תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אליעזר קפלן
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
"א פסח אין תל אביב", מאמר מאת ולדימיר זאב ז'בוטינסקי בעניין מאורעות פסח תרצ"ג בתל אביב (תדפיס מהעיתון היומי "דער מאָמענט", ורשה, גליון מס' 103, יום שישי, 05.05.1933) A92\6-1t
הרצאת אליעזר קפלן על הנושא: "הפעולה הכספית והכלכלית של ההנהלה, הקרנות והמצב הכלכלי בארץ" בסמינר הסוכנות היהודית בירושלים ביום 27.11.1934 (26 דפים בכתב מכונה) KH4\6129-3t
נאומים ודברי מסיבת עיתונאים במשרדי הסוכנות היהודית בירושלים, כ"ב אדר ב' ת"ש (01.04.1940), בהשתתפות אליעזר קפלן KH4\6107-1t
פרטי שיחה בין אליעזר קפלן והגנרל מק מילן A116\87\2-5t
מכתבים מאת אליעזר הכהן קפלן, וורשה A118\2-17t
מאמר על שר האוצר אליעזר קפלן (Elieser Kaplan) A325\36-10t
בית ספר לכלכלה ולמדעי החברה על שם אליעזר קפלן - האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה למדע המדינה. קורות חיים של דוד לזר, שליח מטעם קרן היסוד (ירושלים, אוקטובר 1971) KH4\51476-1t
מכתב מאת אליעזר קפלן אל ורנר סנטור בדבר סירובו של קפלן לאשר תקציב לפעילותה של המחלקה לבלתי ציוניים והצעתו שפעילות זו תמומן בידי קרן היסוד S29\34\1-2t
פקודת המטבע לשנת תש"ח - 1948, בחתימות ראש הממשלה דוד בן גוריון, שר האוצר אליעזר קפלן ופנחס רוזן (רוזנבליט), שר המשפטים (אוגוסט 1948) KH4\50229-1t
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל אליעזר קפלן בעניין השתתפותו בכינוס הארצי הציוני החמישי KH8\249\1-1t
מכתבו של ורנר סנטור אל אליעזר קפלן ודוד בן גוריון בטענה לקשיים מינהליים ותקציביים שמערימים הציונים בסוכנות היהודית נגד פעילות המדור לארגונים בלתי-ציוניים S29\26-2t
תשובת מר אליעזר קפלן על שאלות עסקני קרן היסוד והנהלת הסוכנות במסיבה שהתקיימה ב- 13.12.1937 A156\100-2t
תיאור:
"א פסח אין תל אביב", מאמר מאת ולדימיר זאב ז'בוטינסקי בעניין מאורעות פסח תרצ"ג בתל אביב (תדפיס מהעיתון היומי "דער מאָמענט", ורשה, גליון מס' 103, יום שישי, 05.05.1933)
סימול: A92\6-1t
תיאור:
הרצאת אליעזר קפלן על הנושא: "הפעולה הכספית והכלכלית של ההנהלה, הקרנות והמצב הכלכלי בארץ" בסמינר הסוכנות היהודית בירושלים ביום 27.11.1934 (26 דפים בכתב מכונה)
סימול: KH4\6129-3t
תיאור:
נאומים ודברי מסיבת עיתונאים במשרדי הסוכנות היהודית בירושלים, כ"ב אדר ב' ת"ש (01.04.1940), בהשתתפות אליעזר קפלן
סימול: KH4\6107-1t
תיאור:
פרטי שיחה בין אליעזר קפלן והגנרל מק מילן
סימול: A116\87\2-5t
תיאור:
מכתבים מאת אליעזר הכהן קפלן, וורשה
סימול: A118\2-17t
תיאור:
מאמר על שר האוצר אליעזר קפלן (Elieser Kaplan)
סימול: A325\36-10t
תיאור:
בית ספר לכלכלה ולמדעי החברה על שם אליעזר קפלן - האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה למדע המדינה. קורות חיים של דוד לזר, שליח מטעם קרן היסוד (ירושלים, אוקטובר 1971)
סימול: KH4\51476-1t
תיאור:
מכתב מאת אליעזר קפלן אל ורנר סנטור בדבר סירובו של קפלן לאשר תקציב לפעילותה של המחלקה לבלתי ציוניים והצעתו שפעילות זו תמומן בידי קרן היסוד
סימול: S29\34\1-2t
תיאור:
פקודת המטבע לשנת תש"ח - 1948, בחתימות ראש הממשלה דוד בן גוריון, שר האוצר אליעזר קפלן ופנחס רוזן (רוזנבליט), שר המשפטים (אוגוסט 1948)
סימול: KH4\50229-1t
תיאור:
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל אליעזר קפלן בעניין השתתפותו בכינוס הארצי הציוני החמישי
סימול: KH8\249\1-1t
תיאור:
מכתבו של ורנר סנטור אל אליעזר קפלן ודוד בן גוריון בטענה לקשיים מינהליים ותקציביים שמערימים הציונים בסוכנות היהודית נגד פעילות המדור לארגונים בלתי-ציוניים
סימול: S29\26-2t
תיאור:
תשובת מר אליעזר קפלן על שאלות עסקני קרן היסוד והנהלת הסוכנות במסיבה שהתקיימה ב- 13.12.1937
סימול: A156\100-2t
"א פסח אין תל אביב", מאמר מאת ולדימיר זאב ז'בוטינסקי בעניין מאורעות פסח תרצ"ג בתל אביב (תדפיס מהעיתון היומי "דער מאָמענט", ורשה, גליון מס' 103, יום שישי, 05.05.1933)
הרצאת אליעזר קפלן על הנושא: "הפעולה הכספית והכלכלית של ההנהלה, הקרנות והמצב הכלכלי בארץ" בסמינר הסוכנות היהודית בירושלים ביום 27.11.1934 (26 דפים בכתב מכונה)
נאומים ודברי מסיבת עיתונאים במשרדי הסוכנות היהודית בירושלים, כ"ב אדר ב' ת"ש (01.04.1940), בהשתתפות אליעזר קפלן
פרטי שיחה בין אליעזר קפלן והגנרל מק מילן
מכתבים מאת אליעזר הכהן קפלן, וורשה
מאמר על שר האוצר אליעזר קפלן (Elieser Kaplan)
בית ספר לכלכלה ולמדעי החברה על שם אליעזר קפלן - האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה למדע המדינה. קורות חיים של דוד לזר, שליח מטעם קרן היסוד (ירושלים, אוקטובר 1971)
מכתב מאת אליעזר קפלן אל ורנר סנטור בדבר סירובו של קפלן לאשר תקציב לפעילותה של המחלקה לבלתי ציוניים והצעתו שפעילות זו תמומן בידי קרן היסוד
פקודת המטבע לשנת תש"ח - 1948, בחתימות ראש הממשלה דוד בן גוריון, שר האוצר אליעזר קפלן ופנחס רוזן (רוזנבליט), שר המשפטים (אוגוסט 1948)
מכתב מאת מנשה מאירוביץ אל אליעזר קפלן בעניין השתתפותו בכינוס הארצי הציוני החמישי
מכתבו של ורנר סנטור אל אליעזר קפלן ודוד בן גוריון בטענה לקשיים מינהליים ותקציביים שמערימים הציונים בסוכנות היהודית נגד פעילות המדור לארגונים בלתי-ציוניים
תשובת מר אליעזר קפלן על שאלות עסקני קרן היסוד והנהלת הסוכנות במסיבה שהתקיימה ב- 13.12.1937