תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך אקסודוס
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (81) 2007 NKH\607139
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (827) 2007 NKH\607158
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (811) 2007 NKH\607141
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (829) 2007 NKH\607160
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (830) 2007 NKH\607162
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (833) 2007 NKH\607165
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (835) 2007 NKH\607167
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (850) 2007 NKH\607184
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (752) 2007 NKH\607075
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (754) 2007 NKH\607077
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (756) 2007 NKH\607079
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (758) 2007 NKH\607081
תיאור:
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (81)
שנה: 2007 סימול: NKH\607139
תיאור:
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (827)
שנה: 2007 סימול: NKH\607158
תיאור:
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (811)
שנה: 2007 סימול: NKH\607141
תיאור:
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (829)
שנה: 2007 סימול: NKH\607160
תיאור:
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (830)
שנה: 2007 סימול: NKH\607162
תיאור:
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (833)
שנה: 2007 סימול: NKH\607165
תיאור:
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (835)
שנה: 2007 סימול: NKH\607167
תיאור:
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (850)
שנה: 2007 סימול: NKH\607184
תיאור:
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (752)
שנה: 2007 סימול: NKH\607075
תיאור:
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (754)
שנה: 2007 סימול: NKH\607077
תיאור:
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (756)
שנה: 2007 סימול: NKH\607079
תיאור:
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (758)
שנה: 2007 סימול: NKH\607081
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (81)
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (827)
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (811)
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (829)
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (830)
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (833)
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (835)
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (850)
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (752)
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (754)
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (756)
אקסודוס 2007'' משלחת צרפת (758)