תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אליעזר קפלן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
טיוטות (נוסח מתוקן) להרצאות ונאומים מאת דוד בן גוריון, יצחק גרינבוים, אליעזר קפלן, אמיל מנחם שמוראק, הרב יעקב ברמן, שמואל דיין, לייב יפה, אברהם הרצפלד, אליעזר שוסטק, אברהם קצנלסון, מנחם בדר, הרב גולדבלום, הרב מרדכי (מקס) נורוק, אברהם גרנובסקי, אריה סיימון, מרדכי בנטוב, לואי ליפסקי, אינטרליגטר, קלנר, שוורצברג בישיבות הקונגרס הצינוי העולמי, בזל, דצמבר 1946 (מודפסים במכונת כתיבה ובסטנסיל) 1946- 1946 A108\14
העתקי מכתבים יוצאים מאת חיים ברלס אל אישים ואל ארגונים שונים, בעיקר בעניין בקשות לקבלת תעודות מעבר דרך טורקיה וסידורי העלייה וההצלה של יהודים מארצות הכיבוש (בולגריה, רומניה). בין הכותבים: אליעזר קפלן, Nicola Balabanoff, שגריר בולגריה באנקרה, A. Whittall, שגרירות בריטניה באנקרה, מיק. קרויס (בודפשט), Ira Hirschmann, נציג קונסוליית ארצות הברית, Laurence Steinhardt, שגריר ארצות הברית באנקרה, Remzi Gönen, נציג הסהר האדום בטורקיה ונציג הצלב האדום בטורקיה Gilbert Simond 1944- 1944 A282\7
J.C.T. Balance sheet , התכתבות בין אליעזר זיגפריד הופיין, תל אביב, לבין "ג'וינט" (הוועד האמריקאי המאוחד לסיוע), אוצר התיישבות היהודים ומשרד אפ"ב בלונדון, אליעזר קפלן בשם הנהלת הסוכנות היהודית, ומנחם אוסישקין, ירושלים, בעיקר בעניינים כספיים, מאזנים, רשימות וחשבונות (אוקטובר - דצמבר 1936) 1936- 1936 L51\599
טיוטות להרצאה מאת אליעזר קפלן בישיבה י"ח של הקונגרס הצינוי העולמי, בזל, 17.12.1946 (יידיש, כתב מכונה) 1946- 1946 A108\12
פנקסים המכילים רשימות ותקצירי פרוטוקולים בקצרנות מאת יעקב מימון, בעניינים שונים: הרצאתו של אליעזר קפלן במסיבת קרן היסוד בביתו של עורך הדין ש.[?] הורביץ; ישיבת הוועד הפועל הציוני, מרץ - אפריל 1934; ישיבת הוועד הפועל הציוני המצומצם, 21.12.1936; הרצאתו של קורט בלומנפלד במסיבת העיתונאים של קרן היסוד, 31.01.1937; אספת אזכרה ליום למותו של בנימין זאב הרצל, 03.07.1934; אספת ההספד לחיים נחמן ביאליק בסוכנות היהודית - דברי הספד מאת שמריהו לוין, יולי 1934 1934- 1937 A108\26
התכתבות בעניין תכניות עלייה והענקות ויזות. בין הכותבים: חיים ברלס, אליעזר קפלן, אליהו אפשטיין שגריר ישראל בארצות הברית, סמואל טלסיי (Samuel Telsey, יושב ראש "היאס" (HIAS - "החברה לסיוע למהגרים עבריים") 1947- 1948 A282\46
עדותו של פרץ ברנשטיין ועדותו של אליעזר קפלן בפני הועדה המיוחדת של אומות המאוחדות בעניין ארץ ישראל ותגובתו נגד טענות ממשלת א"י, תזכיר על התעשייה העברית בארץ ישראל מוגש לועדה הנ"ל בידי נשיא התאחדות בעלי התעשיה בא"י 1947- 1947 A309\96
"אליעזר ריגר (1896 - 1954)", חוברת בהוצאה עצמית מאת רבקה ריגר-קפלן. גרסה לא סופית - 14.02.2016 (כולל צילומי תמונות של בני המשפחה) 2016- 2016 AK844\3
התכתבות כללית בין אליעזר אטינגן לבין אנשים פרטיים ונציגי ארגונים ומוסדות שונים, מתקופת ישיבתו בארץ ישראל; עלונים, דו"חות, חוזרים פנימיים, רשימות סטטיסטיות, פרוטוקולים של ישיבות, דברי דפוס מאת ארגונים שונים. בין המתכתבים: אליעזר קפלן; דוד רמז; זליג ברודצקי, חבר ההנהלה הציונית בלונדון, ולביא בקשטנסקי, מזכיר ההנהלה; הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית והלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל בירושלים; נשיאות הוועד המקומי בתל אביב של "מס החירום של היישוב" שעל יד הוועד הלאומי; נציגי סניף תל אביב של התאחדות הציונים הכלליים; הסתדרות נוער ציוני חלוצי "הרצליה"; המזכירות הארצית של "כופר היישוב"; הוועד הפועל של "העובד הציוני"; ועד המגבית ליהודי פולין; התאחדות עולי גרמניה ועולי אוסטריה; המועצה הדתית לתל אביב ויפו; מערכות העיתונים "הארץ", תל אביב, ו"העולם", ירושלים; התאגדות העיתונאים בארץ ישראל; מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל; חברת "עמל" בתל אביב, וחברות אחרות 1937- 1941 A151\51
"יד חיים וייצמן", חברה לתועלת הציבור, רחובות. התכתבות בין לואיס נאמייר, לונדון, לבין אנשים פרטיים ונציגי מוסדות שונים בעניין פרסום אגרות וייצמן. בין המתכתבים: מאיר וייסגל, לאונרד שטיין, ישעיהו ברלין, יעקב לייב טלמון, בוריס גוריאל; בית ספר לכלכלה ולמדעי החברה על שם אליעזר קפלן באוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית, "בית וייצמן", גנזך וייצמן ומכון וייצמן למדע ברחובות, המכון למחקרי היסטוריה שעל יד אוניברסיטת לונדון, ואחרים 1951- 1960 A312\48
רשימות וטיוטות בכתב יד מאת רבקה ריגר-קפלן במסגרת חומר ההכנה לספר ביוגרפי על אליעזר ריגר AK844\2
רשימות ישנות של תיקי חטיבת A92 (ארכיון אליעזר קפלן) A92\8