תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אליעזר קפלן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
ארכיון אליעזר מרדכי אלטשולר. ספר העתקי מכתבים בין ראשי אגודת "יסוד המעלה" בעיר סובלקי, ביניהם אליעזר מרדכי אלטשולר וי.ז. אבנר ("זבי"ד הכהן"), ובין חברי אגודות חובבי ציון שונות, ביניהם הרב יחיאל מיכל פינס, דוד גורדון, אליהו קפלן, זלמן דוד לבונטין ואחרים, בענייני התיישבות בארץ ישראל ותנועת חיבת ציון (כרך מכיל העתקי 136 מכתבים, הועתקו בידי אליעזר מרדכי אלטשולר; שנים תרמ"א - תרמ"ה) 1881- 1885 A9\81
התכתבות, כולל דו"חות ותזכירים, בעניין רשיון לחיפושי נפט בארץ ישראל. בין המתכתבים: צבי לופט במרכז החקלאי, ארגון החברה לניצול האוצרות הטבעיים בארץ ישראל, א.[?] בונה בשם המכון לחקר הכלכלה שעל יד הסוכנות היהודית, משה שרתוק, אליעזר קפלן, ארתור רופין, חיים וייצמן, אלפרד לוהנברג 1934- 1938 A504\15
J.C.T. Balance sheet , התכתבות בין אליעזר זיגפריד הופיין, תל אביב, לבין "ג'וינט" (הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע), אוצר התיישבות היהודים ומשרד אפ"ב בלונדון, אליעזר קפלן בשם הנהלת הסוכנות היהודית, ומנחם אוסישקין, ירושלים, בעיקר בעניינים כספיים, מאזנים, רשימות וחשבונות (אוקטובר - דצמבר 1936) 1936- 1936 L51\599
טיוטות (נוסח מתוקן) להרצאות ונאומים מאת דוד בן גוריון, יצחק גרינבוים, אליעזר קפלן, אמיל מנחם שמוראק, הרב יעקב ברמן, שמואל דיין, לייב יפה, אברהם הרצפלד, אליעזר שוסטק, אברהם קצנלסון, מנחם בדר, הרב גולדבלום, הרב מרדכי (מקס) נורוק, אברהם גרנובסקי, אריה סיימון, מרדכי בנטוב, לואי ליפסקי, אינטרליגטר, קלנר, שוורצברג בישיבות הקונגרס הצינוי העולמי, בזל, דצמבר 1946 (מודפסים במכונת כתיבה ובסטנסיל) 1946- 1946 A108\14
העתקי מכתבים ודו"חות מאת נחום גולדמן בשם הקונגרס היהודי העולמי, ועד החירום הציוני והסוכנות היהודית, ניו יורק - פריס, אל: דוד בן גוריון; אליעזר קפלן; יצחק גרינבוים; הנהלת הסוכנות היהודית; נשיא ארצות הברית ונציגי ממשלת בריטניה (אוקטובר 1942 - אוגוסט 1946) 1942- 1946 A384\73
טיוטות להרצאה מאת אליעזר קפלן בישיבה י"ח של הקונגרס הצינוי העולמי, בזל, 17.12.1946 (יידיש, כתב מכונה) 1946- 1946 A108\12
התכתבות בעניין תכניות עלייה והענקות ויזות. בין הכותבים: חיים ברלס, אליעזר קפלן, אליהו אפשטיין שגריר ישראל בארצות הברית, סמואל טלסיי (Samuel Telsey, יושב ראש "היאס" (HIAS - "החברה לסיוע למהגרים עבריים") 1947- 1948 A282\46
העתקי מכתבים יוצאים מאת חיים ברלס אל אישים ואל ארגונים שונים, בעיקר בעניין בקשות לקבלת תעודות מעבר דרך טורקיה וסידורי העלייה וההצלה של יהודים מארצות הכיבוש (בולגריה, רומניה). בין הכותבים: אליעזר קפלן, Nicola Balabanoff, שגריר בולגריה באנקרה, A. Whittall, שגרירות בריטניה באנקרה, מיק. קרויס (בודפשט), Ira Hirschmann, נציג קונסוליית ארצות הברית, Laurence Steinhardt, שגריר ארצות הברית באנקרה, Remzi Gönen, נציג הסהר האדום בטורקיה ונציג הצלב האדום בטורקיה Gilbert Simond 1944- 1944 A282\7
חוברות, עלונים, בולטינים, דו"חות מודפסים, קטעי עיתונים גרמניים ויהודיים המכילים מאמרים, תזכירים, נאומים בענייני מדיניות גרמניה הנאצית, פוליטיקה של היטלר לגבי היהודים, חיי יוצאי גרמניה ועולי מרכז אירופה בארץ ישראל, מצב במזרח התיכון ומצב הציונות. בין המחברים: דוד בן-גוריון, אליעזר קפלן, גאורג לנדאואר, פרנץ אליעזר מאיר, זיגפריד מוזס, יהודה לייב מאגנס 1911- 1945 A313\41
עדותו של פרץ ברנשטיין ועדותו של אליעזר קפלן בפני הועדה המיוחדת של אומות המאוחדות בעניין ארץ ישראל ותגובתו נגד טענות ממשלת א"י, תזכיר על התעשייה העברית בארץ ישראל מוגש לועדה הנ"ל בידי נשיא התאחדות בעלי התעשיה בא"י 1947- 1947 A309\96
רשימות וטיוטות בכתב יד מאת רבקה ריגר-קפלן במסגרת חומר ההכנה לספר ביוגרפי על אליעזר ריגר AK844\2
"אליעזר ריגר (1896 - 1954)", חוברת בהוצאה עצמית מאת רבקה ריגר-קפלן. גרסה לא סופית - 14.02.2016 (כולל צילומי תמונות של בני המשפחה) 2016- 2016 AK844\3