תוצאות חיפוש באוספי הארכיון

נמצאו פריטים לערך ארתור רופין
מוצגים פריטים 1 - 12 במסך זה.
ממויין על פי: סימול בסדר עולה
תיאורשנהסימול
התכתבות, סיכומי פרוטוקולים של ישיבות, אישורים ותזכירים בעניין פעילות האגודה "עבודת ישראל", חברת "משק" ו"קהילת ציון אמריקאית" ("American Zion Commonwealth") - חברה ציונית מיישבת שנטלה חלק חשוב בהתיישבות היהודית בארץ ישראל בתקופת טרום המדינה, למען כפר עטה (כפר אתא), כפר יהושע, אזור חיפה ומקומות היישוב אחרים בצפון ארץ ישראל. בין המתכתבים: ישעיהו הורוויץ בשם לשכת קרן היסוד בירושלים, אברהם אוליצור, ארתור הנטקה, יוסף קושניר, קורט רופין, אסתר גרינברג בוורשה, עורכי הדין נחום חת ודב טובין בחיפה, ונציגי חברת הכשרת היישוב בארץ ישראל ו"פידליטי-אמון" ("Fidelity-Emun") - חברה להשקעות ולנאמנות. בין היתר התכתבות ואישורים בעניין חברי ועדת השמירה שליד ועד המושבה כפר עטה, ביניהם השומר שמואל מרגושילסקי 1936- 1936 A154\10
התכתבות בעניינים כספיים עם המדרשה למורי הכפר בגבעת וושינגטון והמדרשה לחקלאות על שם ארתור רופין 1952- 1956 S42\309
רשימות, קטעי עיתונים והתכתבות בעניין חקלאות, בין היתר מטעים באזורים הרריים והתכתבות עם ארתור רופין 1934- 1945 A111\105
מכתבים, בין היתר מאת בן ציון ישראלי, ר.א. וולקני, יוסף ויץ, י. קלינוב, ארתור רופין, וביקורות של הספר עם חקלאים יהודים בתפוצות מאת עקיבא אטינגר, מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר וספרית הפועלים תש"ג 1942 1942- 1943 A111\35
התכתבות בעניין ספרו של עקיבא אטינגר אודות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל (גרמנית), 1917. המתכתבים: זלמן דוד לבונטין, נחום סוקולוב, פרנץ אופנהיימר, ארתור הנטקה, ארתור רופין, אדולף בהם וליאון יעבץ 1917- 1917 A111\13
מכתבים וגלויות, דו"חות וחשבונות מאת אישים ומוסדות שונים אל יהושע אייזנשטדט-ברזילי בענייני היישוב בארץ ישראל ובעניינים פרטיים. בין הכותבים: מנחם אוסישקין, ארתור רופין, יוסף קלוזנר, הרב יצחק ניסנבוים 1908- 1909 A25\152
קטעי עיתונים מאת אישים שונים, בין היתר מאת מנחם שיינקין, נחמן סירקין,ארתור רופין, בענייני התיישבות בארץ ישראל (עברית, יידיש, צרפתית, איטלקית, גרמנית) 1910- 1940 A111\73
מכתבים ותזכירים בעניינים מדיניים, בפרט: טיוטת תזכיר מאת יצחק וילקנסקי בעניין היחסים עם הערבים בארץ ישראל (יפו, 1918); חוזר מאת נציגי הוועדה היוזמת של "ברית שלום", בין החותמים: ארתור רופין, הנס כהן ואחרים (ירושלים, 22.11.1925); מכתב מאת יצחק וילקנסקי אל מנחם מנדל אוסישקין (לונדון, 28.05.1931); תזכיר מאת הנהלת הסוכנות היהודית בעניין הצעת המועצה מחוקקת בארץ ישראל (לונדון, 04.10.1934) 1918- 1934 A210\140
התכתבות בין יצחק וילקנסקי (אלעזרי-וולקני) לבין חוקרים ונציגי מוסדות בארץ ישראל ובחוץ לארץ בעניינים מקצועיים של וילקנסקי ועבודתו כמנהל התחנה לחקר החקלאות (Agricultural Research Station) ברחובות. בין המתכתבים: חיים ארלוזורוב, ארתור רופין, יעקב ליפמן, אברהם גרנובסקי, ברודצקי, נציגי ההנהלה הציונית והנהלת הסוכנות היהודית, ואנשי אקדמיה באנגליה ובארצות הברית 1930- 1932 A210\120
התכתבות, תזכירים, תכניות, זכרון דברים בדבר שיתוף פעולה בין ההנהלה הציונית, הסוכנות היהודית והאוניברסיטה העברית בקשר לפעילות התחנה לחקר החקלאות (Agricultural Research Station) שליד מכון לחקלאות ולמדע הטבע בתל אביב - רחובות. בין המתכתבים: יצחק וולקני, ארתור רופין, אוטו ורבורג, ישראל יעקב קליגלר, יהודה לייב מאגנס, אנשי אקדמיה בארצות הברית, וארחרים (שנים תרצ"א - תרצ"ב) 1931- 1932 A210\131
התכתבות בין ארתור רופין, ירושלים, לבין Arthur Hantke (ארתור הנטקה), וילמרסדורף - ברלין (מרץ - מאי 1921); מכתב מאת ארתור הנטקה אל ישעיהו פרס בירושלים (04.04.1921), ומכתב מאת פרס אל ארתור רופין (י"ח אייר תרפ"א), בעניין פעילות קרן היסוד בברלין וה-Zionist Comission בירושלים 1921- 1921 A109\169
התכתבות בין יצחק וילקנסקי (וולקני) לבין נציגי מוסדות שונים בארץ ישראל ובחוץ לארץ, בעניין תחנה לחקר החקלאות של הסוכנות היהודית בתל אביב; רשימות ודו"חות סטטיסטיים, מאזנים ותכניות להתפתחות התחנה. בין המתכתבים: נציגי המחלקה להתיישבות חקלאית בירושלים, קרן היסוד, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית בגרמניה; קורט בלומנפלד, ליאו הרמן, דוד ז'וכוביצקי, בצלאל יפה, ארתור רופין, ורנר סנטור, יהודה לייב מאגנס; Dr. Max Masson בשם The Rockefeller Foundation - קרן רוקפלר בניו יורק, ואנשים אחרים 1930- 1932 A210\52