפלציה בארץ ישראל ובמזרח התיכון" - מחקר מאת יוסף רופאייזן שהוזמן על ידי אליעזר קפלן (תל אביב, 30.04.1944, 100 דפים בכתב מכונה - העתק) 1944- 1944 A288\3
נסיעותיו של בן צבי מוסינזון לארצות הברית וקנדה בענייני קרן היסוד והמגבית המאוחדת. התכתבות עם אברהם לודוויפול, למה גולדמן, ארתור הנטקה, לייב יפה, לאו הרמן, אליעזר קפלן, לואיס ליפסקי, אלכסנדר גולשטיין 1921- 1940 A45\21
הסתדרויות "הנוער הציוני" - "החלוץ הכללי ציוני", המזכירות העליונה בארץ ישראל, תל אביב. חוזרים, דו"חות וקטעי עיתונים; תזכירים בענייני התנועה מאת ברל לוקר, לונדון (1939); התכתבות בין שלמה גולדמן, נשיא ההסתדרות הציונית בארצות הברית, שיקגו, לבין נציגי מוסדות שונים, בין היתר מחלקת ההנהגה העליונה בארץ של הסתדרות "הנוער הציוני" העולמית; מנחם מנדל אוסישקין, נשיא קרן קיימת לישראל, ירושלים (1938 - 1939); אברהם גרנובסקי (גרנות, 1938); שלמה קפלנסקי (1939); יצחק מרדכי מרקס (1940); משה קול (קולודני), חיים מרגלית-קלווריסקי, אליעזר קפלן, יעקב לוין, שרה רוחמה למפרט, ראובן מאס, מרדכי ניומן, יוסף מיוחס, אברהם מבשן, י.[?] מרמינסקי, ס. ניגר [שמואל ניגר?] ואחרים 1939- 1941 A296\3
רשימות ישנות של תיקי חטיבת A92 (ארכיון אליעזר קפלן) A92\8
העתקי מברק מאת אליעזר קפלן, תל אביב, אל פרנק גולגמן, נשיא המסדר של "בני ברית" עולמי בוושינגטון, בעניין היחסים בין "בני ברית" ובין ממשלת מדינת ישראל (16.03.1950) 1950- 1950 AK786\56
פעילותו של אריה לייב (ליאו) לויטרבך במחלקה לארגון של הסוכנות היהודית: התכתבות, תזכירים, זכרון דברים, טיוטות, דו"חות, רשימות בענייני תכנית העבודה הארגונית ובעניינים פנימיים, בלונדון (1933 - 1935) ובירושלים (1934 - 1952); רשימות, שאלונים אישיים, קטעי עיתונים. בין היתר התכתבות בין לויטרבך לבין ורנר סנטור, נתן רוטנשטרייך, מוריס הקסטר, יוכבד זוסמן, שמשון יעקב קרויטנר, צבי הרמן, חברי הנהלת הסוכנות, ההתאחדות העולמית של הציונים הכלליים; מכתבים ותזכירים אל דוד בן-גוריון, לואי ליפסקי, הרב יהודה לייב הכהן פישמן מימון, ברל לוקר, זליג ברודצקי, פליקס רוזנבליט, אדולף ביהם, אהרון ברט, אליעזר קפלן 1933- 1952 A166\56
תעודות אישיות של אליעזר קפלן. בין היתר תעודות ציר לקונגרסים הציוניים הי"ח בפראג (1933) והי"ט בלוצרן (1935) 1933- 1937 A92\1
ועדת חקירה למאורעות פסח תרצ"ג בתל אביב (אליעזר קפלן - חבר הוועדה) - מריבות עם בית"רים בקשר לזכות לעבודה. פרוטוקולים של ישיבות ועדת החקירה (מאי - יולי 1933, בעיקר בכתב מכונה) 1933- 1933 A92\6
מפעולות מפא"י. העתקי מכתבים וחוזרים בעניינים מפלגתיים שונים שנשלחו אל אליעזר קפלן (מודפסים במכונת כתיבה) 1930- 1938 A92\5
רצח חיים ארלוזורוב. העתקי כתב האשמה וטופס כח הרשאה בבית המשפט לפשעים חמורים במושבו בירושלים וצו פקודת הדיון על פי האשמה בחתימת יועץ משפטי (20.04.1934); רשימת הנאשמים (אברהם סטבסקי, צבי רוזנבלט ואבא אחימאיר), עדי הקטגוריה (45 שמות) ועדי הסינגוריה (66 שמות) בצירוף סקירת סימנים של רוצחי חיים ארלוזורוב; כתבתבות בין חיים קרונגולד לבין הסוכנות היהודית בירושלים בעניין משפט בן-ציון כץ נגד דוד בן-גוריון ואליעזר קפלן (1934 - 1937) ומשפט דוד בן-גוריון נגד העיתון "דאר היום" (1934); הזמנות מאת בית משפט השלום העברי המחוזי בתל אביב אל עורך הדין חיים קרונגולד ומסקנות בית המשפט; תזכירים מאת עורך הדין ברנרד יוסף בירושלים; קטעי עיתנים ארץ ישראליים בענייני גמר החקירה בדבר רצח ארלוזורוב ומשפט בן-גוריון; רשימות בכתב ידו של קרונגולד בעניינים משפטיים 1934- 1937 A307\10
המשרד הראשי של מפלגת העבודה הציונית "התאחדות" ("הפועל הצעיר" - "צעירי ציון"), ברלין, בהנהלתו של אליעזר קפלן. מחברת העתקי מכתבים, כתובים בידי קפלן, אל פעילים ציוניים באירופה ובארץ ישראל (04-17.10.1922); תזכירים ורשימות מאת רוברט ולטש אל המשרד הראשי של "התאחדות" (1923); חוזרים ומכתבים, כולל טיוטות, בדבר השתתפות ה"התאחדות" בקונגרס של האינטרנציונל הסוציאליסטי בהמבורג (מאי 1923) 1922- 1923 A92\2