תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אליעזר קפלן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
דיווח על בין אליעזר קפלן בין והגנרל מק מילן A116\87\2-5t
מכתב (מתחילת 1938) מאת שמואל ינובסקי אל אלתר דרויאנוב בעניין משלוח דו"ח סטנוגרפי מנאומו של אליעזר קפלן בדבר המוסד לביקורת של הסוכנות היהודית, שהתקיים בתל אביב ב-31.12.1937 A10\27\2-38t
דו"ח מאת דוד אריאן אל אליעזר קפלן בעניין פיקדונות קורט בכר L17\311-1t
מכתב מאת אליעזר מרדכי אלטשולר, העיר סובאלק, אל אליהו הכהן קפלן בעניין פעולות האגודה "יסוד המעלה" בסובאלק; בצירוף העתק חלקי של המכתב (שנת תרמ"ב) A9\38-1t
"א פסח אין תל אביב", מאמר מאת ולדימיר זאב ז'בוטינסקי בעניין מאורעות פסח תרצ"ג בתל אביב (תדפיס מהעיתון היומי "דער מאָמענט", ורשה, גליון מס' 103, יום שישי, 05.05.1933) A92\6-1t
הרצאת אליעזר קפלן על הנושא: "הפעולה הכספית והכלכלית של ההנהלה, הקרנות והמצב הכלכלי בארץ" בסמינר הסוכנות היהודית בירושלים ביום 27.11.1934 (26 דפים בכתב מכונה) KH4\6129-3t
נאומים ודברי מסיבת עיתונאים במשרדי הסוכנות היהודית בירושלים, כ"ב אדר ב' ת"ש (01.04.1940), בהשתתפות אליעזר קפלן KH4\6107-1t
מכתבים מאת אליעזר הכהן קפלן, וורשה A118\2-17t
בית ספר לכלכלה ולמדעי החברה על שם אליעזר קפלן - האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה למדע המדינה. קורות חיים של דוד לזר, שליח מטעם קרן היסוד (ירושלים, אוקטובר 1971) KH4\51476-1t
מכתב מאת אליעזר קפלן אל ורנר סנטור בדבר סירובו של קפלן לאשר תקציב לפעילותה של המחלקה לבלתי ציוניים והצעתו שפעילות זו תמומן בידי קרן היסוד S29\34\1-2t
פקודת המטבע לשנת תש"ח - 1948, בחתימות ראש הממשלה דוד בן גוריון, שר האוצר אליעזר קפלן ופנחס רוזן (רוזנבליט), שר המשפטים (אוגוסט 1948) KH4\50229-1t
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל אליעזר קפלן בעניין השתתפותו בכינוס הארצי הציוני החמישי KH8\249\1-1t
תיאור:
דיווח על בין אליעזר קפלן בין והגנרל מק מילן
סימול: A116\87\2-5t
תיאור:
מכתב (מתחילת 1938) מאת שמואל ינובסקי אל אלתר דרויאנוב בעניין משלוח דו"ח סטנוגרפי מנאומו של אליעזר קפלן בדבר המוסד לביקורת של הסוכנות היהודית, שהתקיים בתל אביב ב-31.12.1937
סימול: A10\27\2-38t
תיאור:
דו"ח מאת דוד אריאן אל אליעזר קפלן בעניין פיקדונות קורט בכר
סימול: L17\311-1t
תיאור:
מכתב מאת אליעזר מרדכי אלטשולר, העיר סובאלק, אל אליהו הכהן קפלן בעניין פעולות האגודה "יסוד המעלה" בסובאלק; בצירוף העתק חלקי של המכתב (שנת תרמ"ב)
סימול: A9\38-1t
תיאור:
"א פסח אין תל אביב", מאמר מאת ולדימיר זאב ז'בוטינסקי בעניין מאורעות פסח תרצ"ג בתל אביב (תדפיס מהעיתון היומי "דער מאָמענט", ורשה, גליון מס' 103, יום שישי, 05.05.1933)
סימול: A92\6-1t
תיאור:
הרצאת אליעזר קפלן על הנושא: "הפעולה הכספית והכלכלית של ההנהלה, הקרנות והמצב הכלכלי בארץ" בסמינר הסוכנות היהודית בירושלים ביום 27.11.1934 (26 דפים בכתב מכונה)
סימול: KH4\6129-3t
תיאור:
נאומים ודברי מסיבת עיתונאים במשרדי הסוכנות היהודית בירושלים, כ"ב אדר ב' ת"ש (01.04.1940), בהשתתפות אליעזר קפלן
סימול: KH4\6107-1t
תיאור:
מכתבים מאת אליעזר הכהן קפלן, וורשה
סימול: A118\2-17t
תיאור:
בית ספר לכלכלה ולמדעי החברה על שם אליעזר קפלן - האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה למדע המדינה. קורות חיים של דוד לזר, שליח מטעם קרן היסוד (ירושלים, אוקטובר 1971)
סימול: KH4\51476-1t
תיאור:
מכתב מאת אליעזר קפלן אל ורנר סנטור בדבר סירובו של קפלן לאשר תקציב לפעילותה של המחלקה לבלתי ציוניים והצעתו שפעילות זו תמומן בידי קרן היסוד
סימול: S29\34\1-2t
תיאור:
פקודת המטבע לשנת תש"ח - 1948, בחתימות ראש הממשלה דוד בן גוריון, שר האוצר אליעזר קפלן ופנחס רוזן (רוזנבליט), שר המשפטים (אוגוסט 1948)
סימול: KH4\50229-1t
תיאור:
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל אליעזר קפלן בעניין השתתפותו בכינוס הארצי הציוני החמישי
סימול: KH8\249\1-1t
דיווח על בין אליעזר קפלן בין והגנרל מק מילן
מכתב (מתחילת 1938) מאת שמואל ינובסקי אל אלתר דרויאנוב בעניין משלוח דו"ח סטנוגרפי מנאומו של אליעזר קפלן בדבר המוסד לביקורת של הסוכנות היהודית, שהתקיים בתל אביב ב-31.12.1937
דו"ח מאת דוד אריאן אל אליעזר קפלן בעניין פיקדונות קורט בכר
מכתב מאת אליעזר מרדכי אלטשולר, העיר סובאלק, אל אליהו הכהן קפלן בעניין פעולות האגודה "יסוד המעלה" בסובאלק; בצירוף העתק חלקי של המכתב (שנת תרמ"ב)
"א פסח אין תל אביב", מאמר מאת ולדימיר זאב ז'בוטינסקי בעניין מאורעות פסח תרצ"ג בתל אביב (תדפיס מהעיתון היומי "דער מאָמענט", ורשה, גליון מס' 103, יום שישי, 05.05.1933)
הרצאת אליעזר קפלן על הנושא: "הפעולה הכספית והכלכלית של ההנהלה, הקרנות והמצב הכלכלי בארץ" בסמינר הסוכנות היהודית בירושלים ביום 27.11.1934 (26 דפים בכתב מכונה)
נאומים ודברי מסיבת עיתונאים במשרדי הסוכנות היהודית בירושלים, כ"ב אדר ב' ת"ש (01.04.1940), בהשתתפות אליעזר קפלן
מכתבים מאת אליעזר הכהן קפלן, וורשה
בית ספר לכלכלה ולמדעי החברה על שם אליעזר קפלן - האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה למדע המדינה. קורות חיים של דוד לזר, שליח מטעם קרן היסוד (ירושלים, אוקטובר 1971)
מכתב מאת אליעזר קפלן אל ורנר סנטור בדבר סירובו של קפלן לאשר תקציב לפעילותה של המחלקה לבלתי ציוניים והצעתו שפעילות זו תמומן בידי קרן היסוד
פקודת המטבע לשנת תש"ח - 1948, בחתימות ראש הממשלה דוד בן גוריון, שר האוצר אליעזר קפלן ופנחס רוזן (רוזנבליט), שר המשפטים (אוגוסט 1948)
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל אליעזר קפלן בעניין השתתפותו בכינוס הארצי הציוני החמישי