תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אקסודוס
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
פעילות למען יהודי ברית המועצות. התכתבות ודו"חות בעניין המאבק לשחרור מסורבי עלייה, עצומות סטודנטים, פעילות דיפלומטית וציבורית למען אסירי ציון, בין היתר של איגוד בתי הכנסת הרפורמים בבריטניה הגדולה "אקסודוס" ושל ארגון "נשים למען יהודי ברית המועצות" 1970- 1989 F50\930
חוברת פולרס, חוברת בהוצאת הוועדה לעזרת לבנון, מאמר על אהוד אבריאל, תמונת פנורמה של ירושלים העתיקה ותעודת מגורש של אניית אקסודוס 1962- 1973 A454\350
צי"ם – התכתבותה של רות עליאב עם גורמים שונים בתוקף עבודתה בצי"ם בענייני איגוד המפרסמים, שחזור נסיעת האנייה "אקסודוס" ונושאים נוספים שהיו בתחום פעילותה 1972- 1978 A454\67
גרמניה. עצים. מעטפות א'-ב'. מעטפות: אברבאך אלטר ופני (Aberbach Alter and Fani), ד"ר ארתור צוקר (Dr. Arthur Zucker), אדלר (Adler), אייכל הנס (Eichel Hans), אקספו-אקסודוס (Expo-Exodus), באומל גזה (Baumoehl / Baumohl Geza), בוגוצקי דליה (Bogucki Daliah). מ-1.1.92 1992- 1994 KKL5\65785\1
מגילת "יציאת אירופה - תש"ז" - "אקסודוס - 1947" עם חתימות ניצולי האניה או קרובי משפחתם וחתימת מאיר שוורץ, הוכן במסגרת אירועי "ימי אקסודוס" של הארכיון הציוני המרכזי, חנוכה תשס"ה [שמור במגירת פריטים חריגים] 2004- 2004 JK226\1
התכתבות של חיים יחיל עם שאול אביגור בעניין פרשת "אקסודוס" 1966- 1966 A382\10
העתקים של התכתבות בין הוועד הציוני-אמריקאי לשעת חרום לבין מחלקת המדינה בעניין אניית המעפילים "אקסודוס", יולי-אוקטובר 1947. בין המתכתבים: אבא הלל סילבר ובנימין אקצין 1947- 1947 K14\155
תזכיר על הפעולות של הצלב האדום הבינלאומי בעניין "אקסודוס" 1947- 1947 S25\3893
דו"ח על טיפול אנשי ארגון הצלב האדום במעפילי "אקסודוס" (אנגלית) S41\525
גילוי דעת (בעילום שם) בדבר פרשת "אקסודוס" והצהרה של דוד בן גוריון בעניין 1947- 1947 S25\6671
רשימות והתכתבות בענייני עולים שהגיעו לארץ באוניות: אקסודוס, קדמה, ארגנטינה, קורינטיה, פרובידנס, אפטליה, מרטון ומרין קרפ (מס' קודם: 266) 1946- 1947 S4\487
קטעי עיתונים בעניין אניית המעפילים אקסודוס ("יציאת אירופה תש"ז") 1947- 1947 K14\183\2