תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אליעזר קפלן
מוצגים פריטים 1 - 6 במסך זה.
ממויין על פי: מחבר בסדר א' ב'
תיאורמחברסימול
הגרוזינים בישראל עילם, יצחק BK\53708\ג
אליעזר ריגר, ממעצבי החינוך העברי בישראל ריגר קפלן, רבקה BK\75607
פיתוח מקורות המים בישראל. אספקטים כלכליים, BK\37841
משפחות נזקקות במושבים וייל, חנה BK\37709\ג
חזון ומעש קפלן, אליעזר BK\36807
נוער עולה בשכונה עירונית בראל, ד' וח' וייל BK\70657